Przychodnia.pl
Czwartek 18. Października 2018r
Łukasza, Juliana
linki sponsorowane, reklamy

Sprzęt rehabilitacyjny – jak uzyskać pomoc w zakupie?
Asortyment produktów na rynku wyrobów medycznych umożliwia dziś rehabilitację we wszystkich rodzajach dysfunkcji. Oferowany sprzęt wykorzystuje najnowszą medycynę oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, dzięki czemu osoby niepełnosprawne z różnymi schorzeniami mogą w procesie swojej rehabilitacji osiągać bardzo dobre rezultaty w poprawie stanu zdrowia.

Przykłady najpopularniejszego sprzętu rehabilitacyjnego:
 • Rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – wykorzystywane m. in. w rehabilitacji leczniczej po udarze mózgu, w niedowładach kończyn i schorzeniach ortopedycznych;
 • Rotory elektryczne do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – stosowane w rehabilitacji osób starszych, pozwalają na regenerację muskulatury i ruchu stawów bez ich obciążania;
 • Maty korygujące, maty do ćwiczeń i do hydromasażu;
 • Pufy, kliny, wałki i półwałki rehabilitacyjne – stosowane w masażu i ćwiczeniach wzmacniających mięśnie i poprawiających koordynację, w leczeniu wad postawy;
 • Piłki rehabilitacyjne, piłki z kolcami – do rehabilitacji w przypadku dysfunkcji narządów ruchu i kręgosłupa, w rehabilitacji stawów kolanowych i łokciowych;
 • Rowery rehabilitacyjne stacjonarne – wykorzystywane m.in. w rehabilitacji po urazach kończyn dolnych, w chorobach zwyrodnieniowych stawu kolanowego, wchorobach reumatoidalnych, a także w rehabilitacji chorób serca i układu krążenia;
 • Rowery trójkołowe – stosowane w rehabilitacji osób z zaburzeniami równowagi, np. uosób starszych, przydatne w różnych schorzeniach narządu ruchu wymagających wzmocnienia siły mięśniowej;
 • Orbiterki – wykorzystywane m.in. w rehabilitacji osób z osteoporozą ze względu na zwiększanie gęstości kości (urządzenie angażuje dolne i górne partie mięśni bez przeciążania stawów);
 • Tablice do ćwiczeń manualnych (z oporem i bez oporu) – przeznaczone do rehabilitacji dłoni i przedramienia, zwiększają ruchomość stawów oraz siłę mięśni dłoni i palców, stosowane do ćwiczeń czynnych i wspomaganych; Krzyżaki, kule, walce, szyny – przyrządy stosowane w rehabilitacji stawów kończyn dolnych;
 • Bieżnie rehabilitacyjne – stosowane w rehabilitacji narządu ruchu, a także wrehabilitacji kardiologicznej i oddechowej;
 • Steppery - do rehabilitacji ruchowej, wzmacniającej mięśnie kończyn dolnych ipośladków;
 • Materace i łóżka rehabilitacyjne – wykorzystywane do rehabilitacji w warunkach domowych;
 • Wioślarze – stosowane w rehabilitacji ruchowej całego ciała.
Ceny sprzętu rehabilitacyjnego są relatywnie wysokie, a nasze fundusze nie zawsze pozwalają na jego zakup. Dlatego przypominamy o możliwości otrzymania pomocy finansowej w zakupie takiego sprzętu w powiatowym centrum pomocy rodzinie, właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?
1. Pomoc finansową w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego mogą w formie bezzwrotnego dofinansowania mogą otrzymać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających zniepełnosprawności, jeżeli:
- przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
- zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może wynosić maksymalnie do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może zostać udzielone raz w roku, na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony w dowolnym czasie do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3. Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie powinien zawierać: - imię, nazwisko, adres zamieszkania,
- numer PESEL i NIP w przypadku ich nadania,
- cel dofinansowania,
- świadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- nazwę banku i numer rachunku bankowego,
- miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
- przewidywany koszt realizacji zadania,
- informację o kwotach przyznanych wcześniej środków PFRON z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
- wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON

4. Do wniosku dołącza się: kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. Do wniosku będzie potrzebne również zaświadczenie od lekarza specjalisty z medycznymi zaleceniami potwierdzającymi konieczność zakupu danego sprzętu rehabilitacyjnego.

5. PCPR (powiatowe centrum pomocy rodzinie) może zwrócić się do Wnioskodawcy oprzedłożenie dodatkowych dokumentów lub złożenie wyjaśnień, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, a dotyczących np. wysokości dochodów lub liczby osób wgospodarstwie domowym.

6. Dofinansowaniu nie podlegają koszty poniesione przez osobę niepełnosprawną przed decyzją o przyznaniu pomocy finansowej i przed zawarciem umowy, co oznacza, że nie możemy zakupić sprzętu przed otrzymaniem decyzji z powiatowego centrum pomocy rodzinie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

7. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania, podpisujemy umowę zpowiatowym centrum pomocy rodzinie, a następnie musimy przedłożyć fakturę VAT wcelu przelania przez PCPR środków na konto sprzedawcy sprzętu.

8. Przepisy nie zawierają ścisłego katalogu wyrobów zaliczanych do sprzętu rehabilitacyjnego. W przypadku indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej ikonieczności wykorzystania w rehabilitacji urządzeń nietypowych, co do których mogą pojawić się wątpliwości, czy zostaną uznane za sprzęt rehabilitacyjny - najlepiej wcześniej zwrócić się do powiatowego centrum z zapytaniem, czy istnieje możliwość dofinansowania takiego urządzenia.

.
.
linki sponsorowane, reklamy

14902
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarzPytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Świadczenia opiekuńcze i rehabilitacyjne - komu przysługują?
-Abonament RTV i TV, poczta i telefon
-Komunikacja i transport
-Kto orzeka o niepełnosprawności ?
-Kultura, edukacja, podróż
-Mózgowe porażenie dziecięce – jaka rehabilitacja?
-Nowy program pomocy dla osób niepełnosprawnych w samorządach
-Orzeczenia - jak je interpretować?
-Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych - punkty karne
-Podatki 2011 - jak się rozliczyć z fiskusem?
-Potrzebujesz tłumacza języka migowego, jest pomoc
-Przydatne kontakty i prawo
-Sprzęt rehabilitacyjny – jak uzyskać pomoc w zakupie?
-Uprawnienia w miejscu pracy
-Wyjazd na turnus rehabilitacyjny
-Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej
-Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – jak zakupić?
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->