Jak wcześnie rozpoznać raka jajnika? - Pokonać raka - Przychodnia Internetowa - PRZYCHODNIA.PL
Przychodnia.pl
Wtorek 14. Sierpnia 2018r
Maksymiliana, Alfreda
linki sponsorowane, reklamy

Jak wcześnie rozpoznać raka jajnika?
Rozpoznanie raka jajnika w jego możliwie najwcześniejszym, nie zaawansowanym stopniu rozwoju oraz optymalne leczenie w stopniu tzw. wczesnego i późnego zaawansowania to jeden z najważniejszych problemów współczesnej ginekologii.
Rak jajnika powoduje najwięcej zgonów spośród nowotworów złośliwych narządu płciowego.
U ponad 70% chorych rozpoznawany jest w II-III-IV stopniach klinicznego zaawansowania. Stąd zaledwie ok. 30% chorych z zaawansowanym rakiem jajnika przeżywa 5 lat od chwili rozpoznania choroby. Kiedy wykryty jest w I stopniu klinicznego zaawansowania i odpowiednio leczony - 80% kobiet ma szansę przeżycia 5 lat i więcej.
Należy jednak zdawać sobie sprawę,
że wykrycie raka jajników, który ograniczony jest wyłącznie do swego pierwotnego siedziska jest bardzo trudne. Jajnik to bowiem zarówno pierwotne siedzisko rozwoju nowotworu, jak też miejsce generujące przerzuty choroby do innych organów. Wykrycie choroby w samym jajniku jest możliwe dopiero wówczas, kiedy guz osiągnie średnicę 1 cm, i wagę około 1 g. Jest to najmniejszy guz, jaki można wykryć badaniem ginekologicznym lub za pomocą obrazowania (tą ostatnią techniką można wykryć guz jeszcze trochę mniejszy).Tymczasem guz tej wielkości zawiera około biliona komórek rakowych z ich potencjalną zdolnością tworzenia przerzutów. Zdolność wykrycia i eliminacji guzów mniejszych, np. mikroskopijnej wielkości mogłaby zapobiec przerzutom i zwiększyć odsetek przeżyć, ale przy obecnym zaawansowaniu metod diagnostycznych nie jest to jeszcze możliwe.
Stały wzrost zachorowań na raka jajnika obserwuje się na całym świecie,
zwłaszcza w krajach wysoko uprzemysłowionych (poza Japonią, gdzie śmiertelność z powodu tego nowotworu jest niska). Rak jajnika występuje częściej w populacji miejskiej niż wiejskiej. W Polsce, wg danych epidemiologicznych Centrum Onkologii w Warszawie podwyższone ryzyko zachorowania obserwuje się w województwach: białostockim, łódzkim, zaś obszarem najwyższego ryzyka jest Wielkopolska. Najniższe ryzyko jest na terenach Polski południowo-wschodniej. Polska północna i centralna to województwa o przeciętnych wartościach współczynnika umieralności na raka jajnika.
Największą liczbę zachorowań stwierdza się w przedziale wiekowym od 50 - 59 lat.
Wraz ze starzeniem się kobiety starzeje się jajnik i chociaż staje się zbyt stary na spełnianie swej funkcji hormonalnej, nigdy nie staje się zbyt stary, aby rozwinął się w nim rak. Ten fenomen powinien być rozważany przy podejmowaniu decyzji pozostawienia jajników w czasie wykonywania histerektomii, z powodu łagodnych zmian patologicznych w macicy. Szczególnie dotyczy to kobiet o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka jajnika, np. z rodzinnym jego występowaniem (5-10 % wszystkich przypadków). Należy też pamiętać, że kobiety, u których stwierdzono raka piersi - mają dwukrotnie podwyższone ryzyko zachorowania na raka jajnika. Zwiększone ryzyko zachorowania na ten nowotwór stwierdza się również w dziedzicznym występowaniu niepolipowatego raka okrężniczo odbytniczego lub syndromie “Lynch lI”, w skład którego wchodzą: wczesny niepolipowaty rak okrężniczo- odbytniczy, rak endometrium, rak górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Wiele badań epidemiologicznych wskazuje że zaburzenia stymulujące czynności jajnika
mogą mieć swój udział w inicjowaniu rozwoju raka. Odwrotnie, wzrost liczby urodzonych dzieci przez kobietę zmniejsza znamiennie ryzyko choroby nowotworowej. Przyjmując dla nieródek wskaźnik ryzyka zachorowania na raka jajnika w wysokości - 1,0 - ten sam wskaźnik dla kobiety, która urodziła 1 lub 2 dzieci jest dwukrotnie niższy! (wynosi 0,49), a dla kobiety która urodziła 3 lub więcej dzieci wskaźnik obniża się blisko trzykrotnie! (wynosi tylko 0,35 do 0,36). Należy dodać, ze każda dodatkowa ciąża zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jajnika o 10%.
Uważa się, że stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych zmniejsza ryzyko rozwoju raka.
Ryzyko rozwoju raka nieznacznie maleje po kilku miesiącach stosowania antykoncepcji doustnej, natomiast znacząco spada (od 40 do 50%), kiedy antykoncepcja stosowana jest przez bardzo długi okres. Można uznać, że stymulacja funkcji jajnika sprzyja rozwojowi raka, a czynniki hamujące owulację, takie jak: ciąża i środki antykoncepcyjne, zmniejszają to ryzyko. (Barber HRK). Powyższe dane epidemiologiczne powinny wzmóc czujność lekarzy i samych pacjentek skierowaną na wczesne rozpoznanie raka jajnika. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, u których występują czynniki podwyższonego ryzyka. Czujność powinny wzbudzić tzw. wczesne objawy, które jeśli występują, są bardzo podstępne i często manifestują się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego lub całego obszaru jamy brzusznej. Zaliczamy do nich:
- wzdęcia,
- niestrawność,
- zaparcia stolca,
- odbijanie,
- czkawka,
- uczucie pełności w jamie brzusznej, występujące nawet po lekkich posiłkach
- powolna utrata apetytu
Objawy te niekoniecznie muszą być uważane za specyficzne objawy procesu nowotworowego,
jednak z wieloletniego doświadczenia wiem, że występują one na długo przed wystąpieniem objawów zaawansowano raka jajnika. Z tego wynika postulat ścisłej współpracy między ginekologami a gastroenterologami. Dlatego lekarz internista może i powinien wykazać dużą wrażliwość na niepokój onkologiczny swych pacjentek związany z niespecyficznymi objawami raka i odgrywać znaczną rolę we wczesnym rozpoznawaniu raka jajnika.
Przyjmuje się obecnie, że rutynowym badaniem ginekologicznym udaje się wykryć 1 raka “bezobjawowego”,
tj.w I stopniu zaawansowania, na 10 000 tysięcy badanych kobiet. Pomimo tak niskiej wykrywalności badanie ginekologiczne pozostaje wciąż najbardziej realną metodą wczesnego wykrycia raka jajnika. Warunkiem jest jednak uwzględnienie w/w danych epidemiologicznych oraz dokładna obserwacja kobiet o podwyższonym ryzyku zachorowania.
Zwłaszcza ginekolog,
do którego kobieta powinna regularnie stawiać się na badanie musi wykazywać dużą czujność onkologiczną przy stwierdzeniu następujących stanów w narządzie płciowym:
1. Powiększony jajnik;
2. Mała ruchomość guza, lub guz nieruchomy;
3. Twarde guzki! - w zatoce Douglasa;
4. Mała bolesność lub niewrażliwość guza na badania;
5. Powiększanie się guza w krótkim czasie obserwacji;
6. Obustronne występowanie guza (70% w przypadkach raka, 5% w zmianach łagodnych)
7. Guz powyżej 5 cm u kobiet po menopauzie i powyżej 8-10 cm u kobiet w okresie rozrodczym.
W badaniu klinicznym należy bezwzględnie oceniać stan obwodowych węzłów chłonnych
szczególnie nad obojczykowych i pachwinowych ( przerzuty raka). Stwierdzenie powyższych stanów, bądź tylko niektórych stanów jest podstawą do uściślenia rozpoznania przez wdrożenie dodatkowych badań, takich jak:
- Ultrasonografia - przezpochwowa i przezbrzuszna,
- Tomografia komputerowa,
- Badania dopplerowskie,
- Jądrowy rezonans magnetyczny,
- Badanie markerów nowotworowych, zwłaszcza CA 125 i przeciwciał monoklonalnych OC 125.
Należy pamiętać, że są to uzupełniające badania kliniczne
nie stosowane na ogół w tzw. badaniach przesiewowych, na dużych populacjach (gdyż pociągają za sobą olbrzymie koszty). Natomiast odgrywają dużą rolę w monitorowaniu chorych po leczeniu onkologicznym. Jak z powyższego wynika rozpoznanie raka jajnika w jego wczesnym stopniu zaawansowania może być obecnie bardziej przypadkowe, niż być sukcesem standardowej diagnozy.
Ostatecznym rozpoznaniem raka jajnika
jest badanie mikroskopowe guza, dlatego też laparotomia, a w ostatnich latach laparoskopia, są wskazane w przypadkach następujących:
1/ guz stwierdzono po menopauzie,
2/ guz szybko wzrasta - ponad 5 cm,
3/ guz ma wielkość 10 cm i więcej,
4/ guz stwierdzony w miednicy nie może być dokładnie zróżnicowany, czy jest to włókniak, czy guz jajnika, a może guz tkanek otaczających.
Niektórzy autorzy uważają,
a autor w pełni ten pogląd podziela, że każda chora, u której ma być przeprowadzona przez chirurga operacja w jamie brzusznej powinna być zbadana ginekologicznie. Takie postępowanie podnosi poziom opieki medycznej.
Fascynującą dziedziną ginekologii onkologicznej
są współczesne próby zastosowania technik immunologicznych do rozpoznania raka jajnika. Na naszych oczach dokonuje szybki postęp w tej dziedzinie, a sukces wykrycia raka we wczesnym stopniu zaawansowania, za pomocą badań z zakresu immunologii i biologii molekularnej może zostać zapewniony.
Usuwając jajniki u kobiet w wieku powyżej 40-45 roku życia
należy pamiętać o możliwości stosowania hormonalnej terapii zastępczej, co zabezpiecza przed niekorzystnymi następstwami usunięcia gonad. A jest to jeden ze sposobów profilaktyki hamującej w znacznym stopniu rozwój raka jajnika. Leczenie chirurgiczne guzów jajnika ma na celu ostateczne rozpoznanie oraz określenie stopnia zaawansowania raka. Należy przy tym pamiętać, że w pełni wiążące rozpoznanie raka opiera się na badaniu mikroskopowym pobranych wycinków lub całego guza.
Na koniec wniosek ogólny:
należy dążyć do zmiany opinii rozpowszechnionej zwłaszcza wśród lekarzy, że rak jajnika w jego wczesnej fazie rozwoju jest nierozpoznawalny. Mam podstawy, aby twierdzić, że w wielu przypadkach chore na raka jajnika zgłaszały swe objawy wprawdzie “zwiewne", które przez lekarzy były bagatelizowane. Dlatego chore te kierowane były później z wysokim stopniem zaawansowania klinicznego raka do leczenia w Klinice, którą kierowałem przez wiele lat. Nowotwory jajnika to jednostka interdyscyplinarna w znaczeniu diagnostycznym i terapeutycznym. Toteż uważam, że stała czujność onkologiczna i wrażliwość na niepokój pacjenta oraz ścisła współpraca w tym względzie między lekarzem rodzinnym, internistą, ginekologiem, chirurgiem i urologiem, a zwłaszcza gastroenterologiem, może w zasadniczym stopniu przyczyniać się do rozpoznania raka jajnika w jego wczesnym stopniu zaawansowania. Takie widzenie problemu może przyczynić się w zasadniczy sposób do poprawy wyników leczenia.
koniec
Prof. dr med. Jan Zieliński Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii-Onkologicznej
linki sponsorowane, reklamy

lekarz onkolog (choroby nowotworowe)
hemoroidy

Zobacz odpowiedź
lekarza onkologa
- Najczęściej zadawane pytania usługa bezpłatna - sponsor:
Aventis Pharma
-   Zadaj pytanie
94123
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

45 nikola 31.182.73.179
2014-12-15 22:55:47

czytam bardzo dobrego bloga w tym temacie na wiola.cba.pl
44 Womens Ugg Boots 62.210.129.114
2014-11-21 21:10:53

http://www.aboutsandcastles.org/french/2015uggpascher.aspUGG Classique Bottes 5825 Sortie [url=http://www.tallahasseesoccer.net/french/snowbootsme.asp]Womens Ugg Boots[/url] Womens Ugg Boots
43 corkysport 62.210.129.114
2014-11-20 12:48:16

http://www.trafficlights.com/nikeit/corkysport.aspCROTONE CALCIO ESCLUSIVISTA [url=http://bostonirishdance.com/nikeit/corkysport.asp]corkysport[/url] corkysport
42 clothing manufacturers 62.210.129.114
2014-11-14 03:05:47

http://www.vineyard-murrieta.org/norge/flightsimulatorportugal.asppmdg [url=http://www.gerhardtdefensearmament.com/norge/apparelandfashionsuppliers.asp]clothing manufacturers[/url] clothing manufacturers
41 combien est Isabel Marant Sandales 91.207.5.218
2014-10-08 14:35:34

http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant-sandales-c-4.htmlIsabel Marant Sandales brun [url=http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant-sneaker-suede-or-p-57.html]combien est Isabel Marant Sandales[/url] combien est Isabel Marant Sandales
40 Parajumpers Kvinner Kodiak M 91.207.5.218
2014-10-08 12:32:34

http://www.wheelchairdea.com/2014-spring-kvinner-californian-c-14.htmlParajumpers Kvinner New Denali sort [url=http://www.wheelchairdea.com/parajumpers-kvinner-adirondack-c-20.html]Parajumpers Kvinner Kodiak M[/url] Parajumpers Kvinner Kodiak M
39 frais Isabel Marant Sandales 91.207.5.218
2014-10-08 04:50:23

http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant-sneaker-suede-beige-bleu-p-55.htmlIsabel Marant Sneakers [url=http://www.spesifikegitim.com/]frais Isabel Marant Sandales[/url] frais Isabel Marant Sandales
38 Parajumpers Menn Right Hand til salg 91.207.5.218
2014-10-06 19:31:54

http://www.wheelchairdea.com/2014-spring-kvinner-masterpiece-c-15.htmlParajumpers Kvinner New Arches [url=http://www.wheelchairdea.com/parajumpers-menn-perfect-c-1.html]Parajumpers Menn Right Hand til salg[/url] Parajumpers Menn Right Hand til salg
37 2014 Spring Kvinner Masterpiece XL 91.207.5.218
2014-10-04 17:51:35

http://www.wheelchairdea.com/2014-spring-menn-masterpiece-c-18.htmlParajumpers Kvinner Gobi Bomber salg [url=http://www.wheelchairdea.com/parajumpers-big-bendm-jakke-svarte-menn-norge-p-9.html]2014 Spring Kvinner Masterpiece XL[/url] 2014 Spring Kvinner Masterpiece XL
36 acheter Isabel Marant Heels 91.207.5.218
2014-10-04 17:19:01

http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant-bottes-suede-vert-fonceacute-p-74.htmlIsabel Marant Sandales site Web [url=http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant-sneakers-c-1.html?page=2&sort=20a]acheter Isabel Marant Heels[/url] acheter Isabel Marant Heels
35 Isabel Marant Sandales 91.207.5.218
2014-10-03 13:13:45

http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant-sneakers-bekket-haut-top-suede-marron-jaune-p-62.htmloù acheter Isabel Marant Sneakers [url=http://www.spesifikegitim.com/isabel-marant-sneakers-bekket-haut-top-suede-marron-jaune-p-62.html]Isabel Marant Sandales[/url] Isabel Marant Sandales
34 Parajumpers Menn UGO 91.207.5.218
2014-10-03 05:33:51

http://www.wheelchairdea.com/parajumpers-kvinner-adirondack-c-20.htmlParajumpers Menn Right Hand for b?rn [url=http://www.wheelchairdea.com/parajumpers-ekstra-lang-dunjakke-svart-kvinner-norge-p-15.html]Parajumpers Menn UGO[/url] Parajumpers Menn UGO
33 Lucyna 89.151.19.28
2014-02-05 08:27:20

Dziękuję, bardzo przydatny. Mam nadzieję, że więcej kobiet go przeczyta.
32 ewa 94.72.117.133
2013-08-13 15:26:37

zawsze
31 nowa 89.67.135.125
2013-05-24 21:17:30

Każda wiedza o zdrowiu jest bardzo istotna
30 Maria 83.8.179.114
2013-05-16 16:08:29

Artykuł bardzo ważny i dla mnie przydatny. Mam 44 lata i moja mama miała raka jajnika kiedy miała 47 lat. Skończyło się szczęśliwie gdyż rak był w bardzo wczesnej fazie a w momencie operacji nie było mowy o raku tylko o tym, że wycinek kwalifikuje mamę do natychmiastowej operacji. Mama przeszła operację usunięto jej jajniki i resztę a za kilka dni dowiedziałam się, że wewnątrz jajnika odkryto już komórki rakowe. Była wiec mama jeszcze naświetlana. Ja od kilku lat bardzo regularnie robię cytologię i chodzę do ginekologa i na razie było ok. Jednak ciągle boję się, że może w obliczu tak trudno wykrywalnego raka coś umknie lekarzowi, nie będzie czytelnych i wystarczająco jednoznacznych objawów i zaczęłam myśleć co jeszcze robić. Może zawczasu usunąć jajniki?
29 Bozena 68.32.72.99
2012-11-26 03:36:14

Witaj. Moim zdaniem powinnas skonsultowac to z innym lekarzem i nie zwlekaj, bo jezeli w organizmie cos sie zaczynac dziac, to wczesniejsze leczenie daje wieksze szanse na powrot do zdrowia. Powodzenia i mam nadzieje, ze bedzie wszystko ok.
28 Maria 178.36.27.5
2012-11-24 00:10:11

mam podwyższone markery. Lekarza onkologa to nie zainteresowało. Stwierdził, że to nic nie oznacza, ponieważ w badaniu ginekologicznym nie stwierdza się guzów. Czy mam zaprzestać dalszych badań na własną rękę? Inne opisane dolegliwości ze strony układu pokarmowego występują. Maria
27 kasia 212.244.241.23
2012-09-06 09:43:06

u mnie jest podobnie
26 Beata 89.78.251.21
2012-03-08 12:32:36

Jak najszybciej do ginekologa po skierowanie do szpitala. Oni już będą wiedzieli co zrobić: czy operację czy tomografię.Moja mama od razu miała operację, niestety lekarz ze szpitala kazał jeszcze zrobić badania, zrobił prywatnie, żeby było szybciej, potem czekał do szpitala,. Guz powiększył się do rozmiarów dwóch męskich pięći- wynik po operacji. Potem chemia, jeszcze nie było odległych przeżutów, mama żyje po operacji 11 lat. Zdrowia życzę. Pozdrawiam
25 Basia 195.205.11.162
2011-11-22 12:33:30

Norma do 35 - podają zazwyczaj obok badania.
24 basia 178.182.57.244
2011-11-22 08:15:58

mam badanie ca 125 wynik 11.31 jet on dobry czy zły pomóżcie proszę mam torbiel jajnika prawego i endometriozę a to badanie odebrałam wczoraj i nie wiem co one oznaczają
23 Marta 156.17.67.70
2011-10-28 09:15:50

Witam, zgadzam się, że we wczesnym stadium rak jajnika może dawać nietypowe objawy. Przeszłam przez to mając 25 lat. Byłam leczona na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które jak się po badaniach okazało był podrażnione guzem jajnika o klasie G1A.
22 Ewa 83.8.231.94
2011-10-15 08:26:52

to nie jest głupie pytanie, musimy to wiedzieć co nas czeka po operacji, też czekam na odpowiedz
21 Aleksandra 31.63.45.137
2011-10-11 11:38:59

Oj, widze sporo czasu upłynęło od Twojego zapytania.Ja już pótora roku mam guza na jajniku wielkosci 3 cm. Co pól roku robę badanie markera Ca 125 - jest w normie.Przede wszystkim lekarz ginekolog powinien dalej pokierowac. Wiem, że guz 5 cm to już konieczna operacja usunięcia jajnika.Zrobię jeszcze badanie markera 19-9, Napisz co zdziałałaś, trzymam kciuki.
83.26.79.145
2011-08-15 21:41:10

artykuł rzetelny, tylko dobrze by było przy wczesnych objawach napisać jak często występują. bo czkawkę i wzdęcia to od czasu do czasu ma każdy. odbijanie się tez jest czymś naturalnym.
19 Dorota 69.116.80.68
2011-08-08 05:19:31

tydzien temu mialam laparoskopie(czesciowo usuniety lewy jajnik) i teraz dostalam okres-nie wiem czy to tak ma byc czy to moze jakies powiklania po ???
18 maja
2011-06-09 00:28:53

Nie koniecznie. Marker Ca125 może być podwyzszony w innych chorobach np. endometriozie
17 zalamana
2011-05-07 22:18:43

czy powiekszony janik i marker powyzej normy to rak?
16 Kaziu
2011-04-11 13:58:53

Seks tak sodomia nie
15 MARCELA
2011-04-11 08:53:04

CZY TO GLUPIE PYTANIE ZE NIE MAM ODPOWIEDZI????CZY MOZNA UPRAWIAC SEX PO OPERACJI RAKA JELITA GRUBEGO,,,DLACZEGO NIKT MI NIE ODPOWIEDZIAL?????
14 bebe64
2011-04-10 14:39:29

monika czy mozesz powiedziec jak sie czulas i jakie objawy sklodnily cie przeprowadzenia badan, oraz ktore z nich wskazaly na nowotwor jajnika, bede wdzieczna za informacje
13 Monika 35
2011-03-14 09:54:32

to co się dzieje w szpitalach to skandal, czując się źle postanowiłam zrobic wszystkie badania oczywiście lekarze (z Wołomińskiego szpitala powiatowego) nie widzieli żadnego problemu, nawet gdy byłam na pogotowiu (w Wołominie) również nic nie stwierdzili. Dopiero po zrobieniu sobie prywatnie badań i prywatnej wizycie u lekarza stwierdzono zaawansowaną chorobę nowotworową jajnika. A teraz na operacje muszę czekac miesiąc.
12 julia
2011-01-26 11:43:01

nie wiem co robić mam guza na jajniku 4-6 na 4-6 i nie wiem gdzie isc co robic poradzcie
11 barbara
2011-01-24 20:12:51

boli mnie w podbrzuszu po prawej stronie, czy to moze byc jajnik ?
10 Sabina
2006-03-25 21:46:05

ciekawi mnie, dlaczego wykonuje się tzw. oszczędnościowe zabiegi usuwając tylko jeden jajnik, choć guz na nim miał 6cm a potem dopiero drugi.Czy to nie jest narażanie kobiet na podwójny stres?
9 jola
2006-02-27 21:22:29

lekarze nie mówia o tym ,że sprawa jest beznadziejna. Markery można robić co miesiac, na własny koszt 35-40 zl .Ale to wcale nie daje gwarancji, że się uchwyci jajnik. w pierwszym stadium
8 dorota
2005-12-06 13:41:27

jestem pousunięciu jednego jajnika niestety lekarzowi nie chciało się usunąć drugiego teraz guz rośnie 1 cm na miesiąc
7 Ania
2005-09-19 11:11:54

nie stety to wszystko prawda lekarz pierwszego kontaktu też poza przepisaniem ranigastu nic nie zrobił a tyle to sama mogłam sobie zaordynować lekarze albo nie wiedzą albo im sie nie chce zajmować onkologią klapki na oczy i każdy trzyma sie swojej dziedziny całe moje leczenie na jajnik odbywa sie za póżno
6 Agnieszka
2005-02-13 10:40:44

zastanawia mnie fakt, dlaczego - po wykryciu guza, mięśniaka czy innych zgrubień nie wykonuje sie natychmiast markerów, by stwierdzic ilośc komórek nowotwórowych w organiżmie kobiety. wynik ten moze przyspieszyc leczenie chorej i wskazac czy ma ona do czynienia z nowotworem. Badanie to nie nalezy raczej do kosztownych a wyknouje sie je razem ze zwykłym badaniem krwi. Mojej mamie leczącej sie od kilku lat na mięsniaka na jajniku zaoszczędzonoby ciepienia i moze nie doszłoby do przerzytów gdyby to badanie zostało zlecone przez panią ginekolog , ja nie jestem lekarzem i o markerach dowiedziałam sie podczas chemioterapii.
5 Sabina
2006-03-25 21:46:05

ciekawi mnie, dlaczego wykonuje się tzw. oszczędnościowe zabiegi usuwając tylko jeden jajnik, choć guz na nim miał 6cm a potem dopiero drugi.Czy to nie jest narażanie kobiet na podwójny stres?
4 jola
2006-02-27 21:22:29

lekarze nie mówia o tym ,że sprawa jest beznadziejna. Markery można robić co miesiac, na własny koszt 35-40 zl .Ale to wcale nie daje gwarancji, że się uchwyci jajnik. w pierwszym stadium
3 dorota
2005-12-06 13:41:27

jestem pousunięciu jednego jajnika niestety lekarzowi nie chciało się usunąć drugiego teraz guz rośnie 1 cm na miesiąc
2 Ania
2005-09-19 11:11:54

nie stety to wszystko prawda lekarz pierwszego kontaktu też poza przepisaniem ranigastu nic nie zrobił a tyle to sama mogłam sobie zaordynować lekarze albo nie wiedzą albo im sie nie chce zajmować onkologią klapki na oczy i każdy trzyma sie swojej dziedziny całe moje leczenie na jajnik odbywa sie za póżno
1 Agnieszka
2005-02-13 10:40:44

zastanawia mnie fakt, dlaczego - po wykryciu guza, mięśniaka czy innych zgrubień nie wykonuje sie natychmiast markerów, by stwierdzic ilośc komórek nowotwórowych w organiżmie kobiety. wynik ten moze przyspieszyc leczenie chorej i wskazac czy ma ona do czynienia z nowotworem. Badanie to nie nalezy raczej do kosztownych a wyknouje sie je razem ze zwykłym badaniem krwi. Mojej mamie leczącej sie od kilku lat na mięsniaka na jajniku zaoszczędzonoby ciepienia i moze nie doszłoby do przerzytów gdyby to badanie zostało zlecone przez panią ginekolog , ja nie jestem lekarzem i o markerach dowiedziałam sie podczas chemioterapii.


Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Docetaksel do stosowania w raku gruczołu krokowego
-Jak wcześnie rozpoznać raka jajnika?
-Rak szyjki macicy
-Rokowanie wyleczenia w raku narządu płciowego kobiety
-Szczepionka BCG - Leczy raka pęcherza moczowego
Ciekawe linki
www.rakpiersi.pl zbysw.w.interia.pl/Web_1/
Zrb to dla siebie
AVENTISRaz w miesicu
Zrb to dla siebie
Nie bj si i zbadaj piersi:
Zbadaj si po kpieli
1. Po si ...dalej
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->