Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Zuzanny, Joanny Wtorek 24. Maja 2022r
Akupunktura leczy bolesny skurcz dłoni
Nie bójmy się informacji – mam dolegliwość o podłożu „stresowo-nerwicowym”. Pod tym terminem kryją się tzw. zaburzenia czynności układu nerwowego – często dające się skutecznie wyleczyć. Tego typu zaburzenia mogą wywołać pospolitą migrenę; incydentalnie – rzadkie zaburzenia mowy typu „jąkanie się”; – ale niekiedy bolesny skurcz mięśni dłoni paraliżujący palce. Ta ostatnia dolegliwość dotknęła niespodziewanie jedną z pacjentek doktora Aleksandra, z zawodu nauczycielkę. To specyficzne zaburzenie czynności ręki znane lekarzom jest od dawna pod wyrafinowaną nazwą – „skurcz pisarski”.

1. Dlaczego tracimy władzę na dłonią i czujemy ból?
Skurcz mięśni ręki paraliżujący boleśnie palce dotyka zwykle osób, których praca wiąże się z długo trwającym pisaniem. Dowodzą tego wieloletnie obserwacje lekarskie rejestrujące to schorzenie głównie u pisarzy, nauczycieli, stenotypistów, itp. Dlatego też dolegliwość zwana jest potocznie „kurczem pisarskim”. Warto dopowiedzieć, że analogiczne zaburzenie może również pojawić się u pianistów lub skrzypków. Wówczas nosi nazwę „ręka pianisty” lub „ręka skrzypka”. [1,2]
Medycznie tę bolesną dysfunkcję określa się jako: mimowolny przykurcz mięśni ręki, co w terminologii medycznej nosi miano dystonii. [1,2]
Dystonia oznacza przymus wykonywania ruchów niezależnych od naszej woli i do tego zbędnych lub szkodliwych. Przybierają one formę skrętów i wygięć różnych części ciała lub też przyjęcia nieprawidłowej pozycji ciała. [2]
Powody tej dysfunkcji nie zostały jeszcze do końca wyjaśnione. Zidentyfikowano jej związek z takimi przebytymi chorobami jak: udar, guz mózgu, stwardnienie rozsiane. Ponadto lekarze dopatrują się przyczyny mimowolnego przykurczu, jako niepożądanego skutku przyjmowania niektórych leków, takich jak lewodopa, pochodne ergotaminy, antagoniści receptora dopaminergicznego, metoklopramid. Natomiast wczesnodziecięce postacie mimowolnych skurczów mięśni powstają zwykle wskutek urazu okołoporodowego lub zaburzenia metabolicznego. Wśród potencjalnych samoistnych przyczyn upatruje się rolę defektów genetycznych. [2]
Dopowiedzmy, że współczesna medycyna chińska i jej metody na czele z akupunkturą definiują jeszcze jedną ważną przyczynę mimowolnego przykurczu mięśni. Są nią liczne stresogenne sytuacje, z jakimi często się spotykamy w naszym życiu prywatnym i w miejscu pracy. Dodajmy, że nie mniej szkodliwe od czynnika stresującego jest długotrwałe tłumienie emocji rodzących się w tej reakcji i udawanie przed sobą, że nic złego się nie dzieje. Silne tłumienie odruchu negacji oraz odcięcia się od przyczyny stresu może tylko pogłębić utratę zdrowia. Udokumentowano, że skutkiem wieloletniego tłumienia stresu może być spowolnienie reakcji, zubożenie aktywności emocjonalnej i motorycznej; a nawet nieuświadomione fałszywe postrzeganie swej sytuacji. [1] s 239
Warto też dopowiedzieć, że stresogenne sytuacje nie działają „wprost” na zdrowie. Rolę ważnego mediatora i wyrafinowanego „tłumika” emocji odgrywa nasza osobowość – a ściślej mówiąc tzw. wyższe czynności nerwowe. Czynności te utożsamiane są przez współczesną teorię akupunktury z bardzo ważnym atrybutem osobowości jakim jest temperament.
Zarówno tradycyjna medycyna Wschodu, jak też obecne chińskie i europejskie szkoły zgodnie akcentują duży modulacyjny wpływ temperamentu na stres i w konsekwencji na zdrowie. Medycyna Wschodu definiuje przy tym rolę temperamentu w sposób zbliżony do psychologii Zachodu.
Przykładowo - temperament sangwinika określany jest na Zachodzie jako silna reakcja na stresor, ale dobrze go tłumiąca dzięki zdolności tłumienia ujemnych emocji bez szkody dla zdrowia. Medycyna Wschodnia definiuje ten typ temperamentu , jako „morze energii”. W podtekście tej definicji łatwo się domyślić, że jest to energia dobrze kontrolowana, a jej właściciel jest mniej narażony na patogenne skutki stresu dla układu nerwowego.[1] s 239
Temperament choleryczny jest dla Zachodu jednobiegunowym przeciwieństwem temperamentu sangwinika. Wytwarza silną reakcję na stresogenny bodziec, ale i cechuje się brakiem zdolności hamowania emocji. Dlatego w tym przypadku mówimy o nadpobudliwości. Być może dlatego medycyna Wschodu przypisuje tej bardzo silnej reakcji na bodziec – określenie: „morze energii”. [1] s 239
Trzecim popularnym typem reakcji na stresor jest reakcja melancholika. Ten temperament imituje sangwiniczną równowagę siły reakcji i na bodziec i jej zdolność hamowania, ale zarówno siła reakcji na stres, jak i siła hamowania jest niewielka. Medycyna Wschodu przypisuje tej subtelnej reakcji na stres wyrafinowaną nazwę : „morze kostno-mózgowe” [1] s 239

2. Typowe objawy przykurczu, tradycyjne leczenie
Wyróżniamy kilka typów niekontrolowanych przykurczy mięśni, czyli tzw. dystonii. Po pierwsze są to przykurcze „punktowe” (tzw. dystomie ogniskowe) obejmujące pojedynczą powiekę, szyję czy już omawiany kurcz pisarski dłoni. Skurcze szyi, czy ręki są często bolesne, jednak pod wpływem dotyku lub masażu zwykle ustępują i ból znika.
Po drugie przykurcze mogą obejmować całe ciało i być tzw. dystonią uogólnioną. [2]
Rozpoznajemy kurcz pisarski już po jego objawach stosunkowo łatwo. Na początku dolegliwości pojawia się szybko występująca męczliwość i/lub ból ręki podczas pisania. W późniejszym okresie chory mocniej ściska długopis lub tak prostuje palce, iż utrudnia mu to utrzymanie długopisu. Dodatkowo pojawia się nieprawidłowe ustawienie nadgarstka, przedramienia i barku.
Podobne łatwo jest rozpoznać przykurcz mięśni szyi, czyli dystonię szyjną. Powoduje ona silny lokalny skurcz mięśni oraz wymuszone nim dysfunkcjonalne ustawienie szyi i głowy do boku, pochylenie do boku, odchylenie głowy do tyłu lub do przodu.
Inny częsty rodzaj mimowolnych skurczów (dystonii ogniskowej) to kurcz powiek (blefarospazm). Patologia polega na periodycznych skurczach mięśni okrężnych oka. W rezultacie tego zaburzenia dochodzi do silnego mimowolnego zaciskania powiek. W początkowym okresie choroby występuje częste mruganie, suchość spojówek, nadmierne łzawienie. Następnie skurcze stają się dłuższe i częstsze. Czynnikiem prowokującym kurcz powiek jest jaskrawe światło i stres.
W medycynie zachodniej rozpoznanie bardzo dokładnej lokalizacji tych partii mięśni które ulegają mimowonemu przykurczowi (dystonii) oparte jest na występowaniu charakterystycznych objawów klinicznych. Diagnozę ułatwia tzw. badanie EMG (elektromiografia). Przy pomocy tego badania identyfikuje się bardzo precyzyjnie te partie mięśni, które są odpowiedzialne za mimowolne skurcze ręki. [2]
W leczeniu dystonii uogólnionej stosuje się takie środki chemioterapeutyczne jak lewodopa. Lewodopa to naturalny „ludzki” aminokwas, którego w tym schorzeniu brakuje. Jest prekursorem neuroprzekaźnika - dopaminy, powodującym zwiększenie stężenia tego związku w mózgu. Jest też metabolitem pośrednim w produkcji hormonu adrenaliny. Natomiast w przypadku przykurczy „punktowych”, tj. dystonii ogniskowej – stosuje się najczęściej popularną ostatnio w kometyce estetycznej toksynę botulinową. Efekt działania toksyny botulinowej utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Ponadto za skuteczne terapeutycznie uważa się leki cholinolityczne – takie jak baklofen, klonazepam, lorazepam i karbamazepina. [2]
W wybranych przypadkach stosuje się również leczenie chirurgiczne dystonii obejmującej całe ciało, czyli uogólnionej. W takich sytuacjach rozważa się blokady odpowiednich struktur mózgu (np. wzgórza) lub podejmuje się próby wszczepiania do nich specjalnych elektrod stymulujących. W przypadku dystonii ogniskowej wykonuje się niekiedy odnerwienie mięśni objętych dystonią. [2]

3. Akupunktura w leczeniu skurczu pisarskiego
Akupunktura podchodzi kompleksowo do leczenia skurczu palcy. Po pierwsze , zanim przystąpi się do leczenia należy odróżnić kurcz pisarski od innych potęgujących lub koegzystujących zaburzeń. W okresie leczenia zabrania się pisania lub innych postaci działalności zawodowej eksploatującej chore partie mięśni ciała.
Dzięki zastosowaniu akupunktury udaje się usunąć ból powstający podczas mimowolnych skurczów mięśni. Szybciej udaje się znieść ból tzw. metodą hamującą ( 1 wariant) nakłuwając punkty na dłoniowej powierzchni ręki. Po eliminacji bólu odpowienimi nakłuciami – terapia przewiduje głownie nakłuwanie odpowiednich punktów na porażonej kończynie.
Do kompletu zabiegów leczniczych należy włączyć LFK, masaż, niewielkie dawki leków uspakajających, itp.

Piśmiennictwo
  1. .Ch Ch 1. Akupunktura i inne metody refleksoterapii; Autor – E. L. Maczeret I. Z. Samosiuk Wydawnictwo – PZWL,1990. Liczba stron – 326
  2. Akupunktura- Wydawnictwo Amber Sp. z.o.o. Warszawa , 1994-6; I tom.
  3. Leczenie akupunkturą; dr n.med Henryk Operacz; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1997r
  4. A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom 2.
  5. W. Kozubski, P.P. Liberski: "Neurologia".


Oprac. redakcyjne Edward Ozga Michalski
Konsultacja medyczna:
Lek. Med. Reumatolodzy Tatiana Nikołajczuk, Aleksander Nikołajczuk
Gabinet - Elektromed Warszawa-Pyry; ul. Farbiarska 9a
502 208129 ; 22 6483751; Godz przyjęć: pon, wt, czw – 15oo -19oo; śr, pt – 9oo- 13oo
http://www.elektromed.waw.pl
mocne stawy - KOLAGEN_cito problemy z dziąsłami - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o zdrowie - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito dla sportowców - KOLAGEN_cito bolące kości - KOLAGEN_cito narciarstwo - KOLAGEN_cito zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe surfing - Dezodorant_SuperDeo windsurfing - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo sprawdzony dezodorant - Dezodorant_SuperDeo akrobacje spadochronowe - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo squash - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.