Bez żelaza włosy słabną - Włosy - wzmacnianie, odżywianie, uzdrawianie - Przychodnia Internetowa - PRZYCHODNIA.PL
Przychodnia.pl
Poniedziałek 20. Sierpnia 2018r
Bernarda, Sobiesława

linki sponsorowane, reklamy

Bez żelaza włosy słabną


Żelazo i hemoglobina wiążą i przenoszą tlen wyzwalający energię dla włosów
Większość ustrojowego żelaza jest składnikiem hemoglobiny. Hemoglobina to specyficzne białko zawarte w czerwonych krwinkach (erytrocytach). Jego zadaniem jest przenoszenie tlenu. Hemoglobina, dzięki usytuowaniu w niej żelaza wiąże tlen w płucach i rozprowadza po całym organizmie. Pewna części puli żelaza występuje też w mięśniach, gdzie wchodzi w skład mioglobiny - białka przechowującego i przenoszącego tlen wewnątrz komórki. Żelazo jest również składnikiem niektórych enzymów biorących udział w procesach utleniania dostarczającym energii dla procesów wzrostu, itp..

Rys. 1 Korzeń włosa - miejsce intensywnej budowy łodygi włosa

Na rysunku uwidoczniono:
 • rosnącą łodygę włosa (górna część korzenia włosa, która stopniowo rogowacieje i po wyrośnięciu ponad skórę stanie się widoczną dla oczu łodygą włosa)
 • brodawkę włosa – zasilaną w substancje odżywcze naczyniami krwionośnymi (naczynia niewidoczne na rys.)
 • cebulkę włosa – obszar podstawy korzenia włosa obejmujący komórki brodawki i macierzy włosa
 • obszar MACIERZY włosa, w którym zlokalizowane są intensywnie dzielące się komórki macierzyste włosa tworzące przyrost łodygi włosa
 • komórki rozrodcze opuszki – tzw. komórki macierzyste włosa - widoczne u podstawy macierzy włosa


Żelazo jest kluczowym składnikiem hemoglobiny
Żelazo w hemoglobinie przyłącza tlen w płucach a następnie transportuje drogą krwi do komórek narządowych. W tych komórkach tlen „spala paliwo” pozyskane z pokarmów. Tym paliwem jest cukier glukoza. Spalany jest po to, aby napędzał czynności fizjologiczne ludzkich narządów, w tym ich podziały dla wzrostu i regeneracji. Warto wiedzieć, że energia powstała ze spalenia glukozy zamieniana jest głównie w wysokoenergetyczny związek fosforowy - ATP – adenozynotrifosforan. Energia z tego związku umożliwia skurcze mięśnia serca, mięśni szkieletowych niezbędne dla poruszania rękami i nogami, jak też …wzrost włosów.

Żelazo wiąże tlen niezbędny dla produkcji energii
Niezbędny do produkcji energii tlen „przykleja się” w pęcherzykach płucnych do jonów żelaza związanych z hemoglobiną i drogą krwi – wnika do wnętrza komórek cebulek włosa. Tutaj tlen „spala” pierwotne paliwo – cukier glukozę i powstaje z niego wtórna forma kondensatu energii chemiczne, jaką jest wysokoenergetyczne paliwo komórkowe zwane ATP. ATP to wysokoenergetyczny związek fosforowy – tzw. adenozynotrójfosforan . Paliwo to jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu włosów.

Żelazo + ATP – czyli „turbodoładowanie” organizmu
Dlaczego wysokoenergetyczny związek fosforowy (ATP) jest niezbędny włosom? Przypomnijmy – włosy rosną najszybciej ze wszystkich struktur ciała. Kreujące ten wzrost codzienne podziały milionów komórek macierzy włosa i ich rogowacenie pochłania dużo energii. Dlatego w ludzkim organizmie aż ok. 40-50% energii powstającej ze „spalenia” glukozy nie zamienia się w czynności fizjologiczne, lecz ulega transformacji w ATP. Jony żelaza są również niezbędne dla działania enzymu wpływającego pośrednio na prawidłowość i optymalną częstość podziałów komórek macierzy, co decyduje o prawidłowej budowie łodygi włosa i o tempie wzrostu włosów.

Daje więcej energii i szybciej ją rozładowuje
ATP, czyli adenozynotrójfosforan „spala” się w tempie wielokroć szybszym niż z glukoza! Dzięki temu to paliwo uwalnia jej tyle ile trzeba energochłonnym narządom w bardzo krótkim czasie. Glukoza uwalnia wielokroć mniej energii i wielokroć wolniej ją oddaje! ATP dzięki zkondensowaniu energii i błyskawicznemu jej oddawaniu procesom fizjologicznym umożliwia najbardziej energochłonne procesy fizjologiczne – począwszy od skurczów mięśnia sercowego i biegu sprintera na olimpiadzie a skończywszy na szybkich podziałach komórek macierzy włosów głowy.

Dlaczego wysokoenergetyczny związek fosforowy ATP jest potrzebny włosom?
Zapotrzebowania włosów na energię nie należy lekceważyć. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na kalorie i białko mają komórki potomne macierzy. Ich miliony dzielą się co 23 godziny. Następnie w wyniku energochłonnych przemian morfologicznych i chemicznych nowopowstałe komórki potomne stają się codziennym 3 mm przyrostem rogowej łodygi włosa. Jeśli pomnożymy długość dziennego przyrostu pojedynczego włosa, przez najmniejszą standardową liczbę włosów, jaką mamy na głowie, czyli przez 100 000 – to otrzymamy imponującą długość dziennego przyrostu wszystkich włosów równą co najmniej 300 m! [1,2,12]

Kto najbardziej jest zagrożony deficytem żelaza?
Deficyt żelaza oznacza deficyt tlenu w ustroju, a w konsekwencji niedobór wysokoenergetycznego związku fosforowego - ATP. Skutkiem niedoboru żelaza w diecie może być zahamowanie wzrostu włosów oraz ich osłabienie. Szczególnie zagrożone deficytem żelaza są kobiety. Obfite krwawienia miesiączkowe, okres ciąży i „ubogo-żelazowa” dieta skutkuje niedoborami żelaza zwanymi niedokrwistością. Wskutek zbyt długiego, przewlekłego deficytu żelaza włosy stają się cienkie, łamliwe oraz ulegają przerzedzeniu i wypadaniu.

Ile żelaza potrzebujemy?
W organizmie powinno być od trzech do pięciu gramów żelaza. Średnio na 1 kg masy ciała dorosłego człowieka przypada - od 40 (u kobiet) - do 50 (u mężczyzn) mg żelaza. Ta pozornie niewielka ilość żelaza pobudza aktywność krwiotwórczą szpiku wytwarzającego nieprawdopodobnie liczną kolumnę „przewoźników” tlenu - ok. 35 trylionów erytrocytów - czerwonych ciałek krwi! Zdolność przenoszenia tlenu związana jest z tzw. grupą prostatyczną (niebiałkową) – zwaną hemem. Hem jest składnikiem białek takich jak hemoglobina i mioglobina.

Zużycie żelaza
Fizjologiczna utrata żelaza jest wysoce zróżnicowana i wynosi od 1 do 30 mg na dobę. Zużycie wzrasta wraz z intensywnym wzrostem u dzieci, wysiłkiem fizycznym, ciążą i karmieniem piersią u kobiet, obfitym miesiączkowaniem, itp. Pewien niedobór żelaza może powodować niedokrwistość – spotykaną dość często, gdyż nawet urozmaicona dieta może dostarczać za mało żelaza.

Niedobór żelaza
Niedobór żelaza uniemożliwia wytwarzanie czerwonych krwinek w szpiku kostnym. Skutkiem jest niedokrwistość. Za mało czerwonych krwinek – to niedobór hemoglobiny i zarazem i tlenu we krwi. Niedokrwistość ogranicza dostawę tlenu do komórek i zaburza oddychanie wewnątrzkomórkowe dostarczające ciału energii. W konsekwencji zaburza sprawność całego ustroju.

Źródła żelaza w diecie i poziom jego wchłaniania do krwi:
Znaczne ilości żelaza gromadzą rośliny, na czele z przysłowiowym jego koncentratem - szpinakiem. Jednak nie jest to cała prawda, gdyż przyswajanie znajdującego się w nich żelaza szacuje się zaledwie na 1- 6%. Najlepszym źródłem żelaza są wątroba oraz chude czerwone mięso (polędwica wołowa, cielęca), ponadto jaja, podroby z domieszką krwi zwierzęcej, itp. W pokarmach pochodzenia zwierzęcego około 40% żelaza występuje w łatwo przyswajalnej postaci hemowej (mioglobina, hemoglobina). Jednak jego ogólna przyswajalność z pokarmów wynosi tylko około 20%. Obniża ogólną wchłanialność obecność w diecie związków roślinnych Bardzo niska jest bowiem przyswajalność żelaza z roślin, gdzie pierwiastek występuje w postaci trudno przyswajalnej, niehemowej. Chociaż przeciętnie w diecie na dobę spożywa się około 20-30 mg żelaza, jednak tylko ok. 10 % - tj. 2-3 mg ulega wchłonięciu z jelit. Sprzyja wchłanianiu żelaza witamina C (kwas as korbowy) i odpowiednio kwaśne pH jelit oraz obfitość pewnych białek ułatwiających transport przez jelita do krwi, itp. Nie obserwowano toksyczności żelaza dostarczanego w pożywieniu.

Piśmiennictwo
 1. Biochemia Harpera- Robert K. Murray i inni Wyd, Lek. PZWL, 2004
 2. Biochemia witamin – witaminy grupy B i koenzymy Piotr Moszczyński, Rita Pyć; PWM, 1998
 3. Anatomia i fizjologia włosa, Dr med. Urszula Kozłowska, specjalista dermatolog, Akademia Medyczna w Warszawie – artykuł nie publikowany, dostępny u autora i w portalu PFM.PL (i Capivit HydroControl-preparat zawierający olej z nasion ogórecznika, zapobiegający nadmiernej przeznaskórkowej utracie wody ) Autor: Dr n. med. Urszula Kozłowska - Akademia Medyczna w Warszawie
 4. Fizjologia i patologia wzrostu i utraty włosów na głowie u człowieka; autorzy: Anna Lis, Dominika Wcisło-Dziadecka, Grażyna Kamińska, Ligia Brzezińska-Wcisło; Postępy Dermatologii i Alergologii 5/2003 - XX, s 260-266
 5. Biologia komórek macierzystych naskórka oraz ich znaczenie w medycynie; autorzy: Michał Pikuła, Piotr Trzonkowski Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny- Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 449-456
 6. Komórki macierzyste cebulek włosów alternatywą dla embionalnych komórek macierzystych - oryginalna publikacja: Yao Fei Hu, Zhi-Jian Zhang, Maya Sieber-Blum, “An Epidermal Neural Crest Stem Cell (EPI-NCSC) Molecular Signature”, Stem Cells Vol. 24 No. 12 December 2006, pp. 2692 -2702, doi:10.1634/stemcells.2006-0233.
 7. Znaczenie wybranych odkryć biologii molekularnej w fizjologii i patologii włosa; Borgis - Nowa Medycyna 3/2002; Małgorzata Ratka, Przemysław M. Płonka z Zakładu Biofizyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 8. PODSTAWOWE ZASADY ŻYWIENIA OPTYMALNEGO - Jan Kwaśniewski, Tomasz Kwaśniewski, Wyd. własne Warszawa 1998; http://dr-kwasniewski.
 9. Magnez pierwiastek energii – dr n. med. Henryk Dudek, wyd. PiK Eneteya 1999
 10. Nauka o chorobach wewnętrznych. Zaburzenia przemiany materii IV, Witold Orłowski; PZWL, 1991
 11. Publikacje internetowe dr dr Henryk Różański doktor nauk biologicznych z zakresu medycyny Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Romana Meissnera na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. ; http://www.luskiewnik.gower.pl/pantothenic.html
 12. Mała Encyklopedia Medycyny PWN 2000 r., Wikipedia ON-LINE i inne enc.intern.


 
OPRAC. mgr Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy

4301
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarzPytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Bez żelaza włosy słabną
-Cynk poprawia sprężystość i wygląd włosów
-Magnez klucznik energi dla włosów
-Miedź – wzmacnia i koloryzuje włosy
-Niedokrwistość z braku żelaza zagraża wypadaniem włosów
-Włosy łakną białka z siarką
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->