Rozpoczęła się realizacja programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” - Żyć bez astmy i alergii - Przychodnia Internetowa - PRZYCHODNIA.PL
Przychodnia.pl
Środa 15. Sierpnia 2018r
Marii, Napoleona
linki sponsorowane, reklamy

Rozpoczęła się realizacja programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” na półmetku
Rozpoczęła w maju pilotażowa edycja szkolnego programu edukacyjnego „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” wkracza w decydującą fazę. W czerwcu aż 3 tysiące dzieci weźmie udział w konsultacjach lekarzy pediatrów-alergologów i badaniach spirometrycznych. U uczniów zakwalifikowanych do tego etapu programu specjaliści podejrzewają astmę oskrzelową. Wyłonienie tak dużej grupy dzieci zagrożonych astmą jest pierwszym wymiernym efektem działań programowych. Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” realizują Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA), Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ) i firma AstraZeneca.
Pilotażową edycję programu
„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” zakrojono na szeroką skalę. Edukacja i badania przesiewowe mające służyć wykryciu astmy oskrzelowej objęły ponad 22 tysiące uczniów z klas 1-3 oraz ich rodziców i nauczycieli. Program został bardzo dobrze przyjęty przez środowisko szkolne. – Działania programowe spotkały się ze znakomitymi reakcjami dzieci, nauczycieli i pielęgniarek szkolnych. Również rodzice chętnie włączyli się w realizację wszystkich etapów projektu. O tym, że uznali oni program za potrzebny i ważny, świadczy chociażby fakt, że aż 90 proc. rodziców wypełniło i zwróciło ankietę dotyczącą zdrowia dzieci. Tak wysoki procent wypełnionych ankiet w podobnych badaniach wraca do nas niezwykle rzadko – powiedziała mgr Elżbieta Łata, dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

W ramach pierwszego etapu
pilotażowej edycji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” przekazano uczniom, rodzicom i nauczycielom najważniejsze wiadomości na temat problemu występowania alergii i astmy oskrzelowej. W kolejnej fazie działań rodzice zostali objęci badaniem ankietowym na temat predyspozycji dziecka do chorób alergicznych i astmy. Na podstawie wyników ankiety niemal 10 tysięcy uczniów zakwalifikowano do dalszego etapu badań przesiewowych. U dzieci tych specjaliści wykonali pikflometrię (proste badanie mające na celu stwierdzenie, czy istnieje zwężenie dróg oddechowych). Dzieci, u których na podstawie ankiety i pikflometrii wysunięto podejrzenie astmy oskrzelowej, zostały skierowane na spirometrię (badanie przepływów oddechowych). Prowadzone obecnie w szkołach badania spirometryczne i konsultacje lekarskie mają na celu postawienie wstępnej diagnozy. Uczniowie wymagający dalszych badań specjalistycznych zostaną skierowani do poradni alergologicznych. – Dzięki dotychczasowym działaniom programowym aż 3 tysiące dzieci zakwalifikowano do grupy najwyższego ryzyka zachorowania na astmę oskrzelową. Trzeba podkreślić, że znacząca większość z nich nie wiedziała wcześniej o tym zagrożeniu. Grupa dzieci, u których podejrzewamy astmę, jest większa niż się spodziewaliśmy. Świadczy to o stałym wzroście liczby chorych w naszym kraju, jak również o dużym znaczeniu programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” – powiedziała prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka, konsultant medyczny programu.
Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”
nie mógłby być realizowany bez wsparcia ze strony firmy AstraZeneca, która sfinansowała materiały edukacyjne i dostarczyła do szkół sprzęt wykorzystywany w badaniach diagnostycznych. – AstraZeneca jest nie tylko producentem innowacyjnych leków, ale także firmą wrażliwą społecznie. Cieszymy się, że uczestnicząc w realizacji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”, możemy pomóc dzieciom, czyli naszym najważniejszym pacjentom – powiedział Jerzy Garlicki, prezes AstraZeneca w Polsce.
„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”
to unikatowa inicjatywa edukacyjna i badawcza. Celem programu jest zapoznanie dzieci z klas 1-3, rodziców i całego środowiska szkolnego z problematyką astmy oskrzelowej. Ponadto w ramach działań programowych, po raz pierwszy na taką skalę w Polsce, prowadzone są w szkołach kilkustopniowe badania służące wczesnemu wyłonieniu dzieci zagrożonych astmą. W pilotażowej edycji programu biorą udział dzieci z 85 wybranych szkół w województwie mazowieckim, lubelskim i śląskim. Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach edycji pilotażowej poznamy dane dotyczące występowania astmy wśród dzieci w tych regionach. W celu określenia skali problemu w Polsce program będzie rozszerzony i za 3 – 4 lata obejmie cały kraj.
Na astmę choruje
około 6% dorosłej populacji świata, a liczba chorych wzrasta przeciętnie o 50% w ciągu dekady. W Polsce z powodu astmy cierpi 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych, a więc ponad 3 miliony osób. Częstość występowania astmy i innych chorób alergicznych w naszym kraju stale wzrasta, zwłaszcza u dzieci mieszkających w wielkich aglomeracjach miejskich. Coraz większym problemem jest astma u polskich dzieci w wieku szkolnym. Nierozpoznana i nieleczona choroba wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i kosztami ekonomicznymi. Astma jest przyczyną nieobecności w szkole, problemów w nauce, obniżenia sprawności fizycznej oraz pogarszania się sytuacji ekonomicznej i jakości życia całych rodzin. Edukacja, a także wczesna diagnostyka i prawidłowe leczenie choroby mogą temu zapobiec.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA)
jest największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym skupiającym lekarzy alergologów. Towarzystwo, które powstało w 1983 roku, zrzesza obecnie ponad 1000 członków. W bieżącym roku PTA zainicjowało trzyletni ogólnopolski Program Edukacyjny Astmy i Alergii, który patronuje również programowi „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”. Więcej informacji o PTA można znaleźć na stronie www.pta.med.pl .
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ
powstało w 1993 roku. PTOZ jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, a także osoby pragnące w ramach Towarzystwa realizować jego cele statutowe. Towarzystwo posiada 43 oddziały terenowe, zrzeszające ponad 600 członków.
AstraZeneca
należy do piątki największych światowych producentów leków. Firma opracowuje i produkuje innowacyjne leki przeznaczone do terapii chorób, które stanowią najważniejsze wyzwania współczesnej medycyny. Każdego roku AstraZeneca wydaje ponad 3 miliardy dolarów na badania nad nowymi lekami.
Informacja prasowa - Warszawa, czerwiec 2004 r.
Maj 2003
W maju rozpoczęła się realizacja pilotażowej edycji nowego programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”. W ramach działań edukacyjnych na temat zapobiegania astmie oskrzelowej prowadzonych w szkołach, odbędą się także badania pozwalające wyłonić dzieci zagrożone wystąpieniem tej choroby. Program koordynowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Partnerami programu są Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ), program wspierany jest przez firmę AstraZeneca. Konsultantem medycznym działań programowych jest prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka.
Celem programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
jest poszerzanie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem, a co za tym idzie - zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby. Działania edukacyjne i badania przesiewowe w ramach programu obejmą uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich oraz ich rodziców, nauczycieli i pielęgniarki środowiska szkolnego. - Astma u dzieci szkolnych w Polsce jest coraz większym problemem. Nierozpoznana i nieleczona choroba wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i kosztami ekonomicznymi. Astma jest przyczyną nieobecności w szkole, problemów w nauce, obniżenia sprawności fizycznej oraz pogarszania się sytuacji ekonomicznej i jakości życia całej rodziny. Edukacja, a także wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych astmą i prawidłowa diagnostyka choroby mogą temu zapobiec. Dlatego program „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”, unikatowa inicjatywa w obrębie prewencji chorób alergicznych i astmy, zasługuje na uznanie i poparcie - powiedział prof. dr hab. med. Marek Kowalski, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Realizacja programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” opiera się na
oryginalnej metodologii, opracowanej specjalnie dla jego potrzeb. Kolejne etapy działań będą służyć stopniowemu wyłanianiu uczniów zagrożonych lub chorujących na astmę. W pierwszej fazie programu odbędą się spotkania, podczas których pielęgniarki i szkolni koordynatorzy działań programowych przekażą rodzicom informacje oraz materiały edukacyjne na temat zapobiegania chorobom alergicznym i astmie. W kolejnym etapie rodzice uczniów objęci będą badaniem ankietowym, które pozwoli wybrać dzieci ze skłonnością do chorób alergicznych. Następnie uczniowie z objawami alergii, wyłonieni na podstawie wyników ankiety, zostaną poddani badaniom pikflometrycznym (proste badanie mające na celu stwierdzenie, czy istnieje zwężenie dróg oddechowych). Uczniowie, u których będzie podejrzewana astma, poddani zostaną bardziej szczegółowemu badaniu - spirometrii (badanie przepływów oddechowych). W kolejnej fazie programu lekarze - specjaliści alergolodzy spotkają się z rodzicami uczniów, których wyniki badań będą odbiegały od normy i przedstawią im wskazówki, co do dalszego postępowania. Ponadto dzieci, nauczyciele i pielęgniarki środowiska szkolnego otrzymają porady oraz materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne związane z postępowaniem zapobiegającym wystąpieniu astmy.
Rozpoczynająca się pod koniec kwietnia edycja pilotażowa programu obejmie 85 szkół w województwie mazowieckim, lubelskim i śląskim.
Szkoły zostały zaproszone do udziału w działaniach programowych przez specjalistów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z 18 powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych. W pilotażowej edycji programu weźmie udział 22 tysiące uczniów w wieku 7-9 lat oraz ich rodzice i nauczyciele. Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach edycji pilotażowej określone zostanie zagrożenie astmą oskrzelową wśród dzieci w 3 regionach w kraju. Pilotażowy etap działań programowych zakończy się w połowie czerwca. Rozpoczęcie pierwszego etapu programu, na tę samą lub większą skalę, planowane jest w kolejnych szkołach od nowego roku szkolnego.
- Zasięg programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” będzie się stopniowo zwiększał.
Jego wyniki pozwolą określić stopień zagrożenia astmą oskrzelową u dzieci. Myślę, że działania edukacyjne, a także badania w ramach programu przyczynią się do zmniejszenia występowania astmy wśród dzieci w Polsce - wyjaśniła mgr Elżbieta Łata, dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
- Jako firma odpowiedzialna społecznie, AstraZeneca angażuje się w wiele działań
służących wspieraniu polskich pacjentów oraz pogłębianiu wiedzy na temat astmy oskrzelowej. Program „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” jest niewątpliwie jedną z najważniejszych w naszym kraju inicjatyw edukacyjnych związanych z tą groźną chorobą. Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc w jego realizacji - dodał Jerzy Garlicki, prezes AstraZeneca w Polsce.
Na astmę choruje około 6% dorosłej populacji świata,
a liczba chorych wzrasta przeciętnie o 50% w ciągu dekady. W Polsce z powodu astmy cierpi 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych, a więc ponad 3 miliony osób. Częstość występowania astmy i innych chorób alergicznych w naszym kraju stale wzrasta, zwłaszcza u dzieci mieszkających w wielkich aglomeracjach miejskich.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA)
jest największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym skupiającym lekarzy alergologów. Towarzystwo, które powstało w 1983 roku, zrzesza obecnie ponad 1000 członków. W bieżącym roku PTA zainicjowało trzyletni ogólnopolski Program Edukacyjny Astmy i Alergii, który patronuje również programowi „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”. Więcej informacji o PTA można znaleźć na stronie www.pta.med.pl.
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ)
powstało w 1993 roku. PTOZ jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, a także osoby pragnące w ramach Towarzystwa realizować jego cele statutowe. Towarzystwo posiada 43 oddziały terenowe, zrzeszające ponad 600 członków.
AstraZeneca należy do piątki największych światowych producentów leków.
Firma opracowuje i produkuje innowacyjne leki przeznaczone do terapii chorób, które stanowią najważniejsze wyzwania współczesnej medycyny. Każdego roku AstraZeneca wydaje ponad 3 miliardy dolarów na badania nad nowymi lekami.
.
Informacja prasowa - Warszawa, 19 kwietnia 2004 r.
linki sponsorowane, reklamy

Lekarz alergolog-pneumonolog (astma i alergia)
Kaszel u dziecka

Zobacz odpowiedź
lekarza alergologa-pneumonologa
- Najczęściej zadawane pytania usługa bezpłatna - sponsor:
AstraZeneca Pharma Poland
-   Zadaj pytanie
Pytanie nie dotyczące astmy lub alergii pozostanie bez odpowiedzi.
3923
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarzPytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Żywienie dzieci zagrożonych alergią w 1 roku życia
-„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” - wyniki ogólnopolskiego programu edukacyjnego
-Alergeny domowe i astma
-Alergia „na słońce”
-Alergia - co to za choroba?
-Alergia i oczy
-Alergia na jad owadów
-Alergia na psa
-Alergia w sezonie „kaloryferowym”
-Astma – co to za choroba?
-Bezpieczeństwo leków antyhistaminowych
-Chory nos i alergia
-Cztery typy astmy oskrzelowej
-Dlaczego cierpimy na pokrzywkę?
-Dlaczego dzieci chorują na alergię?
-Edukacja dla samokontroli
-EGZEMA czyli alergiczny wyprysk kontaktowy
-Histamina i alergia
-Jak żyć z astmą oskrzelową?
-Jak rozpoznać alergię i alergen?
-Jak unikać kontaktu z alergenami?
-Katar sienny
-Leczenie schorzeń alergicznych
-LG w walce z zimową alergią - innowacyjna linia pralek Allergy Care
-Monitoring astmy przy pomocy pomiaru PEF
-Odczulanie czyli Desynsybilizacja
-Ostra pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
-Pokrzywka – jak jej unikać?
-Przewlekły kaszel i nieżyt nosa a astma
-Przewlekła pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
-Rozpoczęła się realizacja programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
-Rozpoznanie astmy
-Sukces pilotażowej edycji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie
-Terapia skojarzona w astmie
-Uczulenie na kosmetyki
-Uwaga! Pyłkowica!
-Wszystko o Astmie
-Wytyczne dla osób chorych na astmę
Ciekawe linki
www.alergen.info.pl www.alergen.astma.org
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->