Zwyrodnienia szyjnego odcinka kręgosłupa - Leczenie Reumatyzmu - Przychodnia Internetowa - PRZYCHODNIA.PL
Przychodnia.pl
Piątek 17. Sierpnia 2018r
Jacka, Julianny
linki sponsorowane, reklamy

Zwyrodnienia szyjnego odcinka kręgosłupa
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa szyjnego poza dolegliwościami ze strony karku może prowadzić do osłabienia i zaburzeń czucia w obrębie kończyn górnych i dolnych, a niekiedy naśladować choroby serca lub mózgu.
Kręgosłup szyjny to nie tylko mechaniczny wspornik łączący głowę z klatką piersiową.
Sprawnie działające stawy kręgosłupa zabezpieczane przez więzadła i mięśnie zapewniają właściwą ruchomość głowy. Fizjologiczna ruchomość kręgosłupa szyjnego umożliwia sprawne działanie zmysłu wzroku, słuchu i równowagi.
Kręcz szyi, czyli utrwalone zaburzenie ruchomości kręgosłupa będące następstwem np. wrodzonych nieprawidłowości kostnych czy okołoporodowego uszkodzenia mięśni bywa przyczyną zaburzeń wzroku i asymetrycznego rozwoju twarzy.
Kręgosłup szyjny składa się z siedmiu kręgów tworzących elastyczną kolumnę, która łączy klatkę piersiową z czaszką. Najbardziej masywnym elementem kręgu jest położony przodu trzon. Tył kręgu zbudowany jest z łuków tworzących wraz z trzonem zamknięty pierścień. Pierścienie położone jeden nad drugim formują giętką klatkę zwaną kanałem kręgowym wewnątrz którego przebiega rdzeń kręgowy - zespół struktur nerwowych zapewniający przewodzenie wszystkich bodźców ruchowych i czuciowych między korą mózgową a mięśniami, właściwe napięcie i koordynację mięśni. Rdzeń kręgowy zawiaduje również elementarnymi funkcjami fizjologicznymi takimi jak odruchy wydania moczu i kału, erekcji, wytrysku nasienia, czy przepływ krwi przez niektóre narządy. Bok i tył każdego kręgu budują wyrostki kostne będące punktami przyczepu ważnych więzadeł i mięśni. Na wyrostkach znajdujących się po bokach od trzonu kręgowego znajdują się stawy międzywyrostkowe uczestniczące w przenoszeniu obciążeń i zapewniające kręgosłupowi odpowiednią ruchomość. W szyjnym odcinku kręgosłupa obecne są dwa dodatkowe wąskie kanały biegnące po bokach kanału kręgowego. Stanowią one loże dla tętnic kręgowych zapewniających dopływ krwi do tylnej części mózgowia.
Najdelikatniejszymi elementami kręgosłupa są krążki międzykręgowe.
Krążki międzykręgowe, czyli dyski znajdują się między trzonami sąsiadujących kręgów.
Zbudowane są z galaretowatej części centralnej zwanej jądrem miażdżystym i włóknisto-chrzęstnej otoczki określanej jako pierścień włóknisty. System więzadeł i mięśni przebiegających wzdłuż kręgosłupa zbliża do siebie kręgi, natomiast dysk spełniający rolę elastycznej poduszki stara się rozepchnąć trzony kręgowe. Taki układ stwarza stabilne połączenie elementów kręgosłupa i umożliwia ruch we wszystkich płaszczyznach.
Jak każda tkanka naszego ustroju krążek międzykręgowy z upływem lat ulega procesowi degeneracyjnemu. W następstwie powolnej utraty wody dysk staje się coraz mniej elastyczny i spłaszcza się. Jest to zjawisko rozpoczynające proces zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.
Przyczyn zwyrodnień kręgosłupa szyjnego nie zawsze da się uniknąć.
Procesy degeneracyjne kręgosłupa postępują wraz z upływem lat u każdego z nas. Do okoliczności przyspieszających bądź objawiających chorobę może należeć uraz kręgosłupa.
Częstym urazem kręgosłupa szyjnego ujawniającym schorzenie jest popularny uraz komunikacyjny zwany obrażeniem akceleracyjnym lub urazem typu trzaśnięcia biczem. Samochodowa stłuczka polegająca na tym, że nasz pojazd zderzy się z jakimś obiektem lub zostanie uderzony z tyłu prowadzi do gwałtownego przyspieszenia lub zwolnienia szybkości jazdy. Pasy bezpieczeństwa chronią przed uderzeniem w kierownicę lub wypadnięciem z fotela, ale nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa kręgosłupowi szyjnemu, zwłaszcza w trakcie kolizji z przeszkodą uderzającą w przód pojazdu. W wypadkach, w których nasz samochód zostaje najechany od tyłu umiarkowanie skuteczną ochronę zapewnia zagłówek. Nagłe zgięcie i wyprost kręgosłupa towarzyszące stłuczce może doprowadzić nawet do złamania kręgosłupa i porażenia wszystkich czterech kończyn w następstwie uszkodzenie rdzenia kręgowego. Częściej jednak dochodzi tylko do naciągnięcia więzadeł i mięśni oraz różnego stopnia pęknięć w obrębie krążka międzykręgowego. Po wypadku może dojść także do zaburzeń stabilności kręgosłupa szyjnego. Uraz komunikacyjny doznany przez osobę w średnim wieku może stać się początkiem dolegliwości trwających nawet latami. W takiej sytuacji należy przypuszczać, że uraz ujawnił przewlekłe i dotychczas nie dające o sobie znać zmiany zwyrodnieniowe szyjnego odcinka kręgosłupa.
Częstszą przyczyną zaostrzającą dolegliwości są powtarzające się codzienne mikrourazy i drobne przeciążenia będące rezultatem np. wstrząsów mechanicznych towarzyszących powtarzającym się urazom głowy, skokom lub nawet biegowi po twardym podłożu, Czynnikiem przewlekle przeciążającym kręgosłup może być spanie na zbyt dużej poduszce. Nie bez znaczenia są wady postawy takie jak skolioza czy płaskostopie. Problemy z kręgosłupem szyjnym częściej mają osoby cierpiące na bóle krzyża.
Dyskopatia i spondyloza
Mianem dyskopatii lekarze określają zmiany chorobowe dotyczące jednej przestrzeni międzykręgowej. Najczęściej zmiany rozpoczynają się od połączenia piątego i szóstego kręgu szyjnego. Nieco rzadziej dochodzi do zajęcia sąsiednich przestrzeni. Z reguły dyskopatia jest wczesnym stadium choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Jeśli uszkodzenie krążków ma miejsce na wielu poziomach, zaś zdjęcia rentgenowskie wykazują cechy wtórnych nieprawidłowych procesów kościotwórzych czy niestabilności kręgosłupa, mówimy o zaawansowanej formie choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa zwanej spondylozą.
Jak choruje kręgosłup

Stadium i objawy choroby Zmiany rejestrowane przy pomocy obrazowych metod badania
Proces postępującego odwodnienia krążków międzykręgowych przebiega powoli i długi czas nie daje o sobie znać. Wczesne zmiany można wykryć przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI)
Zmniejszenie elastyczności i spłaszczenie dysku prowadzi do rozluźnienia spoistego dotychczas połączenia kręgów. Nawet minimalna redukcja odległości między trzonami sąsiadujących kręgów (wynikająca z obniżenia wysokości dysku) spowoduje, że więzadła łączące sąsiednie kręgi staną się nieco za długie. Efektem takiej nieznacznej odcinkowej niestabilności jest przeciążenie mechaniczne przyczepów więzadeł powodowane przez niekontrolowane szarpnięcia towarzyszące ruchom. Na przeglądowym zdjęciu rentgenowskim w projekcji bocznej można obserwować zmniejszenie dystansu między sąsiadującymi trzonami kręgów. Wytwórczy proces zapalny powoduje powstanie zgrubień i soplowatych wyrośli zwanych osteofitami tworzących się na obrzeżach zwężonej przestrzeni.
Zwężenie przestrzeni zajmowanej przez dysk sprawi, że przeciążeniu ulegną stawy międzywyrostkowe. Zmiany te są groźne, ponieważ przeciążeniowe procesy wytwórcze przebiegające w tej okolicy mogą prowadzić do ucisków na korzenie nerwowe. Zniekształcenia w okolicy kanału tętnicy kręgowej mogą uciskać na to naczynie stając się przyczyna niedokrwienia mózgu. Zjawisko to nasila się przy podnoszeniu i obracaniu głowy. Nieprawidłowości w stawach międzywyrostkowych będące przyczyną znacznych dolegliwości są często źle widoczne na konwencjonalnych zdjęciach rentgenowskich. Bywa, że nasilenie zmian nie odpowiada stopniowi zaawansowania zniekształceń dobrze widocznych przestrzeni międzytrzonowych. Stąd przy pozornie normalnym obrazie radiologicznym kręgosłupa mogą występować znaczne dolegliwości i na odwrót - głębokie zniekształcenia mogą być stwierdzane u osób nie skarżących się na kręgosłup.
Zwyrodnienie krążka może prowadzić do uwypuklania się jego fragmentów w kierunku kanału kręgowego lub otworów międzykręgowych. Patologia tego typu jest około 100-krotnie rzadsza niż w lędźwiowym odcinku kręgosłupa, jednak w zaawansowanych przypadkach może prowadzić do ucisku na korzenie nerwowe lub na rdzeń kręgowy. Zmiany chorobowe dysków nie są widoczne na przeglądowym zdjęciu RTG. By je wykryć konieczne jest wykonanie takich badań jak magnetyczny rezonans jądrowy lub tomografia komputerowa.

Niektóre oznaki choroby kręgosłupa szyjnego mogą być mylone z innymi schorzeniami.
Ból karku
Zwyrodnienie szyjnego odcinka kręgosłupa najczęściej będzie dawać o sobie znać lokalnymi dolegliwościami bólowymi mającymi tendencje do nasilania się przy napięciach, po wyziębieniu organizmu, , potęgowanych przez zmęczenie lub różnorodne przeciążenia (np. długą jazdę samochodem). Zwłaszcza w początkowej fazie choroby bóle mogą mieć niestały charakter i ich pojawianie zazwyczaj nie kojarzy się z konkretną przyczyną. Dolegliwościom bólowym towarzyszy zwykle ograniczenie zakresu ruchów. Organizm broni się przed drażnieniem receptorów bólowych lub włókien nerwowych poprzez przyjęcie takiej pozycji, w której najbardziej narażone elementy będą odciążone. Ceną jest nadmierne napięcie mięśniowe i przeciążanie pozostałych struktur kręgosłupa. Odruch taki jest niezależny od woli i objawia się niekiedy przymusowym ustawieniem szyi, przy którym głowa skręcona jest w lewo lub w prawo. Zjawisko takie niepokoi chorego, zwłaszcza, gdy pojawi się nagle, np. po wstaniu z łóżka i nie jest poprzedzone innymi objawami. Takiego typu przykurcz mięśni szyi nie powinien być odprowadzany na siłę.
Leczenie polega na względnym unieruchomieniu szyjnego odcinka kręgosłupa, na przykład przez założenie na kilka dni gąbkowego kołnierza ortopedycznego.
Skuteczne jest również podawanie leków znoszących nadmierne napięcie mięśniowe takich jak tetrazepam czy tolperisone. Środki te łączy się zazwyczaj z standardowymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi: paracetamolem, diklofenakiem, ketoprofenem, czy przedstawicielami nowszej generacji leków przeciwzapalnych: celekoksybem lub rofekoksybem. ( Te ostatnie leki są dużo bardziej kosztowne od np. ketoprofenu i stosowanie ich ma sens przede wszystkim przy długotrwałej terapii wysokimi dawkami NLPZ, gdzie ryzyko uszkodzenia błony śluzowej żołądka jest większe. ) W leczeniu ostrego zespołu bólowego ulgę przynosi miejscowe stosowanie ciepła oraz korzystanie przy wypoczynku ze specjalnie skonstruowanej poduszki wyposażonej w zgrubienie służące do oparcia szyi oraz w miękką część dostosowującą się do kształtu głowy. Poduszka taka powoduje, że w czasie snu kręgosłup szyjny przyjmuje fizjologiczną pozycję i poddany jest delikatnemu rozciąganiu przynoszącemu ulgę nadmiernie napiętym mięśniom. Poduszka taka może być również stosowana zapobiegawczo.
Rwa ramienna
Z szyjnego odcinka rdzenia kręgowego wyrastają korzenie nerwowe tworzące barkowy dający początek nerwom zaopatrującym kończynę górną. Korzenie, zanim utworzą splot, opuszczają kręgosłup przedostając się przez wąskie otwory międzykręgowe. Jest to miejsce, w którym w trakcie choroby zwyrodnieniowej najczęściej dochodzi do ucisku przez osteofity lub przemieszczający się dysk. Przepuklina jądra miażdżystego będąca objawem zaawansowanego zwyrodnienia krążka międzykręgowego przebija się zwykle przez tylno-boczną, najsłabszą część pierścienia włóknistego i trafia na początek korzonka nerwowego. Chory skarży się na ból i drętwienie promieniujące do barku, ramienia i ręki. Bólom towarzyszy osłabienie i zaniki mięśni objawiające się mniejszą pewnością chwytu, obniżeniem sprawności precyzyjnych ruchów palców lub utratą kontroli nad stawem ramiennym czy łokciowym.
Fizykoterapia, delikatne wyciągi za głowę, leki przeciwzapalne, rozluźniające mięśnie i zwalczające obrzęk nieraz przynoszą długotrwały korzystny efekt, jednak nie usuwają przyczyny cierpienia. W przypadku uciążliwych i nie poddających się leczeniu dolegliwości ulgę może przynieść zabieg operacyjny polegający na usunięciu przyczyny ucisku i przywróceniu utraconej stabilności.
Długotrwale dolegliwości związane z uciskiem korzenia lub niestabilnością kręgosłupa nie są wskazaniem do przewlekłego stosowania kołnierza ortopedycznego, chociażby ten przynosił spektakularną ulgę.
Kołnierz pomaga usunąć niekorzystny skurcz mięśni przykręgosłupowych, przez co użyteczny jest w ostrej fazie dolegliwości. Jego niekorzystnym działaniem jest jednak osłabienie i zanik tychże mięśni. Chory, który przez 4-6 tygodni stale nosi kołnierz, staje się uzależniony od niego jak od narkotyku. Każda próba zdjęcia kołnierza będzie powodować szybkie męczenie się osłabionych mięśni, duży dyskomfort i lęk. W sytuacji zmuszającej do długotrwałego noszenia kołnierza (niektóre operacje kręgosłupa szyjnego lub naderwanie więzadeł kręgosłupa) odzwyczajanie się trwa kilka tygodni i rozpoczyna się od krótkotrwałego zdejmowania kołnierza 2-3 razy dziennie. Każdego dnia okres przebywania bez kołnierza powinien być o kilka minut dłuższy. Z czasem powinno się rozpocząć ćwiczenia wzmacniające mięśnie szyi. W trakcie odstawiania kołnierza powinien on być jednak zakładany w sytuacjach narażających na wstrząsy, np. przy jeździe autobusem.
Bóle głowy
Na szyjne pochodzenie bólów głowy wskazywałyby umiejscowienie dolegliwości w okolicy potylicznej, nasilanie się dolegliwości przy skrajnych ustawieniach głowy, towarzysząca sztywność karku. Trudnymi do interpretacji, ale spotykanymi w chorobach kręgosłupa objawami mogą być bóle połowy głowy promieniujące do czoła (niemal identyczne jak w migrenie), bóle twarzy, uczucie dławienia w gardle. Zanim jednak ból zostanie przypisany patologii kręgosłupa szyjnego należy wykluczyć inne pochodzenie dolegliwości. Bóle głowy należą do bardzo rozpowszechnionych objawów towarzyszącym schorzeniom mózgowia, ucha środkowego, oka, zatok, zębów, są popularną manifestacją nadciśnienia, występują przy chorobach serca, infekcjach, zatruciach pokarmowych czy schorzeniach metabolicznych takich jak cukrzyca.
Zawroty głowy, nudności, wymioty, omdlenia
Objawy te, jakkolwiek typowe dla niektórych form choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa są często trudne do odróżnienia od patologii toczących się w tylnej części mózgowia lub zaburzeń pracy serca. Ataki zawrotów głowy mogą być spowodowane przez upośledzenie przepływu krwi przez tętnice kręgowe. Naczynia te przebiegające w wąskich kanałach kostnych są szczególnie narażone na ucisk towarzyszący zmianom zwyrodnieniowym, zwłaszcza w sytuacjach wymagających uniesienia lub skręcenia głowy. Częstą okolicznością wyzwalającą omdlenia jest wieszanie firanek. Młody zdrowy człowiek nie odczuje chwilowego zwolnienia przepływu krwi przez tętnicę kręgową. Mózg zaopatrywany jest w krew przez znacznie od nich większe tętnice szyjne. U osoby w zaawansowanym wieku, z rozwiniętymi zmianami miażdżycowymi już niewielka redukcja przepływu przez tętnice kręgowe może powodować wystąpienie burzliwych i niepokojących objawów. Jednym z podstawowych badań przy podejrzeniu patologii jest ultradźwiękowe (dopplerowskie) badanie przepływów w tętnicach szyjnych i kręgowych. Bardzo istotne jest wykonanie tego testu nie tylko w fizjologicznej pozycji głowy, ale także przy skręceniu szyi w prawo i w lewo.
Mielopatia szyjna
Rzadkim, ale poważnym powikłaniem choroby dyskowej kręgosłupa szyjnego jest stan określany jako mielopatia, czyli choroba samego rdzenia kręgowego. Chociaż proporcje między rozmiarem rdzenia i kanału kręgowego w odcinku szyjnym pozostawiają pewną rezerwę przestrzeni, nieraz zdarza się, że centralna przepuklina krążka wywiera ucisk na rdzeń.
Choroba zaczyna się podstępnie od osłabienia, drżeń lub skurczów w nogach. Dysfunkcja może również objąć kończyny górne. W zaawansowanej fazie mogą wystąpić trudności w wydalaniu moczu. Mielopatia szyjna jest stanem poważnym i stanowi wskazanie do pilnej operacji. Chirurgiczne usunięcie uciskającej masy stwarza szansę poprawy, rzadko jednak mielopatia przemija bez śladu. W przypadku choroby trwającej dłużej oraz u starszych pacjentów pewien stopień deficytu neurologicznego z reguły pozostaje.
koniec
Dr med. Piotr Tederko
linki sponsorowane, reklamy

34582
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

160 anka 178.36.206.72
2013-10-31 06:31:25

Panadol nie jest z grupy leków NLP. On niestety nie ma działania przeciwzapalnego/
159 danuta 80.48.119.2
2013-10-08 10:41:03

czy dysfunkcja kregow szyjnych moze miec wplyw na wyniki morfologii czerwonokrwinkowa ?DZIEkuJE
158 Kaja 164.126.42.70
2013-08-26 09:51:23

Artykuł opisuje wprawdzie objawy kliniczne, ale co do metod odnosi się bardzo sceptycznie. Mam od kilku lat zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe (a nie Jestem Osobą zaawansowana wiekiem) wraz z objawami klinicznymi. I leczenie , oparte tylko na rtg kręgosłupa jest leczeniem objawowym i to nie skutecznym, ponieważ leki nasilają działaniem niepożądanym (np. zawroty, bóle głowy). Mieszkam w dużym mieście ( z medycznym ośrodkiem akademickim), ale nie mogę uzyskać w żaden sposób skierowania na rezonans , czy tomografię komputerowa? Oczywiście z NFZ!
157 jola 93.105.103.119
2013-08-26 03:41:29

gratuluję- super! życzyłabym wszystkim cierpiącym takich wyjaśnień od lekarzy w gabinetach - bardzo ważne jest dla chorego info - takie jak w tym artykule - świadomość że lekarz to też człowiek i rozumie też człowieka - chorego,nie postrzega pacjenta przez pryzmat 10 minut wizyty i wypisanej- bez słowa- recepty.Dziękuję i pozdrawiam !
156 Maria 79.184.240.153
2013-08-14 22:43:09

Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu wyniku badania RM. Wizyta u lekarza przewidziana dopiero za kilka tyg. "Zniesienie lordozy z patologicznym odwróceniem krzywizny ze szczytem na poziomie C5-C6. Obniżenie przestrzeni międzytrzonowych na poziomach C4-C5, C5-C6, Na poziomie C4-C5 i C5-C6 w zakresie zmian wytwórczych widoczne sa centralnie prawoboczne uwypuklenia tarcz międzykręgowych uwypuklajace się ze zmianami wytwórczymi na ok 4mm,uciskajace na prawe korzenie nerwowe i w mniejszym stopniu na rdzeń. - wymiar strzałkowy kanału kręgowego na tych poziomach wynosi ok. 10 mm, zmiany przeciążeniowe w stawach międzywyrostkowych". Jakie stosować ćwiczenia, jaką terapię. Ból czasami powoduje,że nie mogę się skupić na pracy, nie mogę "trzeżwo" myśleć.
155 Jola 217.98.12.253
2013-06-28 10:48:05

52 l. Wczoraj byłam u Ortopedy Diagnoza zwyrodnienie C5 C6. Zalecenia: miejscowy zastrzyk (sterydowy) w bark i ma pomóc
154 murwiga 83.22.90.74
2013-06-14 00:59:37

Własnie wyszłam od neurologa z diagnoza mielopatia szyjna...strasznie sie martwie,mam 69...artykuł bardzo przydatny.
153 Maciek 178.36.20.128
2013-04-12 21:23:29

Cześć, mam 17 lat, jestem szkolnym bramkarzem piłki ręcznej. Po przerwie zimowej powróciłem do gry i na pierwszym treningu, po wybronie potężnego strzału prawdopodobnie zwichnąłem nadgarstek, dosyć często mi się to zdarzało, ale kilka lat temu, czym to może być spowodowane? Jak wzmocnić ręce? Nie moge sobie pozwolić na częste kontuzje, pozdrawiam.
152 KatarzynaMM 37.31.78.70
2013-04-11 11:58:36

Mam 51 lat. Jestem dwa tygodnie po operacji kręgosłupa szyjnego techniką MIS (Minimally Invasive Surgery) z dojścia przednio-bocznego. Przed operacją (wykonaną w trybie pilnym) stwierdzono u mnie spondylozę szyjną z dyskopatią C5-6-7 (no cóż, lata intensywnej pracy naukowej, zwieńczonej profesurą - a to nie koniec, bo będę pracowć co najmniej do 70-tki...). Wstawiono mi implanty i ustabilizowano tę część kręgosłupa. Czuję się bardzo dobrze, na drugi dzień po operacji chodziłam, chrypka minęła w ciągu doby od operacji. Po tygodniu ustąpiły drobne problemy z przełykaniem. Nie nosiłam wogóle kołnierza - ale trzeba cały czas uważać na ruchy głowy.Wcześniej byłam od wielu lat aktywna fizycznie i utrzymuję prawidłową masę ciała - to pomaga :). Artykuł dobry, wyjaśnia w sposób, przystępny omawianą problematykę, choć można dodać trochę więcej informacji o najnowszych postępach w tej dziedzinie
151 beata 79.173.6.85
2013-03-25 16:10:14

oczywiście że od kręgosłupa
150 Ryszard08 164.127.166.58
2013-03-21 14:40:09

Teraz mam pełny obraz swojej choroby: mieopatii szyjnej, już jestem po 2 operacjach, mam inplant C5-C6 usunięte trzony, a C4-C7 stabilizacja protezą trzonu. Dalej mnie ogranicza 4 kończynowo, już mam chodzik i ratuję się przed wózkiem, a to nieuchronnie mnie czeka. Dziękuję za wyjaśnienie, gdyby tak jeszcze, można było zobaczyć, jak to wygląda, to byłbym zaspokojony w 100%, pozdrawiam serdecznie szyjki takie jak ja.
149 piotrek 188.112.9.2
2013-02-16 22:45:30

Witam,Kto poda namiary dobrego specjakisty mam bardzo mocno uszkodzoną miednice kregosłup bardzo dostał,Natto rpzrywa barki poszła za wysoko zała klatka piersiowa sie zapada do miednicy.Rece opadają nic chyba już mnie nie trzyma...
148 waldemar 82.37.206.43
2013-02-03 22:09:35

jest super ,przejrzysty ,trafiający do każdego
147 Barbara 81.190.3.189
2013-02-02 17:41:40

Super artykuł.Razem z mężem go czytaliśmy i dostosujemy sie do zalecen i propozycji,jak oklady cieple,poduszka specjalna do spania itd.Dziekujemy.Jak to dobrze ,ze majac 63 lata mam komputer i internet i umiem szukac potrzebnych artykulow!!!!!Pozdrawiamy.Józef i Barbara
146 Danusia 31.135.20.239
2013-02-01 03:18:55

Merytoryczny i zrozumiały przekaz
145 zadowolony 89.72.74.90
2012-12-25 13:25:23

encyklopedyczne podejście do tematu, aczkolwiek chciałbym również napomnieć, iż wraz z gorączką, temperaturą i wiedzą o ówcześniejszym ugryzienu istnieje możliwość wystąpienia przy tych objawach typowych dla zwyrodnienia odcinka szyjnego odkleszczowe zapalenie opon mózgowych.
144 Hanna 31.60.66.21
2012-10-21 09:35:49

Jak nazywa sie to sanatorium w Kołobrzegu? proszę o odp. ...
143 Monika 83.25.5.211
2012-10-01 19:27:20

Pani Małgosiu a może mi Pani dać namiary na dobrego profesora?
142 slawek 83.6.114.119
2012-09-13 18:43:36

Mam pytanie Jestem po operacji przepukliny C5 C6 mam jeszcz dwie wypukliny w odinku szyjnym Operacja byla 2 lata temu Teraz boli mnie caly kark oraz glowa i mam napady calkowitej gluchoty Czy to jest od kregoslupa
141 Henryk 86.11.20.210
2012-08-29 23:23:56

Bardzo dobry artykol, duzo cennych informacji, od dawna tego szukalem. Dziekuje i pozdrawiam.
140 ewa 46.204.80.184
2012-08-19 16:46:53

świetny artykuł wreszcie wiem co mnie może czekać
139 krzysztof 46.204.10.45
2012-08-16 20:21:02

w odcinku ledzwiowym kregoslupa widoczny jest niewielki zeslizg przedni na poziomie l5-s1-jak to leczyc
138 madzia 193.151.78.123
2012-08-16 14:36:23

wreszcie cos konkretnego bardzo fajnie sie czyta i naprawde tak jest 10 tygodni czekalam az ktos postawi diagnoze co mi jest chodzilam od lekarza do lekarza z bolem zawrotama glowy i wszystkimi tymi objawami nikt nie dal skierowania na rezonans sama za niego zaplacilam i wiem co mi jest wysylali na rehabilitacje kreglarzy nic nie pomagalo masakra nasza sluzzba zdrowia bez znajomosci tragediateraz jestem w trakcie leczenia i czekam na efekty
137 magda 193.151.78.123
2012-08-16 14:26:24

to sprawy zwiazane z ciezka praca tylko dobry neurolog pomoze lub neurichirurg nai wolno dzwgac leki przeciw bolowe koniecznie jak jest obrzek przykladac zimne oklady
136 BEATA 176.97.255.66
2012-08-09 13:31:38

BOJE SIE ZE SIADL MI JUZ I KREGOSLUP SZYJNY BO MAM CHORY LEDZWIOWY I PIERSIOWY MAM TAKIE OBJAWY JAK JEST OPISANE
135 iza 86.63.118.84
2012-08-07 12:45:32

Dobry artykuł:) przejrzysty opis najczęstszych powikłań spowodowanych zwyrodnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie autora.
134 Stanislaw 195.150.11.178
2012-08-01 19:06:29

Swietny artykul.Przystepnie zrozumiale podaje fakty.Bardzo skorzytalem.Dziekuje
133 kaszalocik 178.43.131.145
2012-07-26 10:05:43

bardzo dobry, wyczerpujący artykuł. czekam na podobny o metodzie mckenziego, sama borykam się z bólami kręgosłupa i chcę skorzystać z pomocy fachowców z ich instytutu.
132 krystynaba 95.74.53.75
2012-07-22 20:43:26

bardzo dobry artykol kometerz zrozumialy pisany prostym jezykiem jestem zadowolona z wyjasnien.
131 zdzisław 83.2.47.105
2012-07-20 11:55:55

bardzo dobry artykuł wyjaśniający w zwięzły i przystępny sposób tematy dot. tej choroby
130 Tereska 83.25.197.147
2012-07-17 14:47:54

Masakra!!!!! wlasnie jestem w trakcie diagnostyki a nie wiem czy dozyje do jej konca nie spie od5 dni bol nie do opisania rezonans-Dyskopatia c5-C6 czekam na leki!!!Pozdrawiam
129 rela 164.127.237.208
2012-06-27 16:27:25

Jestem po operacji dwóch poziomów ,dwa miesiące nadal mam zawroty głowy niezbyt dodrze czasem widzę i dławienie w gardle które jest okropne,jeśli możesz to napisz jakie ćwiczenia robiłaś po wyjściu ze szpitala.Pozdrawiam
128 Elżbieta 78.9.157.37
2012-06-18 21:17:52

Zwięźle, obrazowo i na temat. Bardzo dobry artykuł.
127 iza 37.130.30.61
2012-05-31 12:00:13

świetnie opisany obraz choroby
126 Maria H 213.199.238.38
2012-05-07 23:07:31

Dziękuję za bardzo przydatne informacje napisane zrozumiałym językiem.
125 monika 77.114.253.223
2012-04-30 18:49:27

witam, jaka jest szerokosc kanału kregowego?? jest usisk na rdzen?? jak teraz sie pani czuje?prosze o kontakt ...
124 jerry2507 79.191.144.144
2012-04-24 08:38:08

Brawo b. dobry artykuł leczono mnie już na serce –pobudzenia nadkomorowe, na uszy – błędnik i szumy uszne, plus niedosłuch i oczywiście nadciśnienie tętnicze, i inne. Po przeczytaniu artykułu zasugerowałem „neurologowi”, że może te wszystkie dotychczasowe objawy są spowodowane dyskopatią szyjną. Najpierw mnie wyśmiał, ale skierowanie na MR dał – miałem rację teraz leczę się na kręgosłup a nie na serce i inne choroby. Aha już zaczęto nawet podejrzewać u mnie padaczkę. Jeszcze raz dzięki za artykuł panie doktorze, i życzę sukcesów.
123 jadwigaa 83.9.128.139
2012-04-16 11:34:00

prosze o telefon do tego lekarza
122 Janusz 60 l 176.106.105.87
2012-04-16 06:31:33

Na piatkę. Cierpnie-cisnie mie w prawej potylicznej części głowy zwłaszcza przy przeziebieniach, anginie i tp. Na stałe syczy mi w w potylicy. ,,Dzwięk, się nasila jak nacisnę na czszkę w lewo, prawo lub centralnie w dół. Również jak zacisnę zęby lub napnę podniebienie. Dzwięk wtedy kumulije się bliżej uszu. W uchu prawym czuję utrate ok 30%. Leki rozdzerzające naczynia dawały chyba skutek odwrotny. Ostatnio ,, paliło,, mnie w gardle przez miesiac. Bez przyczyny laryngologicznej. Oczekuję pomocnej przychodni wyposazonej w Doplera. jandyrda@wp.pl
121 Małgosia 77.252.59.23
2012-04-12 13:35:57

Jestem 3 tyg. po operacji kręgosłupa szyjnego. mam tak jak Ty zmiany na 3 poziomach. Profesor, który mnie operował zrobił najgorszy poziom, czyli C4/C5 z założeniem implantu. Mamy nadzieję, że to wystarczy. Stosuję się do wskazówek, które otrzymałam po operacji. Czyli świadomie oszczędzam się, nie dźwigam, nie poruszam głową gwałtownie itd.Teraz czuję się coraz lepiej i czekam kiedy upłynie miesiąc od operacji i zacznę delikatnie ćwiczyć (zestaw ćwiczeń dostałam w klinice). Jeżeli miałabym ponownie podjąć decyzję o operacji to na pewno bym się zgodziła, bo chcę normalnie żyć i być sprawna, a ja już miałam niedowład lewej ręki, a teraz normalnie ruszam, chwytam i mnie nie boli.
120 Wiktoria Anna 87.207.204.122
2012-03-29 22:37:14

Trafne rozpoznanie lekarskie nakieruje na rodzaj rehabilitacji, bo przy zwyrodnieniach jest ona podstawą do utrzymania sprawności oraz do złagodzenia dolegliwości związanych z chorobą. Mój lekarz chciał mnie wysłać na państwową rehabilitację, ale w końcu zdecydowałam się zainwestować w turnus w Nowym Dworze, nie należny oszczędzać na zdrowiu kiedy go się już prawie nie ma. Ze zwyrodnienia się człowieka nie wyleczy ale można pomóc mu wrócić do sprawności, a oni mi pomogli.
119 magda 78.88.155.246
2012-03-15 19:35:23

artykul bardzo dobry. ja juz sie balam ze mam inne schorzenia ale mam zniesienie fizjologiczne lordozy szyjnej i te wszystkie dolegliwosci mam u siebie. bole i zawroty glowy uciski w gornej czesci plecow i czesto dretwienie lewej reki i bol lewej nogi w kostce/
118 eugeniusz 77.255.111.29
2012-03-11 17:37:30

artykuł bardzo pomocny ,dzięki , mam podwichnięcie kręgów szyjnych,nie zycze wrogowi
117 Małgorzata 83.8.38.143
2012-02-09 10:11:37

Szczerze współczuję. Ja mam 35 lat i jestem przerażona, c4- c5 jedna przepuklina, c5-c6 dwie i c6-c7 znowu jedna, a do tego żeby było weselej jakieś starcze zużycie kości w całym odcinku szyjnym. Kwalifikuję się do operacji na cito. Na czterech neurochirurgów tylko jeden powiedział, że po takiej operacji posypie mi się reszta kręgosłupa. Ból bywa zwykłego męczącego do przerażającego, kiedy już nawet wyć się nie da, a człowiek za przeproszeniem robi pod siebie. Nie wiem już co robić, nawet tramal przestaje działać a ja mam w domu małe dziecko i chciałabym po prostu żyć. Modlę się o cud, bo takiej operacji to panicznie się boję i jest mi strasznie przykro, że tak wielu ludzi tak strasznie cierpi. Pozdrawiam Was wszyskich.Trzymajcie się.
116 Aga 78.88.30.220
2012-02-04 19:25:49

Gocha powiedz proszę gdzie miałaś operację?
115 aandrzejalan 83.11.82.74
2012-02-02 13:50:50

masz b prostą sprawę do leczenia masz zap splotu barkowego i mm podłopadkowego
114 Krysia 77.254.166.118
2012-02-02 11:45:50

Boli mnie ramie podczas skretu ręki .Kręg szyjny "karczycho" rozruszała mi fizjoterapeutka .Nie mam zgrubienia , ale teraz narzekam na ramię.Mam zgrubienie miekkie poniżej szyi.Mam niewielka niedoczynnosc tarczycy.Czuję sie bardzo dobrze-oprócz bólu w/w.Ból ograniczony jest do barku i troche boli w czasie leżenia na stronie prawej barku ,gdzie występuje ból. Czy to nie jest czasem reumatyzm ? .
113 emerytka Gosia 195.189.88.4
2012-02-02 11:35:02

Ten artykuł mi wiele wyjaśnił.Byłam leczona na błędnik bez rezultatów ale też bez badań a zwyrodnienie kręgów szyjnych mam od ~20 lat i pewnie to jest przyczyna zawrotów głowy. Poproszę lekarkę o skierowanie na prześwietlenie. Świadomość swojej choroby pozwala mądrzej żyć. Dzięki za ten artykuł!
112 Beata 85.219.142.10
2012-01-29 21:27:33

Witam :) artykuł ciekawy. Mam dyskopatię szyjnego, piersiowego i skrzywioną część lędźwiową. Od jakiegoś czasu do bólu całości kręgosłupa dołączyło mrowienie na całych plecach i jak się dotykam to mam wrażenie że robię to przez grubą powłokę i okrutnie drętwieją mi całe ręce, że rano nie mogę wyłączyć budzika i wstaję 15min wcześniej żebym mogła rozruszać ręce.Co robić ;/
111 iwa 89.171.203.32
2012-01-19 11:15:02

nikt po operacji jeśli taka miała by miejsce nie da Ci gwarancji powrotu do zdrowia . Ja myśląc ,że mam reumatyzm trafiłam na stół operacyjny kręgów szyjnych ( ma zwyrodnienie na całej długości ) .Co lekarz na to - może kolejna operacja ? gwarancja powrotu do zdrowia "0" ,powiedziano mi rehabilitacja aby zapobiegać rozszerzeniu zwyrodnienia - tak robię korzystam z rehabilitacji i znoszę bóle pozdrawiam
110 iwa 89.171.203.32
2012-01-19 11:06:04

ja jestem po operacji kręgosłupa szyjnego - zacząć od zrobienia rezonansu magnetycznego i z wynikami do neurochirurga pozdrawiam ( może już byłaś?)
109 iwa 89.171.203.32
2012-01-18 13:01:58

do neurochirurga
108 Tomek 87.96.48.146
2012-01-16 00:41:12

Miałem rozpoznany zespół bolesnego barku. Na szczęście trafiłem do FIZJOTERAPEUTY który trafnie stwierdził problem z kręgosłupem szyjnym. Po dwóch zabiegach (nie masaże tylko specyficzne ćwiczenie) dolegliwości (barku) bardzo sie zmniejszyły, tak że po 2 miesiacach ustąpił ( przy ciągłym prowadzeniu przez fizjoterapeutę. Polecam znaleźć dobry gabinet fizjo, gdzie zrobią diagnostykę i leczenie. Sądzę że uniknąłem niepotrzebnej operacji barku, jak również operacji kręgosłupa. Kręgosłup się niestety eksploatuje a mięśnie z wiekiem "siadają". Przy rożnych dziwnych objawach (zawroty, przykurcze) warto popytać o fizjoterapię, szczególnie jeśli lekarz nic nie znajdzie a ktora jest raczej tańsza od wizyty u lekarza. Pisałem o fizjo- nie fizykoterapii.
107 Anna 87.206.67.173
2012-01-11 21:53:26

Mój problem to stenoza, zwężenie kanału w szyi, objawy - bardzo ciężkie nogi, nie mogę chodzić. Ortopeda zaleca operację /termin wg kolejki za 1,5 roku!!!/, nie wiem czy wytrzymam... Rechabilitant zaleca ćwiczenia i fizjoterapię, co robić ? Artykuł bardzo ciekawy, dodalam do ulubionych.
106 Maja 77.65.64.142
2012-01-08 03:03:34

dobry artykol, ktory w prosty i skondensowany sposob informuje pacjenta o przyczynie okreslonych objawow chorobowych , ukierunkowujac jednoczesnie u jakiego lekarza specjalisty szukac pomocy
105 CELENKA 31.175.52.24
2012-01-03 22:40:53

Dziekuje za artykul, bardzo cierpie ale juz swiadomie
104 witek 78.88.156.251
2012-01-02 15:47:56

mało jest praktycznych wskazuwek i przykładuw wyleczenia zwyrodnień kręgosłupa jako całości dziękuję
103 PAWEŁ 88.199.93.31
2011-12-23 22:38:57

ARTYKUŁ UŚWIADOMIŁ MI KILKA SPRAW O KTÓRYCH WIEDZIAŁEM NIEWIELE. CZAS WYBRAĆ SIĘ DO LEKARZA!
102 ewa 83.8.224.27
2011-12-20 00:08:13

Jestem 9 mie?.po wymianie 3 dyskw szyjnych,nie mam ju? dolegliwo?ci z przed operacji ale ze wzgl?du na rozleg?o?? zabiegu bardzo powoli wracam do zdrowia.Wszystko by?o by ok ale...nast?pne kr?gi sypi? mi si? jak klocki lego to pono? ,,normalne''przy operacjach kr?gos?upa wi?c ju? czeka mnie kolejna operacja ktra poniesie za sob? kolejn?.Zdaniem lekarza mia?abym do wymiany ca?y kr?gos?up co jest nierealne a? si? boj? co b?dzie dalej-mam dopiero 47 lat.Dlatego kochani ,,kr?gos?upowicze'' decydujcie si? na operacje w ostateczno?ci.Pozdrawiam.
101 joa 79.186.254.72
2011-12-17 20:48:07

przeczytałam, i teraz cierpię świadomie
100 slawek 46.113.16.171
2011-12-16 18:54:43

mam dyskopatie kregow c 6 c 7 iczeste zawroty glowy do jakego lekara mam isc
99 elena 62.87.174.110
2011-11-26 10:09:20

bardzo mi pomogły te wyjaśnienia są przejrzyste i czytelne dowiedzia łam się o co chodzi z tymi kręgami i co dalej robić
98 martaa 91.205.89.90
2011-11-21 10:59:22

Ja ma ten sam problem, nie wiem co to jest
97 anna 89.174.13.213
2011-11-16 19:28:40

rzeczowe,przejrzyste informacje bardzo dziekuję
96 Ewa 178.212.40.214
2011-10-24 02:04:36

Tez szlyszalam w sanatorium w kolobrzegu o wspanialym uleczeniu przez dr Bielawskiego z Koszalina ale podobno trzeba miec 10 zabiegow aby byl dobry rezultat
95 Aga 88.199.232.14
2011-09-22 16:32:47

polecam masaze w kazdym stadium choroby przynosza ulge nie zawsze długotrwala ale pomagaja
94 ola 87.116.236.232
2011-09-21 18:39:45

od tygodni boli mnie glowa dzis wieszalm firanki ma zawroty i mdlosci czy to od kregow szyjnych
93 stan 78.8.50.13
2011-09-21 13:55:14

Przede wszystkim musisz iść do neurologa. On skieruje Ciebie na rezonans głowy z odcinkiem szyjnym oraz badanie dopplerowskie. Dodatkowo może skierować do laryngologa. Te badania mogą jednoznacznie określić twoją chorobę. Jedynym minusem na chwilę obecną jest czas oczekiwania na wizytę do neurologa. Ortopeda może zaczekać
92 mimi 89.76.10.21
2011-09-19 17:48:57

Super, a jeśli można zapytać kto i gdzie Cię operował? pozdrawiam!
91 Edyta 86.147.190.203
2011-09-17 13:56:06

1,5 roku temu lekarz stwierdził u mnie torticollis, leczą mnie botoxem i tabletami , ale to nie daje efektów, ostatnio mój stan pogorszył się mam problem z okiem,ręką i nogą.Dowiedziałam sie ,ze mozna wykonac operacje ale lekarz mi to odradza.Czemu, czy ktoś moze mi to wytłumaczyc jakie jest ryzyko . Stało się to po stłuczce samochodowej (nie z naszej winy) .Artykuł jest OK. Prosze pomóżcie co ja mam zrobić. Z tą chorobą nie mogę nigdzie pracowac , nie moge prowadzic samochodu ,dzwigac itp.
90 kasia 77.253.63.174
2011-09-15 17:03:30

Mam 37 lat a od 11 lat choruje na zwyrodnienie kręgów szyjnych mam zawroty,mdłości i wymioty nie wiem czy mam iść do ortopedy czy neurologa.Może ktoś mi poradzi do kogo mam iść?
89 ef-ka 188.147.33.54
2011-09-03 12:00:55

Bardzo przystępny opis, jednak zaufanie do jego merytorycznej rzetelności podważa zaliczenie paracetamolu do leku przeciwzapalnego.
88 Mateusz 93.176.211.55
2011-08-26 18:31:59

Witam, 10 lat regularnie "strzelam" sobie karkiem, czasem używając do tego siły (pomagam sobie ręką ją docisnąć żeby strzeliła). Robie to na różne sposoby, najpierw przez kilka lat robiłem to na boki, teraz od jakiegoś czasu poprostu skręcam szybko głowę poziomo... Zauważyłem ostatnio mam coraz częstrze bóle karku i mam rwanie prawego ramienia... Staram się zaprzestać praktyce "strzelania" ale ból nie ustaje... da się to jakoś wyleczyć?
87 linda 83.238.5.206
2011-08-26 14:24:04

Mam zdjecie z przeswietlenia, do lekarza mam sie zgłosic za 1,5miesiaca. Baredzo prosze o opis wyniku jaki mam na zdjeciu.Nadmiernie rozwiniete wyrostki poprzeczne przy C7 obustronnie, co to znaczy i czy jest przyczyna zawrotów głowy.Jakie ćwiczenia byłyby wskazane.Dziekuje i pozdrawiam
86 lili 77.255.68.220
2011-08-16 13:21:03

Czy silne potrząsanie głową do przodu na koncercie, oprócz dolegliwości bólowych może spowodować zmiany w układzie kości twarzoczaszki?
85 gocha 62.21.59.92
2011-08-05 11:44:55

A ja mam pytanie-jestem rok po zabiegu(C4C5,C6C7) i wszystko jak narazie okey ale,no właśnie ale od około miesiąca przy poruszaniu głową słyszę jakby trzaski-nie zawsze.Co to może być?
84 władysław 89.79.55.187
2011-08-03 22:21:36

Można poczytać i swoje objawy chorobowe dopasować do tych odczytanych , lekarz nie zawsze wyjaśnia chorobę a to boli i przynosi stres - dobre wyjasnienia , ja cieszę się że je przeczytałem jest mi lżej .
83 anka76 95.178.37.10
2011-07-23 11:17:52

czy ktoś wie co oznacza z badania rtg (kręgów szyjnych) wyostrzone krawędzie trzonów kręgów C?
82 Greg 86.183.12.131
2011-07-18 16:07:35

Mam miec operacje w zwiazku z uciskiem na korzen nerwu w szyi. czy ktos z Was byl operowany w Angli? chodzi mi glownie o te pytania przedoperacyjne lekarz mowil ze potgrzebuje tlumacza bo to zbyt powazna rozmowa, macie moze te pytania?
81 jagoda
2011-07-10 11:38:33

Mam przepuchline kredow szyjnych, przes ostatnie 3 dni odczowam ostry bol karku tóz przy głowie , bol rozsprzestrzenia sieacz po czubek glowy tnir moge spac mam trudnosci ze znalezieniem wygodnego miejsca na poduszce spie na siedzaco kazdy dotyk w tym miejscu to potworny bol mam klopoty z przelykaniem praktycznie ruszanie glowa jest niemozliwe, jestem rolnikiem. co moglo by spowodowac tak duzy bol i takie obiawy
80 IKA
2011-07-06 12:44:35

Znalazłam tu dla siebie rzetelne info, diagnozę i wskazówki jak postępować, dziękuję
79 maria
2011-07-01 11:16:52

Wspanialy opis!aczkolwiek nie pocieszajacy.Jestem po zabiegach sanatoryjnych,w dalszym ciagu towarzysza mi wszystkie bole a zwlaszcza niesamowity bol barku(jak w opisie).Co mam robic,musze wrucic do pracy ,czy musze szukac neurochirurga?Prosze o podpowiedz!
78 Zygmunt
2011-06-29 15:17:47

Opisy są dobre i zrozumiałe
77 Czesław
2011-06-28 21:52:43

W zasadzie wszystkie procesy zwyrodnieniowe mamy na własne życzenie. Ich powodem jest reakcja obronna organizmu na przeciążenia. Jest to dobre bo nie niszczymy kości i one się nie psują. Wystarczy rozluźnić mięśnie i wiezadła a proces zwyrodnieniowy zostaje natychmiast zatrzymany. A czesto zanika, Niestety prawie wszystkie zalecenia dotyczą wzmacnienia gorsetu mięśniowego co wydatnie przyspiesza proces zwyrodnieniowy. Stosując metody masażu, terapii manualnej, kinezyterapii , osteopatii jednocześnie prawie zawsze możemy przywrócić poprawne działanie narządów ruchu. Wszystkie zabiegi muszą się odbywać bezboleśnie i w tzw. odciążeniu. Zwyrodnienia sa zaburzeniami mechanicznymi i farmakologia ma tu znaczenie symboliczne i nigdy nie spowoduje przywrócenia zakresu ruchomości, ktory jest gwarancją sprawności.
76 teresa
2011-06-28 21:27:12

choruje na reumatoidalne zapalenie stawów czy ból w okolicy karku ma coś z moją chorobą
75 sylwia
2011-06-26 23:53:32

Opis mistrzowski. Ja jednak jestem załamana, bo mam zaledwie niecałe 18 lat, a moje schorzenie jest poważne i występuje u mnie wiele objawów opisanych w tym artykule. Jest to bardzo uciążliwe, czasem mam ochotę się poddać, ale fizjoterapeuci mi na to nie pozwalają, nie dają za wygraną... Chociaz sami mi mowili, ze mój przypadek jest bardzo trudny ;/
74 jasmina
2011-06-15 09:35:28

przy bólach kręgów szyjnych bardzo pomagz stosowanie maści borowinowej jedna tubka kosztuje około 15 zł a starcz na długo,
73 Tomek
2011-06-14 20:36:58

Witam serdecznie, proszę o poradę lub wskazanie odpowiednich ćwiczeń które pomogą mi znieść ból kręgosłupa szyjnego. Mam 27 lat, pracę mam siedzącą tzn jestem przedstawicielem handlowym. Od 3 miesięcy bóle się nasiliły i zmuszony byłem w końcu udać się do lekarza. Z opisu zdjęcia RTG wynika: "w szyjnym odcinku kręgosłupa szyjnego zwężenie przestrzeni międzykręgowej C4-C5 ze zmianami zwyrodnieniowymi na krawędzi trzonów i niewielkim ześlizgiem trzonu C4". Lekarz zalecił rehabilitację tzn laser, prądy oraz pole magnetyczne. Mówił także żebym zaczął chodzić na basen. Bardzo proszę o jakieś porady co można zrobić? Dziękuje za każdą odpowiedź.
72 wiola
2011-06-09 20:31:41

mam pytanie:( najpierw czulam mrowienie w prawej rece i chlod, teraz lapie mnie za prawa noge,mam drgawki, wykreca mi palce u nogi i spina miesnie. a na dodatek czuje swoje tetnice szyjne jak pulsuja kiedy to sie zaczyna.. czasem nawet czuje jakby ktos polorzyl mi cos ciezkiego na glowie i kluje mnie lekko w sercu. a kiedy schylam glowe do klatki piersiowej czuje mrowienie w obu rekach od lokci w gore. czy to moze byc ucisk na nerwy w odcinku szyjnym?? prosze pomuzcie:( jestem za granica i nie moge dogadac sie z lekarzami. dziekuje chcialam jeszcze dodac ze lubie zapalic sobie marihuane.. tzn. lubialam:/ od tygodnia biore lek co-dydramol jak tez odrzucilam palenie. Widze poprawe ale nie wiem czy po leku ktury dali mi tu ci durni lekarze czy od tego ze nie pale..:( czy marichuana wplywajac na uklad nerwowy itp. przy ucisku na nerwy zagraza mojemu zdrowiu??
71 magda
2011-05-25 16:50:38

tak naprwde to ja sama nie wiem szukam po tych wszystkich stronach co mi jest ogolnie boli mnie i szyja i kregoslup piersiowy mam nerwice i moze to od tego mnie boli tak kregoslup, ale juz nie bawem ruszam na druga z kolei w tym roku rehabilitacje mysle ze troche pomoze znowu na jakis czas . pozdrawiam wszystkich......
70 Andrzej
2011-05-21 07:25:28

Artykuł napisany bardzo przejrzyście, prosto wyjaśniający objawy i przyczyny choroby.za co serdecznie dziękuję. Jeśli to możliwe to proszę o uzupełnienie dotyczące rechabilitacji, tzn. jak można samemu zredukować w miarę możliwości skutki zwyrodnienia kręgów szyjnych.
69 wiesia
2011-05-20 21:27:55

dziekuje za artykuł napisany zrozumiale dla osoby nie zajmującej się medycyną.Chciałabyh zapytać czy zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego może powodować szumy uszne po jednej stronie głowy przy skrętach głową.Mam takie dolegliwości i bóle karku. pojawiło się to rok temu.Bóle nawet czasem zanikają a szumy nie. USG tętnic szyjnych jest prawidłowe.Czekam na wynik rezonansu głowy, który dziś robiłam na zlecenie neurologa.Ortopedzi lekceważą moje dolgliwości nie kierują na rezonans.Rehabilitacja-masaże wywołały drętwienie rąk w nocy ale to minęło.Audiolog nie zna przyczyny tętnienia w uchu.proszę o poradę mam 50 lat grałam całe życie na akordeonie w pozycji niewygodnej dla kręgów szyjnych.
68 joaanna
2011-05-13 13:15:26

opis bardzo dobrze przeze mnie został zrozumiany.Rzeczowy opis objawów pomógł mi w ocenie swojego stanu zdrowia
67 Rita
2011-05-02 13:41:28

Witam . Jestem po badaniu RM. Chciałabym aby ktoś wytłumaczył mi o co tu chodzi - ja jestem -przerażona WYNIK BADANIA RM kręgosłupa szyjnego : Badanie wykonano na dwóch płaszczyznach w sekwencjach SE i TSE w czasach T1 oraz T2 zależnych,STIR Wtórne zmiany zwyrodnieniowe pod postacią podchrzęstnej przebudowy trzonów oraz osteofitozy krawędziowej na tych poziomach. Na poziomie C4-C5 osteofity z bocznych krawędzi trzonów ograniczają światło lewego otworu mk. Na poziomie C5-C6 centralna przpuklina krążka m-k ogranicza rezerwę płynową rdzenia. Na poziomie C6-C7 centralna przepuklina krążka m-k nieznacznie ogranicza rezerwę płynową rdzenia. Rdzeń kręgowy w zakresie badanym bez zmian ogniskowych. Nie wiem na czym polega leczenie,proszę o jak najwięcej informacji
66 Marek
2011-04-29 23:33:15

19.04.2011 przeszedlem usuniecie dyskow c5,6 c6,7. zastapiono je protezami Solis ze stabilizacja. Objawy wszystkie jak w artykule wlasciwie od 12 roku zycia. 5 lat temu juz nie do zniesienia. Nie potrzebnie czekalem tyle lat, jestem teraz jak nowo narodzony. Po 3-ch godzinch od operacji poszedlem do toalety, powodzenia i odwagi.
65 alicja58
2011-04-19 17:49:58

po świętach mam być poddana operacji z powodu przepukliny uciskającej korzeń nerwowy w odcinku C5/6/7.Poraża mnie strach! Art. bardzo dobry!
64 Maciej
2011-04-13 10:14:54

Znakomicie napisane ,zrozumiale dla laika w poniedziałek mam mieć operację kręgosłupa teoria jest a praktyka przedemną.
63 wiesława
2011-04-10 16:02:46

Moja rada. Postarać się proszę o wykonanie rezonansu odcinka szyjnego i udanie się do dobrego neurochirurga. Proszę nie lekceważyć tego bo poważne zmiany w odcinku szyjnym mogą prowadzić do mielopatii a to już jest bardzo poważne schorzenie
62 iza
2011-04-09 14:04:49

5 lat temu przeszłam operację przepukliny odcinka lędźwiowo- krzyrzowego. Tuż po operacji dowiedziałam się że zwyrodnienie jest również w odcinku szyjnym. Teraz daje już o sobie znać. Mam okropne bóle lewego barku, ból promienuje do całej ręki. Czy czeka mnie kolejna operacja? Jestem przerażona!
61 MARIA
2011-03-30 23:30:14

Juz kilka lat temu stwierdzono u mnie zwyrodnienie kręgów szyjnych-krąg 5-7 lekarz nic mi nie zalecił jedynie stwierdził że rośnie mi garb i radż sobie babo dalej sama.Nie przepisał mi masaży ani żadnej rehabilitacji
60 Anna
2011-03-23 12:50:25

Artykuł napisany zrozumiale i przystępnie dla każdego kto ma podobne problemy.
59 Czesław
2011-03-18 13:15:12

Sytuacja wygląda bardzo poważnie.Jeżeli nie miałaś wypadku to problem powinien się dać opanować. Dysfunkcje o których, piszesz są spowodowane przeciążeniem mięśni o których pisze artykuł.Przeciążenie to jest niewłaściwe napięcie i elastyczność mięśni współpracujących ce stawami. Wystarcze jak odzyskasz sprawność i zakres ruchu w stawach z okresu gdy cię nie bolało. Tętnica kręgowa zawsze miała nieprawidłowy przebieg i to nie przeszkadzało. Interesujące informacje możesz uzyskać ...
58 stani
2011-03-17 06:04:26

Dobry i treściwy kawałek wystarczający do zrozumienia problemów związanych z kręgosłupem szyjnym
57 luiza
2011-03-15 16:11:19

witam .. juz 3 tygodnie jestem po operacji kregoslupa szyjnego , kidy dowiedziałam sie ,ze mam początki mieiomalacjito wiedzialam ,że nie powinnam zwlekac z opperacja. od 3 lat bardzo cirpiałam ; bóle pleców , rąk ciągle zmęczenia , zasłabniecia słabosc w nogach ból oczu .... bardzo bałam sie operacji , ale dzisiaj jestem szczęśliwa , usmiechnieta osoba . już na 2 dzien po opercji wstałm ,a po 10 dniach przestałam brać leki od bólu . mialam szczęscie poznac wspaniałego lekarza ,któremu zaufałam .jeżeli macie podobne problemy to nie zwlekajcie nie słuchajcie różnych głupich rad ja i tak za dlugo czekałam . pozdrawim
56 wieslawa
2011-03-14 09:38:08

Ewo piszę ponownie ponieważ mój mąż podobnie jak Ty był leczony uważam przez lekarzy lekceważących chorobę i pacjenta .Doprowadziło to do mielopatii a to już nie przelewki. Jest 4 tygodnie po operacji ale uszkodzenia rdzenia kręgowego chyba pozostaną. Wprawdzie chodzi lepiej i sprawniejsze ma ręce ale do całkowitej sprawności raczej nie powróci.
55 wiesława
2011-03-14 09:22:19

Moja rada. Skonsultuj się z neurochirurgiem a nie neurologiem a on zadecyduje co dalej.Potraktuj sprawę jako pilną wiem z doświadczenia Powodzenia
54 ewa
2011-03-13 18:23:52

Mam 6 przepuklin, 3 w odc.szyjnym i 3 w L-S. Ucisk na korzenie nerwów, w dwóch miejscach ucisk na rdzeń, worek oponowy. Bardzo cierpię, coraz gorzej z chodzeniem. Ponadto tętnica kręgowa ma nieprawidłowy przebieg i uciska od przodu i z lewej strony rdzeń kręgowy. Zawroty głowy, omdlenia, wymioty, zaburzenia widzenia. Ślepnę, a ze strony okulisty wszystko jest dobrze. W grudniu zdiagnozowano jeszcze u mnie BPPV. Kiedy dopadają mnie wymioty z zamroczeniem, zabiera mnie pogotowie na neurologię, to tam jestem traktowana jak intruz. Myślę, że moje dolegliwości wykraczają poza wiedzę pracującej tam i "rządzącej" Pani Ordynator. Modlę się zawsze, aby jej nie było. inni starają mi się pomóc.. Tak już jest od ok. 12 lat. Czy jest jakiś ratunek dla mnie?
53 Marzena
2011-03-06 17:56:32

Jwstem 2 m-ce po operacji.Również miałąm ogromną przepuklinę odcinka szyjnego i zagrożenie paraliżem.Moje dolegliwości przeszły,wróciłam do "żywych".Najważniejsze znależć dobrego neurochirurga-polecam prof.Heliodora Kasprzaka.Ja byłam u Niego na wizycie w Bydgoszczy,a operował mnie w Kaliszu.Świetny specjalista-POLECAM!!Wszystko będzie dobrze:)
52 Ela
2011-03-04 21:12:57

Dziękuję za obszerne wyjaśnienie
51 Czesław
2011-03-03 16:00:00

Dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa ma bezpośredni związek z dysfunkcją odcinka lędźwiowego.Staraj się bu uzyskać fizjologiczny zakres ruchów w wszystkich stawach. Fizjoterapeuci powinni dysponować stosownymi technikami. Wówczas problemy powinny zniknąć.Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać bez bólu - to warunek zdrowienia.
50 Czesław
2011-03-03 15:39:39

Choroba zwyrodnieniowa jest reakcją obronną organizmu na przeciążenia. Likwidując przeciążenia w rejonie kręgosłupa usuwamy przyczyny zwyrodnień. Niestety nie spotkałem się by lekarze byli tym zainteresowani. Przyjmowanie leków rozluźniających mięśnie jest szkodliwe i powoduje akceptację dysfunkcii. Uniemożliwia też rehabilitację ponieważ mięśnie zatrute chemicznie nie są w stanie wykonywać pracy. Jest ona niezbedna by doprowadzć je do prawidłowej długości i naprężeń w dysfukcyjnym rejonie. Zatem system leczenia doprowadza do inwalidztwa.Podobnie działają leki przeciwbólowe. Jeżeli chodzi o operacje to w USA 90 % jest niepotrzebnych . U nas nie robi się tej statystyki ale przypuszczam, że jest podobnie. Otym świadczą wasze wypowiedzi. Doprowadzając układ narządu ruchu do właściwego- gdy cię nic nie bolało-stanu zapobiegasz powstawaniu omawianych dolegliwości a już występujące ulegają zachamowaniu a często odwróceniu.O tym mówi też artkuł.
49 joanna
2011-03-02 18:22:03

jestem bardzo wdzięczna za tak proste wyjaśnienie, dziękuje.
48 janusz
2011-03-01 21:23:38

Artykuł dobry. Natomiast rokowania przy chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa są niestety mierne. W zasadzie oprócz zabiegu chirurgicznego pozostają tylko leki rozlużniające mięśnie ewentualnie długotrwała rehabilitacja (w postaci bardzo precyzyjnie dostosowanych ćwiczeń). I to jest smutne !!!
47 wiesława
2011-02-26 22:04:52

Mój mąż był operowany /mielopatia szyjna/ w Nowej Soli oddz. neurochirurgii. Operował go wspaniały doktor Wojciech Moroń polecam. Operacja 11.02.11 nie nosi kołnierza. Ponieważ mielopatia zrobiła swoje nadal utrzymują się drętwienia rąk, nóg ale już w mniejszym stopniu jak przed zabiegiem.
46 wiesława
2011-02-26 22:04:28

Witam Elu ponownie. Jak się czujesz obecnie. Ciekawi mnie to ponieważ mój mąż przeszedł operację 11.02,11 Na zabieg jechał z niedowładem 4-kończynowym. Nie potrafił utrzymać długopisu ani kubka w ręce. Obecnie ręce są jakby trochę sprawniejsze ale nadal guziki przy koszuli zapinam ja. Nogi różnie ale już tak nie plącze i nie człapie jak staruszek. Czekamy na rehabilitację a potem sanatorium. W domu wykonuje ćwiczenie zalecone przez rehabilitantkę szpitalną. Pozdrawiam . Proszę odezwij się
45 wieslawa
2011-02-26 22:03:52

TRZEBA WYKONAĆ REZONANS ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA. jEŚLI BĘDZIE MIELOPATIA TO STARAĆ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ OPEROWAĆ . NIELECZONA TO PARALIŻ
44 wiesława
2011-02-26 22:00:10

Witam Elu ponownie. Jak się czujesz obecnie. Ciekawi mnie to ponieważ mój mąż przeszedł operację 11.02,11 Na zabieg jechał z niedowładem 4-kończynowym. Nie potrafił utrzymać długopisu ani kubka w ręce. Obecnie ręce są jakby trochę sprawniejsze ale nadal guziki przy koszuli zapinam ja. Nogi różnie ale już tak nie plącze i nie człapie jak staruszek. Czekamy na rehabilitację a potem sanatorium. W domu wykonuje ćwiczenie zalecone przez rehabilitantkę szpitalną. Pozdrawiam . Proszę odezwij się
43 wiesława
2011-02-26 21:51:42

Mój mąż był operowany /mielopatia szyjna/ w Nowej Soli oddz. neurochirurgii. Operował go wspaniały doktor Wojciech Moroń polecam. Operacja 11.02.11 nie nosi kołnierza. Ponieważ mielopatia zrobiła swoje nadal utrzymują się drętwienia rąk, nóg ale już w mniejszym stopniu jak przed zabiegiem.
42 Maria
2011-02-24 16:44:01

W jakim szpitalu i gdzie byłaś operowana ?Też mnie to czeka ale narazie jeszcze zwlekam, boję się !!
41 Maria
2011-02-24 16:37:07

Zaciekawił mnie Twój art. Jestem PRZERAŻONA, CZEKA MNIE OPERACJA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM -IMPLANT.Gdzie się dać zoperować, kto jest najlepszym neurochirurgiem i w jakim mieście, szpitalu m? POzdrawiam, życzę powrotu do zdrowia
40 Teresa
2011-02-22 14:40:41

Artykuł bardzo dobry,szczegółowo objaśnione i bardzo rzeczowo.Sama jestem po operacji kręgosłupa szyjnego i uszkodzeniu rdzenia ,jednak to za małe dolegliwości dla ZUS.Nie będę się wywodziła na ten temat ale mielopatia szyjna jest okropna i najlepiej gdyby orzecznicy tego sami doświadczyli.
39 Zbigniew
2011-02-20 11:46:16

Mam 74 lata dopiero teraz zaczoł mnie boleć kręgosłup szyjny. Dużo pływam, dwa razy w tygodniu jestem na basenie. Unikam stylu klasycznego (żabki). Czy ten rodzaj sportu może mieć w pływ na ból tego kręgosłupa.Czasami odczuwam chrupanie kości.
38 halina
2011-02-12 17:15:40

nerwobol w okolicy plecow na jednym z kregow jakby prad przeszyl mi plecy czy to jest ucisk piateko kregu na nerw mam go obolaly czy to jest od siedzacej pracy
37 mariola
2011-02-06 12:56:15

Przychodnia"Beta",ul.Modrzejewskiej15,wtorki,czwartki 9-18,sobota 7-12.Klinika,ul.Lubiatowska 267A,poniedziałki,środy,piątki 8-18,przerwa 13-15.
36 wiesława
2011-02-05 11:27:08

Witam Elu ! jak czujesz się obecnie . Czy jest jakaś poprawa
35 kate
2011-01-26 20:31:31

Jestem 5 miesicy po zabiegu nukleoplastyki nie było łatwo ale najważniejsze że przestało boleć i wróciłam do pracy. Ale najważniejsze to trafić na dobrego neurochirurga,który zna sie dobrze na tym co robi!
34 dorota
2011-01-24 22:30:00

Witaj! Ja również mam przepuklinę tak jak ty i skierowanie na operacje ale dostałam namiary na braci Paluch i jeżdżę regularnie do opola i czuję sie już świetnie a operacja zeszła na dalszy plan - więc jeśli chcesz uniknąć operacji jedź do opola do braci Paluch.
33 Bogda
2011-01-24 10:43:51

Najważniejsze to nie panikuj Szukaj dobrego neurochirurga i oddaj się w jego ręce Jestem po 2 operacjach gdzie usunięto mi dyski a wstawiono implanty tytanowe Operacja nic strasznego Teraz czuję się dobrze i jest ok
32 Kasia
2011-01-19 18:46:47

Mam ogromną przepuklinę, która uciska rdzeń kręgowy grozi mi paraliż kończyn dolnych i górnych .Ratunku !!! Mam dopiero 32 lata
31 Ewa
2011-01-16 21:29:44

Podaj adres doktora Siergieja Bielawskiego z Koszalina
30 Ela
2011-01-09 11:58:10

Mam mielopatię szyjną. Już jestem po operacji. Niedowłady rąk i nóg pozostały. Drgania nóg także. A można było temu zapobiec gdyby odpowiednio wcześniej zareagować na WYRAŹNE sygnały organizmu. Drżenia, plątanie nóg, upadki, niemożność biegania i skakania, krótkotrwały brak czucia w połowie ciała (w następstwie czego upadki), zmiana charakteru pisma (niedowład rąk), wypadanie przedmiotów z ręki, zmniejszenie czucia, chwiejność stawów. P.S. Nie zgodzę się z tym, że internet w zakresie diagnozowania ogłupia pacjentów. Gdyby wcześniej przeczytać ten artykuł reakcja na wiele symptomów chorobowych byłaby natychmiastowa. Nie wszystko da się wytłumaczyć zmęczeniem spowodowanym długotrwałym siedzeniem przy kompie.
29 ALICJA
2011-01-06 17:28:36

wlasnie dowiedzialam sie ,ze mam dyskopatie gornego odcinka kregoslupa,szukam konkretnych porad,gdyz zostawiono mnie ze wszelkimi bolami,bez jakichkolwiek zalecen.....lekarze specjalisci
28 Klara
2010-12-17 22:42:18

jakie badanie trzeba zrobić, żeby sprawdzić czy się ma tą metopatię
27 ineza
2010-12-17 14:47:05

zwięzły,treściwy,a przede wszystkim napisany zrozumiałym językiem.
26 gocha
2010-12-13 17:57:50

Mam to samo jestem po operacji 6 września.Na pocz ątku fajnie bez żadnych dolegliwości teraz niestety nawrót:(a najgorszy to mróz.Pozdrawiam
25 emilia
2010-12-09 08:21:38

wczoraj dowiedziałam sie ze mam mielopatiei szybko musze poddac sie operacji.po przeczytaniu art,przynajmniej wiem co nie co na temat choroby.pozdrawiam
24 Teresa
2010-10-29 19:05:44

Witam ,czytając opis kregu szyjnego .własnie mam bóle głowy,zawroty,as słabo się robi .W badaniu RTG ; kr c ap i bok .wynik badania .Zwężenie przestrzeni międzykręgowej C4-C5 z osteofitozą na krawędziach .Jakie są rokowania leczenia .Teresa
23 dana
2010-10-28 07:52:45

masz racje kiedys cwiczylam joge mialam problemy z kregoslupem zapomnialam ze mam kosci musze do tego wrocic bo proble wrocil
22 marika
2010-10-26 11:22:11

od kilku lat mam dyskopatię kręgu szyjnego,zaczęłam ćwiczyć jogę moja rada jak najwięcej ćwiczeń,spacerów ,tańca,rower,bieganie,przeszła migrena nadwaga,wszelkie bule kości,szkoda że dopiero teraz zrozumiałam jak mam 60 lat
21 marek
2010-10-14 17:45:27

od 10 lat wstaję z bulem głowy jak po kacu bolą skronie i jak pochodze troche to mija miałem robiony tomografie i rezonans i wszystko ok a bul nie mija czy ktoś mi podpowie
20 henryk
2010-09-30 10:56:47

bardzo dobry artykul zrozumialy dla normalnego czlowieka duzo mipomogl zrozumiec!
19 MALGORZATA
2010-09-28 22:20:43

Mam poważny problem z odcinkiem szyjnym kręgosłupa ,wypadek 18 lat temu,.nie wiem do jakiego lekarza mam się udać ,a wciąż boli i klika przy ruchu glowy
18 mariusz
2010-09-27 21:03:07

WITAM CIĘ ANIU LECZE SIE U DOKTORA SIERGIEJA BIELAWSKIEGO I Z CAŁEGO SERCA PRZYZNAM CI ŻE JEST NAPRAWDĘ DOBRY ON WYLECZA A NIE LECZY PRZESUNOŁ MI SIE KREG I RWA KLUSZOWA OD CIĘZAROW W PRACY BYŁEM ZŁOZONY JAK SCYZORYK PO 2 WIZYTACH MOGE JUŻ WIĘKSZOŚCI WSZYSTKO ROBIC A WIEM ŻE JUZ PO TRZECIEJ WIZYCIE U PANA SIERGIEJA BĘDE MUGŁ IŚC DO PRACY JEST NIESAMOWITY POLECAM GO BO URATOWAŁ MNIE OD OPERACJI NAPRAWDĘ WARTO TO JEST NUMER DO NIEGO TEL0602 717893 KOSZALIN UL LUBIATOWSKA267A
17 mariusz
2010-09-27 20:51:15

polecam DOKTORASERGIEJA BIELAWSKIEGO Z KOSZALINA SKŁADA KĘGOSŁUP JAK KLOCKI LEGO NAPRAWDE JEST DOBRY
16 gra
2010-09-22 06:48:44

jak sobie pomóc gdy choroba jest przedawniona.gimnastyka,masarze mało pomagają.
15 inka
2010-09-20 13:44:07

Artykuł bardzo dobry.
14 KOTA
2010-09-08 17:40:59

WŁASNIE JESTEM 6 TYGODNI PO OPERACJI I PIERWSZE GODZINY BEZ KOŁNIERZA. ARTYKUŁ ROZJAŚNIŁ MOJE WĄTPLIWOŚCI A PRZY OKAZJI UŚWIADOMIŁ TO, O CZYM NIE MIAŁAM ZIELONEGO POJĘCIA
13 Barbara
2010-09-08 13:32:46

Jestem pod wrażeniem tego artykułu.Oby więcej medycznych informacji było w ten sposób przekazywanych. Brawo!
12 Anna
2010-09-03 10:11:29

Witam serdecznie, Szukam kontaktu do lekarz Siergieja Bielawskiego z Koszalina? W nim pokładam nadzięję na uratowanie się przed operacją kręgosłupa. ... Z góry dziękuję za pomoc
11 Gosik
2010-09-02 16:20:27

5 września idę na operację -proszę trzymajcie kccciuki
10 Egifford
2010-08-31 18:38:35

Swietny artykul pisany przystepnym jezykiem
9 dam
2010-08-30 23:25:28

chcialby zapytac ile czeka sie na odpowiedz lekarza urologa wazne z gory dziki za odpowiedz
8 Mikołaj
2010-08-30 21:18:11

Dziękuje za bardzo dobry opis.
7 Jadwiga
2010-08-29 13:41:29

Dziękuję za tak przejrzyście napisany artykuł.
6 Elżbieta
2010-08-29 11:48:09

Tekst napisany w bardzo dostępny i zrozumiały sposób .dla większości chorych.Wiele rzeczy lepiej zrozumiałam.Serdeczne dzięki Panie Doktorze!
5 Piotr
2010-08-20 14:35:17

Wielkie dzięki za niezwykle przejrzyste ujęcie opisowe problemu chorób szyjnego kręgosłupa. Szkoda, że nie ma wprost wersji do druku. Jeszcze raz duże podziękowania dla Pana doktora.
4 krystyna
2010-08-11 11:27:44

Bardzo czytelny dla "zwyk?ego ?miertelnika' artyku?. Pozwoli? mi zrozumie? moje dolegliwo?ci.
3 edyta
2010-08-09 10:33:37

opisy czytelne i zrozumiałe,mozna duzo sie dowiedziec....
2 Dorota
2010-08-04 14:57:09

Opisy są czytelne, wyjaśnienia proste łatwe do zrozumienia
1 Halina
2010-08-02 21:39:01

Bardzo dobry.Konkretnie i zrozumiale wyjaśnia istotę choroby, jej przebieg, objawy co dla przeciętnego chorego jest najważniejsze.


Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
- href="/alergia/index3.php3?s=3&d=4&t=3&p1=0">Choroba zwyrodnieniowa
- href="/alergia/index7.php3?s=3&d=4&t=7&p1=0">Choroba zwyrodnieniowa stawów - pytania do lekarza
- href="/alergia/index8.php3?s=3&d=4&t=8&p1=0">Gorączka reumatyczna
- href="/alergia/index5.php3?s=3&d=4&t=5&p1=0">Jak leczyć chorobę?
- href="/alergia/index1.php3?s=3&d=4&t=1&p1=0">Jak leczyć reumatyzm?
- href="/alergia/index4.php3?s=3&d=4&t=4&p1=0">Objawy i przebieg choroby
- href="/alergia/index2.php3?s=3&d=4&t=2&p1=0">Reumatoidalne zapalenie stawów
- href="/alergia/index9.php3?s=3&d=4&t=9&p1=0">Reumatyzm tkanek miękkich
- href="/alergia/index6.php3?s=3&d=4&t=6&p1=0">Ruch leczniczy i wypoczynek
- href="/alergia/index10.php3?s=3&d=4&t=10&p1=0">Zwyrodnienia szyjnego odcinka kręgosłupa
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->