Przychodnia.pl
Wtorek 17. Lipca 2018r
Aleksego, Bogdana
linki sponsorowane, reklamy

Leczenie raka jelita grubego
Pomimo imponującego postępu medycyny, w ostatnim stuleciu nie udało się znaleźć w pełni skutecznej i uniwersalnej metody leczenia nowotworów. Jednak umiejętne łączenie nowoczesnej chirurgii, chemioterapii i radioterapii oraz zdolność wczesnego rozpoznania nowotworu, dzięki coraz bardziej precyzyjnej diagnostyce sprawia, że stwierdzenie przez lekarza raka nie jest już wyrokiem.

CZYM JEST NOWOTWÓR, A CZYM RAK?
JAK ROZPOZNAĆ RAKA JELITA GRUBEGO?
LECZENIE RAKA JELITA GRUBEGO
CHEMIOTERAPIA W LECZENIU RAKA JELITA GRUBEGO
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE CHEMIOTERAPII
CZYM JEST NOWOTWÓR, A CZYM RAK?

Wszystko zaczyna się od podziałów komórek...
Organizm człowieka składa się z wielkiej liczby różnych komórek, które grupują się tworzą określone tkanki. W trakcie rozwoju, jeszcze w łonie matki, a także w pierwszych etapach życia dziecka dzielą się one dynamicznie, jednocześnie specjalizując do pełnienia określonej funkcji. Jednak część z nich zachowuje zdolność do częstych podziałów przez całe życie. Przykładem tego są pierwotne komórki szpiku wytwarzające między innymi czerwone i białe ciałka krwi, nabłonek wyściełający ścianę jelita, itp.
Co podziały komórek mają wspólnego z nowotworami?
Każda komórka posiada skomplikowany aparat genetyczny, który reguluje jej podział. Pod wpływem różnych czynników dochodzi do mutacji i zaburzenia podziałów komórki. Zaczyna się ona nieprawidłowo i bardzo szybko dzielić, a powstające kopie, z czasem tworzą widoczny już guz nowotworowy.


Gruczolakowaty polip rozwijający się w okrężnicy z atypowymi komórkami . W większości przypadków nowotwór złośliwy jelita grubego powstaje na podłożu polipów – łagodnych gruczolaków. Przemiana gruczolaka w raka zachodzi poprzez serię mutacji genetycznych. Proces trwa zwykle około 10 lat.
Czy w wyniku nieprawidłowych podziałów zawsze powstaje nowotwór złośliwy, zwany potocznie rakiem?
Nie, tylko niektóre powstające w ten sposób guzy są złośliwe, tj. niszczą tkanki i narządy. Wskutek zaburzeń podziałów powstają częściej tzw. nowotwory łagodne. Są to twory tkankowe, które powiększając się osiągając czasami bardzo duże rozmiary. Nie naciekają jednak i nie niszczą okolicznych tkanek. Gorzej, jeżeli mamy do czynienia z nowotworem złośliwym. Szerzy się on nie licząc się z żadnymi barierami anatomicznymi. Wnika do naczyń krwionośnych i chłonnych. Jego komórki z krwią dostają się do innych narządów. Tam się osiedlają i znowu zaczynają się namnażać uszkadzając te organy i tworząc kolejne przerzuty odległe.
A więc zreasumujmy - jaka jest różnica między rakiem, a nowotworem?
Komórki nowotworów wywodzą się z różnych tkanek, natomiast w wypadku raków mamy zawsze do czynienia ze zmianami wywodzącymi się z tkanki nabłonkowej – na przykład z błony śluzowej przewodu pokarmowego, czego klasycznym przykładem jest rak jelita grubego.
JAK ROZPOZNAĆ RAKA JELITA GRUBEGO?

Jak zachowuje się w organizmie nowotwór złośliwy?
Rak jelita grubego jest typowym przykładem nowotworu złośliwego. W przypadku braku leczenia nowotwór powoli narasta miejscowo w świetle jelita tworząc polipy lub rozrasta się na zewnątrz w kierunku otaczających tkanek tworząc owrzodzenie. Nowotwór może naciekać okoliczne tkanki „przez ciągłość” niszcząc sąsiadujące z jelitem narządy. Rak daje przerzuty drogą naczyń krwionośnych i chłonnych. Czasami komórki nowotworowe wszczepiają się w otrzewną (jest to „worek” otaczający większość narządów jamy brzusznej pełniący głównie funkcję ochronną). Rak jelita grubego tworzy przerzuty głównie do wątroby, ale również płuc i opłucnej, jajników, nadnerczy, mózgu i kości.
Czy rak jelita grubego sygnalizuje swój rozwój w sposób odczuwalny dla pacjenta?
Tak, rak jelita grubego daje charakterystyczne objawy związane z miejscowym rozprzestrzenianiem się guza, a także różne symptomy w wypadku zajęcia innych narządów. Nowotwór ten ma tendencję do uszkadzania naczyń krwionośnych ściany jelita grubego, dlatego najważniejszym objawem jest obecność krwi w stolcu.
Jak postępować w przypadku obecności krwi w kale?
Wiele osób wcześniej mogło mieć podobne dolegliwości związane z guzkami krwawiczymi odbytu (czyli popularnymi hemoroidami). Jednak tego objawu nigdy nie można bagatelizować. W każdym przypadku (zwłaszcza u osób powyżej 40-50 roku życia, głównie mężczyzn) należy zgłosić się do lekarza w celu badania palpacyjnego odbytnicy tj. „per rectum”.
Co oznacza badanie „per rectum” i jakie ma znaczenie diagnostyczne?
Badanie ‘per rectrum’ (dosłownie: przez odbytnicę) oznacza jedną z metod diagnostycznych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Lekarz wprowadzając palec bada za pomocą dotyku stan ścian jelita. Umożliwia to stwierdzenie i wykrycie źródeł krwawienia, guzów nowotworowych oraz w wypadku mężczyzn umożliwia ocenę prostaty.
Czy anemia nieznanego pochodzenia może sygnalizować nowotwór?
Tak, czasami lekarza na trop raka jelita grubego naprowadza niedokrwistość (anemia) niewiadomego pochodzenia. Szukając jej przyczyny okazuje się, że chory „podkrwawia” z przewodu pokarmowego.
Czy zaburzenia rytmu wypróżnień mogą być symptomem nowotworu?
Tak, zaniepokoić pacjenta powinna zmiana rytmu wypróżnień polegającą na przykład na nagłym wystąpieniu biegunek z równoczesnym odchodzeniem cuchnących gazów - zamiast występujących wcześniej zaparć. Zjawisko to związane jest z nagłym zwiotczeniem zwieraczy odbytu z powodu zajęcia ich przez proces nowotworowy. Warto również tutaj wspomnieć, że duży procent nowotworów jelita grubego zlokalizowanych jest w odbytnicy. Dlatego można je stwierdzić podczas badania „per rectum”.
Czy zaparcia mogą być objawem raka jelita grubego?
Tak, bowiem rak jelita grubego może narastać miejscowo do światła tego narządu powodując jego zwężenie. W zależności od stopnia zwężenia mogą dominować różne objawy. Początkowo pacjent nie będzie odczuwał nic, potem mogą wystąpić zaparcia. W przypadku zaawansowanego raka tkanka nowotworowa może być tak duża, że wchodzi do światła jelita prowadząc do jego niedrożności. W takim wypadku pacjent musi być operowany w trybie nagłym. W momencie uogólnienia się choroby może też wystąpić zwiększona męczliwość, osłabienie sprawności, chudnięcie, a nawet gorączka niewiadomego pochodzenia. Czasami chory może uskarżać się na bóle.
Jaką metodę weryfikacji niepokojących objawów może polecić nam lekarz?
Najbardziej dokładną metodą diagnozy jest obecnie kolonoskopia. Kolonoskopia jest metodą badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego polegająca na oglądaniu wnętrza jelita grubego za pomocą długiego i giętkiego instrumentu diagnostycznego – tzw. endoskopu. Dzięki sprzężeniu optycznej techniki wizualnej kolonoskopu z takimi narzędziami jak: kleszczyki, nożyczki, pętle, itp. można pobrać próbkę tkanki do biopsji oraz usunąć widoczny gruczolak ( np.o średnicy kilku mm,) który może być stanem przedrakowym.
LECZENIE RAKA JELITA GRUBEGO

Jak leczymy wcześnie rozpoznanego raka jelita grubego?
Leczenie raka jelita grubego polega zwykle na wycięciu odcinka jelita grubego (czasami nawet połowy) wraz z krezką (jest to struktura, na której zawieszone jest jelito; przez krezkę przechodzą naczynia krwionośne żylne i tętnicze). W zależności od przeprowadzonego typu operacji tworzy się sztuczny odbyt – tzw. stomię, którą w zależności od przebiegu choroby można nawet z czasem usunąć.
Jak leczy się raka jelita grubego późno rozpoznanego?
Z powodu późnego rozpoznania lub niepowodzenia leczenia chirurgicznego, zachodzi konieczność zmiany metody stosowanej terapii. Ważną okolicznością takiego stanu jest wystąpienie przerzutów odległych do innych narządów – w wypadku raka jelita najczęściej do wątroby. W takiej sytuacji nie można już chorego całkowicie wyleczyć, a jedynie przedłużyć życie oraz zmniejszyć dolegliwość choroby. Mówimy wówczas o leczeniu paliatywnym. Podstawową metodą tego leczenia jest zastosowanie chemioterapii. Należy również pamiętać, że ważną metodą w terapii paliatywnej jest stosowanie zabiegów chirurgicznych. Generalnie chodzi w tych metodach o przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego. Wykonuje się zespolenia z ominięciem niedrożnego odcinka jelita. Czasami wykonuję się tzw. stomię, czyli sztuczny odbyt wyłoniony na powierzchnię jamy brzusznej.
CHEMIOTERAPIA W LECZENIU RAKA JELITA GRUBEGO

Czym jest chemioterapia w leczeniu nowotworów złośliwych?
Chemioterapia jest jedną z podstawowych metod stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych. Zastosowanie tego sposobu leczenia jest ściśle uzależnione od biologii oraz wrażliwości danego typu nowotworu.
Popularną nazwą leków stosowanych w chemioterapii jest określanie ich mianem cytostatyków.
Określenie to związane jest z ich działaniem polegającym na uszkodzeniu aparatu podziałowego oraz wywieraniem przez te leki toksycznego działania na komórki Chemioterapia jest zazwyczaj częścią leczenia skojarzonego składającego się dodatkowo z radioterapii i metod leczenia operacyjnego.
Co oznacza tzw. wrażliwość komórek nowotworowych na cytostatyki?
Podatność na zniszczenie zwana jest umownie wrażliwością komórki. Można wyróżnić kilka grup leków – tzw. chemioterapeutyków w zależności od podatności komórek nowotworowych na ich działanie:
 • bardzo wrażliwe - stosowanie tej metody leczenia daje bardzo dobre efekty terapeutyczne uzyskując zwykle całkowite wyleczenie. W tej grupie znajdują się głównie białaczki oraz inne nowotwory układu chłonnego, a także duża część nowotworów wieku wczesnodziecięcego oraz wywodzących się z tkanek zarodkowych.
 • średnio wrażliwe – stosowanie leków w tej grupie powoduje okresową remisję choroby, poprawę stanu ogólnego i przedłużenie życia. W tej grupie zalicza się chemioterapię paliatywną stosowaną w wypadku raków sutka, jajnika, a także raku jelita grubego.
 • niewrażliwe – obserwuje się krótkotrwałą poprawę jednak jedynie u części leczonych osób. Przykładem jest rak szyjki i trzonu macicy.
Jakie znamy grupy leków stosowanych w chemioterapii?
Leki stosowane w chemioterapii podzielono na kilka grup w zależności od mechanizmu ich działania oraz budowy chemicznej. Wymienić wśród nich można: leki alkilujące, antymetabolity, antybiotyki, alkaloidy roślinne, hormony oraz inne niesklasyfikowane gdzie indziej grupy leków. Ponieważ mechanizm działania każdego z leków jest inny, stosuje się je zwykle razem w tzw. terapii wielolekowej. W rezultacie efekt działania leków nakłada się i wspomaga, co prowadzi do lepszych wyników leczenia. Ważne jest również takie łączenie leków, aby działania uboczne nie nakładały się.
Czy możemy mówić o tzw. standardach leczenia w chemioterapii?
Istnieją schematy leczenia poszczególnych chorób nowotworowych stworzone przez wybitne zespoły naukowców. Takie standardy optymalizujące leczenie raka są tworzone w prawie każdym kraju, w tym również w Polsce, jak też przez międzynarodowe organizacje lekarskie. Powinny być one jednak traktowane, jako ogólne wytyczne, gdyż zawsze dawka konkretnego leku musi być indywidualnie dostosowana do wzrostu, masy i powierzchni ciała pacjenta. Lekarz musi też brać pod uwagę stan ogólny chorego. Zawsze też należy oceniać występujące objawy uboczne oraz stan narządów wewnętrznych monitorowany za pomocą parametrów biochemicznych. Wystąpienie objawów niepożądanych może spowodować nawet odstąpienie od dalszego leczenia.
Jak przebiega chemioterapia?
Stosowanie chemioterapii wymaga pilnej oraz stałej obserwacji chorego. Szczególnej uwagi wymaga badanie, co tydzień morfologii krwi ze względu na ryzyko spadku liczby białych ciałek krwi (leukocytów). Spadek liczby białych ciałek krwi może wywołać infekcje. Bardzo czułym parametrem jest gorączka świadcząca o toczącym się procesie zapalnym. Przy bardzo niskich poziomach leukocytów, z towarzyszącą wysoką gorączką zaleca się hospitalizację chorego oraz intensywne leczenie antybiotykami. Podaje się choremu w takich przypadkach leki wzmagające wytwarzanie komórek krwi w szpiku kostnym. Niekiedy zachodzi konieczność redukcji dawki leku.
Chemioterapia w sytuacji raka zbyt późno rozpoznanego
W takiej sytuacji chemioterapia (obok wspomnianych wyżej zabiegów chirurgii paliatywnej) jest jedyną z niewielu metod, jakimi rozporządza lekarz. Jest to jeden ze sposobów leczenia raka wykorzystujących specyficzne właściwości komórek nowotworowych. Jak już wspomnieliśmy, charakteryzują się one tym, że bardzo szybko się dzielą. Stosowane w chemioterapii leki działają w ten sposób, że uszkadzając aparat podziałowy tych komórek. Prowadzi to do ich niszczenia i zmniejszenia postępu choroby. Czasami dochodzi do zwolnienia rozwoju choroby lub nawet całkowitego wyleczenia.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE CHEMIOTERAPII

Co wiemy o działaniach niepożądanych chemioterapii?
Lek uszkadza nie tylko intensywnie namnażające się komórki nowotworowe, lecz również prawidłowe. Do tej grupy prawidłowych komórek, które uszkadza chemioterapia zaliczymy np. komórki wyściełające błonę śluzową jelit, które stale muszą się dzielić i przez to odnawiać. Powikłaniem w wypadku ich uszkodzenia są głównie intensywne biegunki mogące czasami nawet prowadzić do odwodnienia. Przykrym działaniem ubocznym chemioterapii jest wypadanie włosów. Po zakończeniu cyklu terapeutycznego włosy przeważnie odrastają.
Każdy z leków stosowanych w chemioterapii ma swoje działania niepożądane, które można uporządkować, w zależności od uszkadzanej tkanki:
 • uszkodzenie układu krwiotwórczego związane z działaniem na szpik (powodowane przez większość tego typu leków)
 • uszkodzenie nerwów obwodowych w postaci lekkich niedowładów, zaburzeń czucia
 • większość leków działa toksycznie na błonę śluzową przewodu pokarmowego, czego efektem są mdłości i wymioty, często biegunki
 • czasami dochodzi do uszkodzenia mięśnia serca, płuc, wątroby i nerek
 • mogą wystąpić problemy ze słuchem
 • w stosowaniu wszystkich leków poważnym problemem jest łysienie
Jaki jest niepożądany wpływ chemioterapii na dzielące się komórki szpiku kostnego?
Chemioterapia niszczy wiele komórek szpiku kostnego odpowiedzialnych za produkcję krwinek. Powoduje to często niedobór białych ciałek krwi, co prowadzi do obniżenia odporności i wtórnych zakażeń.
Leki stosowane w chemioterapii, choć częściowo uszkadzają zdrowe, dzielące się komórki
- niszczą przede wszystkim komórki nowotworowe. Czasami dochodzi do całkowitego wyleczenia i wyeliminowania guza z organizmu. Jednak zwykle komórki nowotworu uodparniają się na stosowany lek, czego bezpośrednim efektem jest niepowodzenie leczenia.
Jak postępuje się w przypadku biegunki polekowej?
Jednym z powikłań chemioterapii w trakcie jej stosowania jest tzw. opóźniona biegunka występująca, co najmniej po 24 h od podania leku lub w dowolnym momencie w takcie stosowania kolejnych dawek. Chory powinien szybko poinformować o tym stanie swego lekarza prowadzącego. Musi on w miarę szybko podjąć odpowiednie leczenie mające na celu zahamowanie biegunki oraz odpowiednie nawodnienie chorego. W przypadku wystąpienia jednego z poniższych stanów zachodzi konieczność hospitalizacji:
 • biegunka wraz z jednocześnie występującą gorączką
 • ciężka biegunka wymagająca uzupełniania płynów
 • brak ustąpienia objawów biegunki powyżej 48h pomimo prawidłowego leczenia
Jak postępować w przypadku zaburzeń autonomicznego układu nerwowego?
W trakcie chemioterapii możliwe są niezbyt dotkliwe zaburzenia: nadmierne pocenie się, kurcze brzucha, łzawienia, zwężenia źrenic, ślinienia. Pacjenci czasami wymagają podania atropiny w celu likwidacji powyższego zespołu zaburzeń.
Czy chemioterapia wywołuje nudności i wymioty?
To typowy objaw prawie każdej chemioterapii u części pacjentów. Można temu zapobiegać stosując odpowiednie leki.
 
Lek med. Tomasz W Rosochowicz
Artykuł redakcyjny
linki sponsorowane, reklamy

lekarz onkolog (choroby nowotworowe)
hemoroidy

Zobacz odpowiedź
lekarza onkologa
- Najczęściej zadawane pytania usługa bezpłatna - sponsor:
Aventis Pharma
-   Zadaj pytanie
648
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

69 minimnimo 89.65.254.105
2015-01-29 15:20:49

Tutaj wypunktowane są wszystkie objawy nowotworu jelita grubego z podziałem na wczesne, średnie i późne: nowotwor-info.blogspot.com/2015/01/nowotwor-jelita-grubego-objawy-i.html
68 pipi 87.207.143.140
2015-01-24 01:26:10

szpital onkologiczny w wieliszewie ,bez pieniedzy nie masz po co tam isć,chorzy siedza po 10 godzin czekajac na chemie .boże jakie to nie ludzkie.
67 pipi 87.207.143.140
2015-01-24 01:21:58

moj braciszek powoli odchodzi rak jelita grubego 4 stopien watroba rosnie ,wdała sie zółtaczka,hospicjum domowe,po jaka chplere podali mu kilka cykli chemi jesli to nie pomogło.Boze on taki młody
66 mirek 31.183.4.215
2014-11-21 01:03:31

dla szukających ratunku polecam ukryteterapie.pl może tam znajdziesz odpowiedź na swój problem Auter prezentuje najnowsze i nie tylko osiągnięcia naukowe.Niestety nieznane naszym lekarzom.Na jego wykłady przychodzi dużo lekarzy i ...zszokowani tym co usłyszeli zmieniają swoje zapatrywanie na poziom wiedzy jaki im nawkładano na studiach medycznych
65 bozena 83.5.152.42
2014-07-18 19:22:32

jest w Lodzi lekarz onkolog Pan Prof ADAM DZIKInajlepszy chyba na swiecie , jestem juz prawie 3 m-ce po operacji rak jelita grubego ,czuje sie swietnie polecam z calego serca, a PANU PROFESOROWI dziekuje z calego serca
64 Ania 164.127.229.140
2014-04-07 20:11:04

proszę, czy ktoś może podać mi kontakt do bardzo dobrego onkologa, potrzebuję dla mamy, w czwartek miała 2 operację, miała tylko jedną chemię, po której czuła się świetnie (właściwie bez skutków ubocznych), w mojej opinii za słaba pani doktor, która ją prowadzi mówiła jej jeszcze w marcu jak poprosiła ją o tomografię, że jest przewrażliwiona na swoim punkcie, Po 3 tyg. wylądowała w szpitalu bo okazało się, że choroba mocno postąpiła (przerzuty do otrzewnej, jelita cienkiego,) jestem załamana..
63 Ania 164.127.229.140
2014-04-07 19:57:37

proszę, czy ktoś może podać mi kontakt do bardzo dobrego onkologa, potrzebuję dla mamy, w czwartek miała 2 operację, miała tylko jedną chemię, po której czuła się świetnie (właściwie bez skutków ubocznych), w mojej opinii za słaba pani doktor, która ją prowadzi mówiła jej jeszcze w marcu jak poprosiła ją o tomografię, że jest przewrażliwiona na swoim punkcie, Po 3 tyg. wylądowała w szpitalu bo okazało się, że choroba mocno postąpiła (przerzuty do otrzewnej, jelita cienkiego,) jestem załamana..
62 Ania 164.127.229.140
2014-04-07 19:10:34

proszę, czy ktoś może podać mi kontakt do bardzo dobrego onkologa, potrzebuję dla mamy, w czwartek miała 2 operację, miała tylko jedną chemię, po której czuła się świetnie (właściwie bez skutków ubocznych), w mojej opinii za słaba pani doktor, która ją prowadzi mówiła jej jeszcze w marcu jak poprosiła ją o tomografię, że jest przewrażliwiona na swoim punkcie, Po 3 tyg. wylądowała w szpitalu bo okazało się, że choroba mocno postąpiła (przerzuty do otrzewnej, jelita cienkiego,) jestem załamana..
61 wania 83.143.98.68
2013-11-10 07:47:22

to pewno polipy na jelicie grubym , po wykonaniu biopsji okazało sie , ze to rak ,jestem juz po usunieciu czesci jelita grubego , no i mam juz 7 chemie
60 zosia 83.143.98.68
2013-11-10 07:24:34

dlatego , że miałam częste cienki stolce..zrobiłam badanie kału , wynik był dodatni i sie zaczeło rak.....
59 Kasia 79.185.202.36
2013-09-01 21:10:54

Witaj!...Bardzo się Cieszę,że Ci się udało!...życzę ZDROWIA! ...Bardzo Proszę o kontakt z tym Twoim Aniołem(panią doktor)-oczywiście jeżeli jest to możliwe. ...mój mąż lat 41,od 8-go stycznia jest już po trzeciej operacji jelita grubego(po tym jak czytam Twojego posta był w takim stadium jak Ty)-chemia i radioterapia też była,od jutra zaczyna znowu chemię(bardziej agresywną)gdyż są przerzuty do otrzewnej...lekarz nie daje nadziei,że to tylko przedłuży mu życie(3-miesiące,pół roku,może rok) i żeby pozałatwiał swoje sprawy tu na ziemi-po takich słowach wola walki zachwiana... tak Bardzo chcę mu pomóc,jednak nie wiem co robić,gdzie się skierować-zawala mi się świat!... Pozdrawiam i życzę jeszcze raz spełnienia marzeń,a te marzenia to na pewno ZDROWIE!
58 sławek 79.191.216.63
2013-04-05 17:44:26

Mam 55lat i też odjeżdżam na rjg. Ku..wa jak bardzo chciałbym cofnąć czas do 28 lat właśnie. Czytam Twojego posta i idę napić się wódy. Co mogę Ci powiedzieć młody przyjacielu? Do zobaczenia po tamtej stronie.
57 iwona 79.191.128.193
2013-02-20 19:18:05

ból brzucha ,biegunka z krwia ,potem juz sama krew czarna !!!!
56 iwona 79.191.128.193
2013-02-20 19:12:25

u mnie 5 lat temu stwierdzili colitis ulcerosa było ze mna zle ,nieprzyjmowałam nawet wody buchała ze mnie krew ,smród rozkładającego sie juz ciała ,byłam jak roslina ,hiszpańscy lekarze podali mi 3 chemie w tabletkach ,było fatalnie ,wypadły mi włosy ,wymiotowałam ,ale uratowali mnie ,ja żyje z tym już 5 lat i mam sie swietnie biore dożywotnie Asamax ,jast tylko problem jak choruje np,na grype i musze wziąśc antybiotyk ,to jest zle pojawia sie biegunka i koniec leczenia!!Chce zyc bo mam 2 dzieci i niemysle o tym co tam mam w sobie ,pozytywne nastawienie i chęc walki !!!!
55 grazyna 72.223.12.223
2012-12-02 16:43:31

uzywaj witamnie B17 pestki moreli, kupisz przez internet,i goja besy tez, czytaj w internecie
54 Krystyna 72.223.12.223
2012-12-02 16:41:19

kup Witamine B17 migdalina, sa to pestki moreli i juz od araz uzywaj je od 10 sztuk dzienn i wjecej, kupisz na internecie, wposz witamina B17 syria na kg.
53 Agnieszka 78.88.190.105
2012-11-12 22:00:00

Jak nazywała sie ta pani doktor?
52 aga 178.36.123.92
2012-08-08 18:45:54

prof Zbigniew Religa nie poddał się chemioterapii
51 Bogdan 83.218.109.217
2012-07-25 14:11:48

Bardzo sie ciesze , ze operacja sie udala i wszystko poszlo dobrze i czuje sie pani dobrze.Prosze napisac jak po operacji pani sie czula czy bolalo pani przy odawaniu stolca czy krawila po jakim czsie pani mogla normalnie zyc nic nie odczuwac bolesci przy odawaniu stolca .
50 bogdan 83.218.109.217
2012-07-24 10:07:12

Bardzo sie z panem ciesze,ze powrocil pan do zdrowia i cieszy sie zyciem. Mam prosbe jak moge sie skontaktowac z pania dr. ktora pomogla panu powrocic do zdrowia. Zycze wszystkiego dobrego .
49 Aneta 95.108.105.125
2012-07-23 19:27:21

Pani Agnieszko, czy może mi Pani napisać jak czuje się teraz Pani Mama? Moja Mama właśnie teraz dostała też taką diagnozę. ...
48 Emeryt 75.157.98.104
2012-07-16 00:06:44

Od 30 lat biore tabletki na niedotrzynność tarczycy i nie tyje ani chudne. A co do choroby jelit to zalecam badanie jelit przez k o l o n o s k o p i e co 3 lata.Byłem już 4 razy i usunięto mi 11 sztuk p o l i p. i dobrze się czuje. To nic nie boli -radze pilnować samemu swojego zdrowia.
47 Boguś 83.15.123.234
2012-06-23 14:01:57

Jestem z Tobą i wierze że jesteś "do przodu" a możesz zdradzić kontekt do twojej Pani doktor, bo moja mama też ma diagnozę dodatnią ?? Proszę ... pozdrawiam
46 Maria 78.8.209.211
2012-04-23 10:45:11

Sześć lat temu też byłam zrozpaczona diagnozą,ale po operacji i chemioterapii żyję. Jestem na emeryturze. Zainteresowałam się fotografią. Jestem dziennikarzem obywatelskim. Moje motto życiowe" Rak to jeszcze nie wyrok" W czasie chemioterapii radzę wypijać codziennie przynajmniej 1 szklankę soku z buraków z jabłkiem. Pomaga przetrwać. Życzę wszystkim powodzenia w walce z rakiem. Maria
45 to ja 46.134.223.160
2012-03-29 17:48:24

masz racje im ktoś poda morfinę ,na moja prośbę pielęgniarka zmieniła plaster przeciw bólowy ,i brat się uspokoił na troszkę a lekarz gdy się dowiedział chciał mię do sadu podać bo mogłam zaszkodzić choremu bo to jest silny lek przeciw bólowy to są słowa lekarza ale morfiny nie podał..
44 Dariusz 78.30.70.6
2012-03-27 22:53:42

Witam Mając 29 lat wykryto u mnie raka jelita grubego byłem załamany jak lekarz powiedział mi że mam kilka miesięcy.Miałem krwawienia i chudłem w oczach męczyłem się tak około 5 miesięcy ale nie odwiedziłem rzadnego lekarza bo myślałem że przejdzie, tłumaczyłem sobie że mam grype żołądkową!a tak naprawde wstydziłem się pójśc do lekarza.A jak już poszedłem to dowiedziałem się że mam tego cholernego raka.Mówie wam mało nie zwariowałem całe życie zawirowało wokól mnie,pytałem siebie dlaczego JA?Nie pale nie pije i co?i mam to cholerstwo.Trafiłem do szpitala miałem fatalne wyniki ledwo przeżyłem tak się doprowadziłem przez swoją głupote,wstyd!!!Lekarze nie bardzo wiedzieli co robić cały czas wydzwaniali na Wołoską co robić bo tam jest podobno najlepszy oddział z tymi przypadkami.Po wyjsciu ze szpitala nic nie powiedzieli co dalej jak z tym żyć?Trafiłem na cudowną panią doktor która zajeła się mną,zrobiła dokładne badania,przepisała leki i powiedziała damy rade.Nie ma się czym martwić zawsze jest jakieś wyjscie,są różne choroby i trzeba z tym walczyć.Kochani żyje do dziś a mineło już 7lat czuje się bardzo dobrze,normalnie funkcjonuje,przytyłem jestem wesoły i ciesze się życiem. Życze wam byście trafili na takiego anioła jak ja która wyciągneła mnie nie tylko z tej choroby ale z dołka psychicznego.Co nie znaczy że nie mam tego świństwa w sobie!ale śpi i nie dokucza mi jak kiedyś.Pytanie jakie zadają mi internauci jakie tabletki mi przepisali wiec podam:suifasalazin a tearaz biore słabszy Asamax i kochani jedzcie bardzo dużo czosku naprawde warto inni lekarze mówili że czosnek to bzura a moja doktor powiedziała mi aby brał i nie słuchał młodych lekarzy.Wiec biore tabletki jem czosnek i żyje. Kochani prosze abyście nie wzorowali się tylko na jednej opini,zasięgnijcie informacji u innego lekarza,naprawde warto próbować. Życze każdemu choremu powrotu do zdrowia....... Acha zobacie na temat leczenia doktora Geslera na necie,zobacie filmik.
43 Mika 83.28.49.51
2012-03-18 20:51:53

U mojego taty rozpoznano nowotwór w sierpniu. W tym momencie jest już po kilku zabiegach. Nie może przyjmować chemii , ponieważ po ostatnim zabiegu rana nie chce się zagoić, wciąż powstają ropnie. Onkolog stwierdził, że teraz pozostały tygodnie... Proszę pomóżcie mi znaleźć sposób, aby tata był ze mną jak najdłużej. Gdzie mogę poszukać pomocy?
42 ania 188.123.219.47
2012-03-16 16:09:03

wierzę bo teraz trzeba mieć wejścia i pieniążki żeby się leczyć zwłaszcza w instytucie onkologii w gliwicach
41 Edward 70.51.158.27
2012-02-25 00:12:27

czy mozesz mi powiedziec jak zaawansowany byl rak i jaka mialas chemioterapie i jak dlugo.
40 AnWu 89.77.58.111
2012-02-24 18:46:06

U mojego taty wykryto raka odbytnicy we wrześniu. Mam 2 przerzuty na wątrobie i pachwinie. Czy może mi ktoś powiedzieć czy jest szanse, że on z tego wyjdzie? Jak zachorował strasznie chudł i cierpiał z bólu. Teraz po każdej chemi wygląda coraz lepiej i ma duży apetyt. Cały czas je i już prawie wrócił do wagi swojej, Po chemi nie skutków ubocznych tylko jest słaby. Proszę czy moze mi ktoś powiedzieć, czy jest szansa, że on z tego wyjdzie...?
39 marzena 85.222.86.4
2012-01-07 02:35:27

to koszmar!!! a lekarze i medycyna mówia, żeby umierać GODNIE i ze już wiedzą WRESZCIE,ze BÓL nie uszlachetnia...ale to TYLKO!!! teoretycznie, bo tak naprawdę mają to w dupie...im poda ktoś morfinę, bo są...wybrańcami-lekarzami
38 SG 15.195.185.81
2012-01-05 13:36:22

Po zabiegu wyciete zostana również węzły chłonne. Jeżeli w nich zostana odnalezione przerzuty lokalne, wówczas czeka was chemioterapia. Po tym wszystkim proponuje wykonać badanie PET, które odpowie na pytanie czy były przerzuty dalsze ( wątroba, płuca itp )
37 Walentyna 80.51.187.230
2011-12-28 23:50:56

1.Nieregularne wypróznianie sie/kilka w ciągu dnia/, 2.Ból w dole brzucha tak jak na rozwolnienie, 3.Krew w stolcu.
36 Agnieszka 85.222.86.88
2011-12-27 21:11:29

Moja mama czeka na operację. Ma stwierdzonego raka esicy. bardzo się wszyscy niepokoimy tym bardziej, ze rak nie dawał żadnych objawów i został wykryty przez totalny przypadek podczas USG jajników... Zadnej utajonej krwi w kale, bo robiła badania regularnie... A jest to nowotwór złośliwy, tak w kazdym razie wynika z badania histopatologicznego po kolanoskopii. Trzymajcie się, my staramy się nie zwariować!
35 Aneta 77.253.173.136
2011-12-18 23:21:40

Mój dziadek ma raka jelita grubego z przerzutami na wątrobę to jest koszmar lekarze nic nie zrobili w kierunku żeby mu pomóc zero leczenia na dzień dzisiejszy jest w strasznym stanie ale mamy nadzieję ze dożyje świąt (choroba bardzo szybko postępuje w jego przypadku trwa to od maja tego roku )
34 h 95.75.216.249
2011-11-29 19:39:57

Stala kontrola musi byc jak najbardziej, wiara oczywiscie tez ale 6lat o niczym nie nie swiadczy, to zadna gwarancja!
33 ad 83.7.247.246
2011-11-17 09:51:58

Jakie to były objawy?
32 koleżanka 83.8.152.42
2011-11-16 20:32:06

Mój tato też jet po operacji, udało się wyciąć zmianę w całości z marginesem, jest po radioterapii, obecnie minęło już 5 miesięcy, proszę być dobrych myśli pozdrawiam
31 Gosia 217.98.13.229
2011-10-27 14:24:45

Mój tata też po operacji rak jelita grubego, będzie mial chemioterapie bardzo sie boję ażeby nie cierpiał , bo przez pół roku uskarżał się na bóle w dole brzucha i był leczony tylko środkami przeciwbólowymi dopiero jak był wzdety jak balon pogotowie zabrało go na blok operacyjny. Teraz wiem dlaczego tak cierpiał, ale większe cierpienie chyba przed nim. Modlę się i nie wiem jak go podtrzymać na duchu aby się nie załamał.. ale takie jest życie.
30 anita 213.77.121.86
2011-09-29 10:18:26

maria,jesteśmy na tym samym etapie.czekamy na wynik i potem okaze sie co dalej...Myśli mam pozytywne.Pozdrawiam i zycze duzo zdrowia i pomyslnosci dla męza
29 maria 79.186.100.61
2011-09-27 20:14:55

Wiem co to znaczy moj maz tez przed tygodniem mial operacje teraz oczekujemy na wynik histopat.z wycietych wezlow chlonn.od tego bedzie zalezec dalsze leczenie.Jestem przekonana ze wszystko jest na dobrej drodze.Trzeba myslec pozytywnie i bardzo wspierac chorego.Pokonac raka.
28 rafal 81.210.63.234
2011-09-27 11:28:45

mam 28 lat i tez musialem pogodzic sie z tym ze za niedlugo odejde z tego swiata...inaczej sie nie da...szkoda tylko ze tak szybko.cos strasznego gdy czlowiek swiadomie umiera.nie zycze nikomu
27 anita 213.77.121.86
2011-09-24 19:32:49

za dwa dni mój tata będzie miał operację.Ma nowotwór złośliwy jelita grubego.Objawy zaczął mieć od ok.8 mies.(z przerwami) bardzo sie martwię aby nie było przerzutów .Czy to po operacji juz sie wyjaśni ?czy po operacji lekarz będzie wiedział konkretnie jak wyglada sytuacja? czy to bedzie na zasadzie,,usunęlismy a co będzie dalej ,to zobaczymy"????Odpowiedzcie proszę jesli ktos cokolwiek wie na ten temat...
26 maria 79.186.77.212
2011-09-10 21:44:09

jestem przerazona u mojego meza wykryto raka esiczo-zgieciowego odbytnicy.nie stwiedzono zadnych przezutow.Oczekujemy na miejsce w klinice niezbedna jak najszybsza operacja.Bardzo sie boje maz ma 63 lata nigdy wczesniej nie chorowal.
25 aga 178.42.178.160
2011-09-03 21:51:26

moja mama ma tez rka jelita grubego,wczesniej byl to rak pecheza,niestety nie mogla podejsc do chemioterapi,bo peklo jej jelito cienkie,po silnym zapaleniu otrzewnej wszystko jest ...ma okropne zawroty glowy i nie wiem jak jej pomoc,ale na bol ma plastry transtrek,sa odpowiednie dawki dobolu
24 DANIELA 24.0.6.249
2011-09-01 22:54:15

JESTEM 3-MIESICE PO OPERACJI RAKA JELITA GRUBEGO IWTRAKCIE GHEMIO TERAPI
23 WANDA 79.186.226.244
2011-08-12 16:47:50

Od tygodnia wiem,że w moim kale stwierdzono utajoną krew jestem po drugim badaniu jeszcze zostało trzecie,bardzo się boję.Miewam bóle brzucha po lewej stronie,po żebrami przy żołądku i po prawej stronie podbrzusza.Ból jest lekki nie bardzo dokucza,ale mnie to niepokoi.Mam dużo gazów,choc mam zaparcia wypróżniam się co dzień w małych ilościach.
22 a 95.50.193.74
2011-07-22 01:37:10

skontaktuj sie z poradnia leczenia bolu/ walki z bolem- dostaniesz adres z opieki paliatywnej.
21 maria 83.5.180.204
2011-07-21 18:13:33

mam chorą mamę na raka jelita grubego z przerzutami tj, cały w tym momencie lekarze stwierzili zajęty jest dół brzucha. Ostatnio zaproponowali leczenie chemioterapią i zastosowano lek irynotekan. Po I-szym etapie mama już bardzo źle się czuła i nie powróciła na dalsze leczenie. Wyniki są bardzo złe. Wiem, że to wyrok ale najgorze to jest to że lekarze nie mogą zaradzić jakie podawać skuteczne leki by nie było okropnych w jej przypadku bólii. Skęty kości uczucie łamania, bóle w podbrzuszu barzo mocne, nieustępujące dniem i nocą. Mama porusza się na czworakach a leki nie dają efektu. Są to plastry Durogesic, na bazie morfiny tabletki sevredol, lekarz zalecił też Zaldiar i nic nie pomaga. Proszę mi podpowiedzieć co podać aby nie było tych nieziemskich bóli.
20 Kinia
2011-07-01 01:17:09

Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki.ja wczoraj dowiedziałam się, że moja Mama ma raka jelita...czytam więc to wszystko...jak mówią...nadzieja umiera ostatnia...i Tobie i sobie życzę wytrwałości i wiary ,że będzie ok ;-)))
19 mariola
2011-05-14 09:38:53

niestety nie koniecznie ! mama chodziła na wszelkie badania, a jednak wznowa powróciła po 5.5 roku , niestety w tej chwili jest zmianą nieoperacyjną, mama jest w trakcie podawania Xelody, niestety dziś wystąpiły komplikacje i lek należy odstawić , pozdrawiam
18 Zygmunt
2011-04-21 13:56:56

Proszę nie pisać takich informacji, Wielokrotnie i niezależnie różne zespoły udowodniły, że Amygdalina nie pomaga na raka. Choć chęć zarobku sprzyja różnym nieczystym chwytom stosowanym przez koncerny najczęsciej w rekalamach to również to samo decyduje o reklamie B17.
17 teresa
2011-04-18 16:33:32

witam od 2miesięcy wiem że mam raka jelita grubego i za miesiąc mam badanie kontrolne boje się wyniku a przez 3 dni mam czarny kał pozdrawiam
16 Krystyna
2011-04-07 20:41:27

trzymaj sie moja mama jest po dwoch operacjach znowotworu piersi i dzieki olbrzymiej woli zycia wygrala walke z ta okropna choroba najwazniejsze to do konca wierzyc ze bedzie dobrze i wtedy na pewno sie uda pamietaj wiara czyni cuda i przenosi gory!!! zpowodzenia
15 anita
2011-02-28 11:40:29

Witam.Mój kolega zmarł 5 lutego.3 miesiące wcześniej miał usuwany polip z jelita.Nigdy przedtem nie uskarżał się na żaden ból.Zaraz po zabiegu pisał że już mu lepiej.Jednak po trzech miesiącach dowiedziałam się że miał nowotwór złośliwy.I nic nie było w stanie mu pomóc.Miał 35 lat i całe życie przed sobą.Dlaczego nic mu wcześniej nie dolegało?Czy możliwe jest że w tak krótkim czasie choroba może zabić.Proszę niech mi ktoś wyjaśni z kąd się to bierze?
14 Genek
2011-02-25 12:26:49

Serdecznie witam i pozdrawiam.Ja osobiście też jestem 4 lata po operacji i pod stałą opieką onkologiczną czuję się dobrze i nie biorę żadnych leków i trzeba wieżyć a wiara jest najlepszym lekarstwem.
13 Gosia
2011-02-21 21:57:42

TYDZIEŃ TEMU MÓJ MĄŻ MIAŁ SILNE BÓLE PODBRZUSZA I TEGO SAMEGO DNIA TJ. 14.02.2011 ZROBIONO OPERACJĘ - MIAŁ BYĆ WYROSTEK, A OKAZAŁO SIĘ, ŻE TO GUZ KĄTNICY WYROSTKA - -ŚREDNICA 5 CM. LEKARZ POWIEDZIAŁ,ŻE MÓJ MĄŻ MIAŁ SZCZĘŚĆIE, ALE CHYBA SIĘ TO DOPIERO OKAŻE , JAK BĘDĄ WYNIKI ZA 14 DNI. BOJĘ SIĘ.
12 to ja
2011-02-20 19:34:18

Po 2 latach walki z rakiem umieral w szpitalu,na bazie leku kietonal (bardzo cierpiac ze slyszal caly oddzial).Dlaczego chory strasznie cierpiac nie otrzymal morfiny .Muwi sie o godnym umieraniu a moze nie w kazdym szpitalu.
11 natura71
2011-02-20 18:36:10

WITAMINA B 17 inaczej AMIGDALINA to jest 100% sposób na RAKA .Onkologia to biznes chemia idzie jak cieple bułeczki więc żaden onkolog wam o niej nie powie .Polecam artykuły o tej witaminie na necie i filmik na youtube "świat bez raka opowieść o wit B17" przekonajcie się sami
10 Halina
2011-01-22 17:17:42

Myślę,że 6 lat, to jakby gwarancja na dalsze życe.Stała kontrola u onkologa na pewno potrzebna.Życzę Pani zdrowia,samozaparcia i wiary w siebie.
9 Gosia
2011-01-09 11:46:17

Poproszę o wymienienie Waszych objawów,dlaczego poszliscie do lekarza co Was zaniepokoiło? Z góry dziękuję!
8 jadwiga
2011-01-07 22:30:17

pozdrawiam i zycze zdrowia niedamy sie
7 tereska
2011-01-07 22:25:17

...nie mów tak,nie pogrążaj Siebie i innym nie odbieraj wiary i zapału do walki z tym "paskudztwem",nie zawsze tak jest,a to już znaczy ,że nie musi być tak czarny scenariusz
6 tereka
2011-01-07 22:20:16

Dobrze myślisz i tak trzymaj ...jestem z Tobą..nie damy się!!!!!!!
5 jadwiga
2011-01-07 21:52:55

jestem juz 6 lat po operacij jelita grubego i pod stalom kontrola onkologa gdy ide na wizyte to zawsza sie obawiam ze moze byc gdzies przezut teraz w kwietniu mam miec konoroskpie jestem dobrej mysli nam dlakogo zyc ma 3ke dzieci niepoddam sie
4 sam
2011-01-04 17:59:01

"Leczenie raka". No rzeczywiście lekarze (przynajmniej tak z moich doświadczeń wynika) że raka może leczą, ale pacjenta chorego na raka... zabijają, tą całą chemią. Chemia to tylko mydlenie ludziom oczu, żeby mocno wierzyli, że może się uda i wyjdą z tego. A tak naprawdę nic nie pomaga, tylko wyniszcza człowieka doszczętnie, a na celu moze ma poprawę jakości życia, ale niestety ten cel często nie jest osiągnięty. Jest wręcz odwrotnie, pogarsza się jakość życia tak bardzo że w efekcie dochodzi do śmierci.
3 Inga
2010-09-20 08:43:57

o chemoprewencji poczytasz więcej w necie ale jest to wazne przy WZJ
2 Kaszmir
2010-09-20 08:42:10

chemoprewencja-co to?
1 Inga
2010-09-20 08:36:33

jasne że można a słyszałeś o chemoprewencji?


Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Badanie kolonoskopowe jelita grubego
-Kolonoskopia
-Leczenie raka jelita grubego
-Po operacji raka jelita grubego
-Rak jelita grubego
-Wykrywanie raka jelita grubego
Ciekawe linki
www.rakpiersi.pl zbysw.w.interia.pl/Web_1/
Zrb to dla siebie
AVENTISRaz w miesicu
Zrb to dla siebie
Nie bj si i zbadaj piersi:
Zbadaj si po kpieli
1. Po si ...dalej
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->