Przychodnia.pl
Sobota 23. Czerwca 2018r
Wandy, Zenona
linki sponsorowane, reklamy

Rozpoczęła się realizacja programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” na półmetku
Rozpoczęła w maju pilotażowa edycja szkolnego programu edukacyjnego „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” wkracza w decydującą fazę. W czerwcu aż 3 tysiące dzieci weźmie udział w konsultacjach lekarzy pediatrów-alergologów i badaniach spirometrycznych. U uczniów zakwalifikowanych do tego etapu programu specjaliści podejrzewają astmę oskrzelową. Wyłonienie tak dużej grupy dzieci zagrożonych astmą jest pierwszym wymiernym efektem działań programowych. Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” realizują Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA), Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ) i firma AstraZeneca.
Pilotażową edycję programu
„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” zakrojono na szeroką skalę. Edukacja i badania przesiewowe mające służyć wykryciu astmy oskrzelowej objęły ponad 22 tysiące uczniów z klas 1-3 oraz ich rodziców i nauczycieli. Program został bardzo dobrze przyjęty przez środowisko szkolne. – Działania programowe spotkały się ze znakomitymi reakcjami dzieci, nauczycieli i pielęgniarek szkolnych. Również rodzice chętnie włączyli się w realizację wszystkich etapów projektu. O tym, że uznali oni program za potrzebny i ważny, świadczy chociażby fakt, że aż 90 proc. rodziców wypełniło i zwróciło ankietę dotyczącą zdrowia dzieci. Tak wysoki procent wypełnionych ankiet w podobnych badaniach wraca do nas niezwykle rzadko – powiedziała mgr Elżbieta Łata, dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

W ramach pierwszego etapu
pilotażowej edycji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” przekazano uczniom, rodzicom i nauczycielom najważniejsze wiadomości na temat problemu występowania alergii i astmy oskrzelowej. W kolejnej fazie działań rodzice zostali objęci badaniem ankietowym na temat predyspozycji dziecka do chorób alergicznych i astmy. Na podstawie wyników ankiety niemal 10 tysięcy uczniów zakwalifikowano do dalszego etapu badań przesiewowych. U dzieci tych specjaliści wykonali pikflometrię (proste badanie mające na celu stwierdzenie, czy istnieje zwężenie dróg oddechowych). Dzieci, u których na podstawie ankiety i pikflometrii wysunięto podejrzenie astmy oskrzelowej, zostały skierowane na spirometrię (badanie przepływów oddechowych). Prowadzone obecnie w szkołach badania spirometryczne i konsultacje lekarskie mają na celu postawienie wstępnej diagnozy. Uczniowie wymagający dalszych badań specjalistycznych zostaną skierowani do poradni alergologicznych. – Dzięki dotychczasowym działaniom programowym aż 3 tysiące dzieci zakwalifikowano do grupy najwyższego ryzyka zachorowania na astmę oskrzelową. Trzeba podkreślić, że znacząca większość z nich nie wiedziała wcześniej o tym zagrożeniu. Grupa dzieci, u których podejrzewamy astmę, jest większa niż się spodziewaliśmy. Świadczy to o stałym wzroście liczby chorych w naszym kraju, jak również o dużym znaczeniu programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” – powiedziała prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka, konsultant medyczny programu.
Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”
nie mógłby być realizowany bez wsparcia ze strony firmy AstraZeneca, która sfinansowała materiały edukacyjne i dostarczyła do szkół sprzęt wykorzystywany w badaniach diagnostycznych. – AstraZeneca jest nie tylko producentem innowacyjnych leków, ale także firmą wrażliwą społecznie. Cieszymy się, że uczestnicząc w realizacji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”, możemy pomóc dzieciom, czyli naszym najważniejszym pacjentom – powiedział Jerzy Garlicki, prezes AstraZeneca w Polsce.
„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”
to unikatowa inicjatywa edukacyjna i badawcza. Celem programu jest zapoznanie dzieci z klas 1-3, rodziców i całego środowiska szkolnego z problematyką astmy oskrzelowej. Ponadto w ramach działań programowych, po raz pierwszy na taką skalę w Polsce, prowadzone są w szkołach kilkustopniowe badania służące wczesnemu wyłonieniu dzieci zagrożonych astmą. W pilotażowej edycji programu biorą udział dzieci z 85 wybranych szkół w województwie mazowieckim, lubelskim i śląskim. Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach edycji pilotażowej poznamy dane dotyczące występowania astmy wśród dzieci w tych regionach. W celu określenia skali problemu w Polsce program będzie rozszerzony i za 3 – 4 lata obejmie cały kraj.
Na astmę choruje
około 6% dorosłej populacji świata, a liczba chorych wzrasta przeciętnie o 50% w ciągu dekady. W Polsce z powodu astmy cierpi 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych, a więc ponad 3 miliony osób. Częstość występowania astmy i innych chorób alergicznych w naszym kraju stale wzrasta, zwłaszcza u dzieci mieszkających w wielkich aglomeracjach miejskich. Coraz większym problemem jest astma u polskich dzieci w wieku szkolnym. Nierozpoznana i nieleczona choroba wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i kosztami ekonomicznymi. Astma jest przyczyną nieobecności w szkole, problemów w nauce, obniżenia sprawności fizycznej oraz pogarszania się sytuacji ekonomicznej i jakości życia całych rodzin. Edukacja, a także wczesna diagnostyka i prawidłowe leczenie choroby mogą temu zapobiec.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA)
jest największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym skupiającym lekarzy alergologów. Towarzystwo, które powstało w 1983 roku, zrzesza obecnie ponad 1000 członków. W bieżącym roku PTA zainicjowało trzyletni ogólnopolski Program Edukacyjny Astmy i Alergii, który patronuje również programowi „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”. Więcej informacji o PTA można znaleźć na stronie www.pta.med.pl .
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ
powstało w 1993 roku. PTOZ jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, a także osoby pragnące w ramach Towarzystwa realizować jego cele statutowe. Towarzystwo posiada 43 oddziały terenowe, zrzeszające ponad 600 członków.
AstraZeneca
należy do piątki największych światowych producentów leków. Firma opracowuje i produkuje innowacyjne leki przeznaczone do terapii chorób, które stanowią najważniejsze wyzwania współczesnej medycyny. Każdego roku AstraZeneca wydaje ponad 3 miliardy dolarów na badania nad nowymi lekami.
Informacja prasowa - Warszawa, czerwiec 2004 r.
Maj 2003
W maju rozpoczęła się realizacja pilotażowej edycji nowego programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”. W ramach działań edukacyjnych na temat zapobiegania astmie oskrzelowej prowadzonych w szkołach, odbędą się także badania pozwalające wyłonić dzieci zagrożone wystąpieniem tej choroby. Program koordynowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Partnerami programu są Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ), program wspierany jest przez firmę AstraZeneca. Konsultantem medycznym działań programowych jest prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka.
Celem programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
jest poszerzanie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem, a co za tym idzie - zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby. Działania edukacyjne i badania przesiewowe w ramach programu obejmą uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich oraz ich rodziców, nauczycieli i pielęgniarki środowiska szkolnego. - Astma u dzieci szkolnych w Polsce jest coraz większym problemem. Nierozpoznana i nieleczona choroba wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i kosztami ekonomicznymi. Astma jest przyczyną nieobecności w szkole, problemów w nauce, obniżenia sprawności fizycznej oraz pogarszania się sytuacji ekonomicznej i jakości życia całej rodziny. Edukacja, a także wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych astmą i prawidłowa diagnostyka choroby mogą temu zapobiec. Dlatego program „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”, unikatowa inicjatywa w obrębie prewencji chorób alergicznych i astmy, zasługuje na uznanie i poparcie - powiedział prof. dr hab. med. Marek Kowalski, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Realizacja programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” opiera się na
oryginalnej metodologii, opracowanej specjalnie dla jego potrzeb. Kolejne etapy działań będą służyć stopniowemu wyłanianiu uczniów zagrożonych lub chorujących na astmę. W pierwszej fazie programu odbędą się spotkania, podczas których pielęgniarki i szkolni koordynatorzy działań programowych przekażą rodzicom informacje oraz materiały edukacyjne na temat zapobiegania chorobom alergicznym i astmie. W kolejnym etapie rodzice uczniów objęci będą badaniem ankietowym, które pozwoli wybrać dzieci ze skłonnością do chorób alergicznych. Następnie uczniowie z objawami alergii, wyłonieni na podstawie wyników ankiety, zostaną poddani badaniom pikflometrycznym (proste badanie mające na celu stwierdzenie, czy istnieje zwężenie dróg oddechowych). Uczniowie, u których będzie podejrzewana astma, poddani zostaną bardziej szczegółowemu badaniu - spirometrii (badanie przepływów oddechowych). W kolejnej fazie programu lekarze - specjaliści alergolodzy spotkają się z rodzicami uczniów, których wyniki badań będą odbiegały od normy i przedstawią im wskazówki, co do dalszego postępowania. Ponadto dzieci, nauczyciele i pielęgniarki środowiska szkolnego otrzymają porady oraz materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne związane z postępowaniem zapobiegającym wystąpieniu astmy.
Rozpoczynająca się pod koniec kwietnia edycja pilotażowa programu obejmie 85 szkół w województwie mazowieckim, lubelskim i śląskim.
Szkoły zostały zaproszone do udziału w działaniach programowych przez specjalistów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z 18 powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych. W pilotażowej edycji programu weźmie udział 22 tysiące uczniów w wieku 7-9 lat oraz ich rodzice i nauczyciele. Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach edycji pilotażowej określone zostanie zagrożenie astmą oskrzelową wśród dzieci w 3 regionach w kraju. Pilotażowy etap działań programowych zakończy się w połowie czerwca. Rozpoczęcie pierwszego etapu programu, na tę samą lub większą skalę, planowane jest w kolejnych szkołach od nowego roku szkolnego.
- Zasięg programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” będzie się stopniowo zwiększał.
Jego wyniki pozwolą określić stopień zagrożenia astmą oskrzelową u dzieci. Myślę, że działania edukacyjne, a także badania w ramach programu przyczynią się do zmniejszenia występowania astmy wśród dzieci w Polsce - wyjaśniła mgr Elżbieta Łata, dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
- Jako firma odpowiedzialna społecznie, AstraZeneca angażuje się w wiele działań
służących wspieraniu polskich pacjentów oraz pogłębianiu wiedzy na temat astmy oskrzelowej. Program „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” jest niewątpliwie jedną z najważniejszych w naszym kraju inicjatyw edukacyjnych związanych z tą groźną chorobą. Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc w jego realizacji - dodał Jerzy Garlicki, prezes AstraZeneca w Polsce.
Na astmę choruje około 6% dorosłej populacji świata,
a liczba chorych wzrasta przeciętnie o 50% w ciągu dekady. W Polsce z powodu astmy cierpi 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych, a więc ponad 3 miliony osób. Częstość występowania astmy i innych chorób alergicznych w naszym kraju stale wzrasta, zwłaszcza u dzieci mieszkających w wielkich aglomeracjach miejskich.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA)
jest największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym skupiającym lekarzy alergologów. Towarzystwo, które powstało w 1983 roku, zrzesza obecnie ponad 1000 członków. W bieżącym roku PTA zainicjowało trzyletni ogólnopolski Program Edukacyjny Astmy i Alergii, który patronuje również programowi „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”. Więcej informacji o PTA można znaleźć na stronie www.pta.med.pl.
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ)
powstało w 1993 roku. PTOZ jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, a także osoby pragnące w ramach Towarzystwa realizować jego cele statutowe. Towarzystwo posiada 43 oddziały terenowe, zrzeszające ponad 600 członków.
AstraZeneca należy do piątki największych światowych producentów leków.
Firma opracowuje i produkuje innowacyjne leki przeznaczone do terapii chorób, które stanowią najważniejsze wyzwania współczesnej medycyny. Każdego roku AstraZeneca wydaje ponad 3 miliardy dolarów na badania nad nowymi lekami.
.
Informacja prasowa - Warszawa, 19 kwietnia 2004 r.
linki sponsorowane, reklamy

Lekarz alergolog-pneumonolog (astma i alergia)
Kaszel u dziecka

Zobacz odpowiedź
lekarza alergologa-pneumonologa
- Najczęściej zadawane pytania usługa bezpłatna - sponsor:
AstraZeneca Pharma Poland
-   Zadaj pytanie
Pytanie nie dotyczące astmy lub alergii pozostanie bez odpowiedzi.
3800
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarzNa Forum
Raczej z kawy nigdy nie zrezygnuje. Wystarczy spożywać ją w odpowiednich ilościach i raczej nic nikomu wtedy nie będzie ...marchewkowa284     43703

Myślę, że nie ma czym się martwić, ale lepiej udaj się do lekarza, bo może być to początek jakichś z ...marchewkowa284     3543

Lepiej udaj się do lekarza jak najszybciej, bo to mógł być nawet stan przedzawałowy. ...marchewkowa284     4206

Mam 28 lat, żadko pije alkohol a ręce trzęsą mi się że mam problemy z napięciem się kawy, zazwyczaj gdy jest m ...Karola     1966

Dzień Dobry, piszę, bo mam dość poważny problem i nie wiem tak właściwie kogo się doradzić. Parę ...rekotka     1735

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Żywienie dzieci zagrożonych alergią w 1 roku życia
-„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” - wyniki ogólnopolskiego programu edukacyjnego
-Alergeny domowe i astma
-Alergia „na słońce”
-Alergia - co to za choroba?
-Alergia i oczy
-Alergia na jad owadów
-Alergia na psa
-Alergia w sezonie „kaloryferowym”
-Astma – co to za choroba?
-Bezpieczeństwo leków antyhistaminowych
-Chory nos i alergia
-Cztery typy astmy oskrzelowej
-Dlaczego cierpimy na pokrzywkę?
-Dlaczego dzieci chorują na alergię?
-Edukacja dla samokontroli
-EGZEMA czyli alergiczny wyprysk kontaktowy
-Histamina i alergia
-Jak żyć z astmą oskrzelową?
-Jak rozpoznać alergię i alergen?
-Jak unikać kontaktu z alergenami?
-Katar sienny
-Leczenie schorzeń alergicznych
-LG w walce z zimową alergią - innowacyjna linia pralek Allergy Care
-Monitoring astmy przy pomocy pomiaru PEF
-Odczulanie czyli Desynsybilizacja
-Ostra pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
-Pokrzywka – jak jej unikać?
-Przewlekły kaszel i nieżyt nosa a astma
-Przewlekła pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
-Rozpoczęła się realizacja programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
-Rozpoznanie astmy
-Sukces pilotażowej edycji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie
-Terapia skojarzona w astmie
-Uczulenie na kosmetyki
-Uwaga! Pyłkowica!
-Wszystko o Astmie
-Wytyczne dla osób chorych na astmę
Ciekawe linki
www.alergen.info.pl www.alergen.astma.org
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->