Reumatyzm tkanek miękkich - Leczenie Reumatyzmu - Przychodnia Internetowa - PRZYCHODNIA.PL
Przychodnia.pl
Wtorek 14. Sierpnia 2018r
Maksymiliana, Alfreda
linki sponsorowane, reklamy

Reumatyzm tkanek miękkich - czyli zespoły przeciążeniowe
Rozpowszechnioną przyczyną nawracających dolegliwości barku, łokcia, nadgarstka czy ręki jest tak zwany reumatyzm tkanek miękkich. Reumatyzm, czyli gościec to określenie nieropnych zmian zapalnych obejmujących rozmaite struktury układu ruchu, w tym także mięśnie, ścięgna, tkankę łączną.
Co to są zespoły przeciążeniowe?
Do schorzeń tkanek miękkich prowadzą najczęściej przewlekłe przeciążenia czy mikrourazy - obrażenia codzienne i tak rozpowszechnione, że nie zwracamy na nie uwagi. Pojedynczy uraz prowadzi do ostrego bólu, może powodować naderwanie mięśnia, ścięgna czy złamanie kości. Efekt niewielkich i powtarzanych urazów ma tendencję do sumowania: w wyniku przewlekłego drażnienia rozwijają się zmiany zapalne. Najczęściej choroba rozpoczyna się w miejscu gdzie mięsień przyrasta do kości (choroby przyczepów mięśniowych zwane są entezopatiami), w ścięgnie czy kaletce maziowej - zbiorniczku wypełnionym śluzową treścią mającym za zadanie zmniejszać tracie tkanek. Proces zapalny rozprzestrzenia się na przyległe struktury wywołując obrzęki, trudne do zlokalizowania bóle, może atakować stawy.
Reumatyzm tkanek miękkich jest najczęściej skutkiem mechanicznego zużycia tkanek układu ruchu. Choroby te rozpoczynają się na ogół u osób po 40 roku życia, mających wrodzone predyspozycje lub wykonujących przeciążające prace fizyczne.
Bóle barku
Specyficzna budowa barku sprawia, że jest to okolica szczególnie narażona na działanie mikrourazów. Połączenie kończyny górnej i tułowia to nie tylko staw tworzony przez głowę kości ramiennej i panewkę łopatki. W ruchach barku uczestniczą liczne stawy łączące obojczyk z mostkiem, łopatką, ściana klatki piersiowej, mięśnie i więzadła. Duża swoboda ruchów stawu przy niewielkich rozmiarach panewki łopatkowej sprawiają, że prawidłowa funkcja stawu możliwa jest tylko przy idealnej koordynacji pracy poszczególnych mięśni. Nieznaczne nieprawidłowości będące efektem przebytego urazu, dyskretnych wad rozwojowych czy osłabienia drobnych mięśni mogą stać się przyczyną zaburzenia kontroli nad stawem i punktem wyjścia choroby przeciążeniowej.
Staw barkowy - miejsca słabe i silne
Najbardziej wrażliwymi na przeciążenia elementami wchodzącymi w skład stawu są drobne mięśnie: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy i podłopatkowy, tworzące tak zwany stożek ścięgnisty obejmujący pierścieniem głowę kości ramiennej. Rolą wspomnianych mięśni jest nie tylko sterowanie ruchami ramienia, ale przede wszystkim prawidłowa stabilizacja głowy kości ramiennej w płytkiej panewce łopatki. Mięsień nadgrzebieniowy spełnia funkcję startera ruchu odwodzenia, czyli unoszenia kończyny do boku. Ustawia on ramię w takiej pozycji względem łopatki, że silniejszy mięsień naramienny może swobodnie i prawidłowo unieść ciężar kończyny. Jeśli mięsień nadgrzebieniowy jest osłabiony w wyniku urazu, przeciążenia lub toczącego się w jego okolicy procesu zapalnego, ruch odwodzenia rozpoczyna się z nieprawidłowej pozycji wyjściowej i jest okupiony bardzo silnym naciskiem głowy kości ramiennej na więzadła i kości tworzące strop stawu. Ucisk ten jest początkiem najczęstszych patologii stawu ramiennego.
Błędne koło choroby
Powtarzający się ucisk jeszcze bardziej upośledza funkcje mięśnia nadgrzebieniowego. Początkowo pojawia się ból barku towarzyszący ruchom. Dyskomfort pojawia się tylko przy niektórych ruchach, zwłaszcza przy odwodzeniu ramienia. Chory może łatwo uniknąć dolegliwości przez oszczędzanie kończyny. Utrzymywanie ramienia przy tułowiu w pozycji znoszącej ból nie jest równoznaczne z wyleczeniem. Proces zapalny trwa nadal i nasilany jest przez każde przeciążenie.
W przypadku objęcia zmianą chorobową samego stawu dochodzi do gromadzenia się zapalnego wysięku w obrębie tak zwanego zachyłka dolnego błony maziowej. Zachyłek ten to luźno sfałdowany nadmiar błony maziowej utworzony w pozycji gdy ramię swobodnie zwisa. Proces zapalny i bezruch sprzyjają sklejaniu i zarastaniu zachyłka. Utrwala się przykurcz stawu uniemożliwiający ruch odwodzenia. W ślad za zrostami w obrębie torebki stawowej dochodzi do bliznowacenia zmienionego chorobowo stożka ścięgnistego. Dochodzi do zesztywnienia połączenia kości ramiennej i łopatki. Lekarze określają takie powikłanie zamrożonym barkiem. Mimo ustania jakichkolwiek ruchów w obrębie stawu, chory może czuć się dość sprawny, ponieważ ruchomość zostaje częściowo przejęta przez połączenia stawowe obojczyka. Niemożliwe jest jednak swobodne uniesienie kończyny nad głowę.
W zaawansowanej fazie choroby nawet, jeśli nie ma znaczącego ograniczenia zakresu ruchów może dochodzić do zrywania ścięgien. Rozerwanie może nastąpić w wyniku drobnego urazu, a w przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych nawet samoistnie. Najczęściej do uszkodzenia dochodzi w obrębie stożka ścięgnistego (w takiej sytuacji chory nie jest w stanie płynnie wykonać ruchu uniesienia ramienia do boku, co może nasuwać podejrzenia porażenia nerwowego), lub mięśnia dwugłowego ramienia. Zerwanie jednego ze ścięgnien mięśnia dwugłowego prowadzi do zniekształcenia zarysu ramienia, jednak nie upośledza w znaczący sposób funkcji i siły kończyny.
Zwyrodniałe struktury barku goją się źle i powoli
Leczenie bolesnego barku jest długotrwałe i często mniej skuteczne niż oczekują tego chorzy i lekarze. Powodem jest przewlekły charakter zmian, zgłaszanie się po pomoc medyczną w fazie znacznego zaawansowania zmian oraz obniżona wydolność metaboliczna objętych chorobą tkanek.
W początkowej fazie dobrze jest oszczędzać chorą kończynę powstrzymując się do pracy fizycznej i okresowo stosując temblak. Pełne unieruchomienie stawu ramiennego, jakkolwiek znosi bóle, może przyczynić się do powstania przykurczu barku i trwałej utraty funkcji.
Spośród leków najczęściej podaje się ogólne środki przeciwbólowe i przeciwzapalne stosowane w innych schorzeniach reumatycznych. Przewlekłe dolegliwości są wskazaniem do podania leków sterydowych o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym. Preparaty sterydowe przeciwdziałają powstawaniu zrostów, ale zbyt częste ich stosowanie prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości mechanicznej tkanek.
Pomocniczy efekt uzyskuje się stosując zabiegi fizykoterapeutyczne. Ulgę przynosi zastosowanie pole magnetycznego o niskiej częstotliwości, zabiegów ultradźwiękowych, jonoforezy - wprowadzania do organizmu leków za pomocą pola elektrycznego, a także zabiegów krioterapeutycznych - wykorzystujących lecznicze działanie niskich temperatur.
Szczególne miejsce w leczeniu zajmuje terapia ruchem: już we wczesnej fazie choroby powinno się przynajmniej parokrotnie w ciągu dnia wykonać (najlepiej w pozycji leżącej) pełen ruch ramienia. Ponieważ jednym ze szkodliwych czynników jest ucisk głowy kości ramiennej na strop stawu, w ostrej fazie choroby przeciwwskazane są ćwiczenia z unoszeniem ramion nad głowę (podczas stania). Korzystny efekt wywierają ćwiczenia z zastosowaniem niewielkiego wyciągu wzdłuż osi kończyny i ruchy wahadłowe opuszczonego ramienia. Leczenie operacyjne bywa stosowane w nawracających dolegliwościach o intensywnym nasileniu. Zabieg polega na usunięciu fragmentu wyrostka barkowego i więzadła kruczo-barkowego - struktur które napotyka w swym nieprawidłowym ruchu głowa kości ramiennej. Zeszycie rozerwanych mięśni lub ścięgien nie zawsze przynosi spodziewany efekt ponieważ operacji dokonuje się na tkance zmienionej przez długotrwały proces zwyrodnieniowy.
Nie u wszystkich pacjentów bóle barku związane są z reumatyzmem tkanek miękkich
Częstą przyczyną bólów barku są zmiany zwyrodnieniowe szyjnego odcina kręgosłupa.
Różnice w dolegliwościach przy bólu pochodzenia szyjnego i przy typowym zespołu bolesnego barku:
  reumatyzm tkanek miękkich barku zespół bólowy kręgosłupa szyjnego
lokalizacja ból ograniczony do barku ból rozlany obejmujący szyję
nasilenie dolegliwości przy ruchach barku przy ruchach szyi
bóle w nocy tylko przy leżeniu na chorej stronie niezależnie od pozycji ciała
Bóle barku towarzyszyć mogą różnorodnym chorobom ogólnym (takim jak reumatoidalne zapalenie stawów) lub procesom patologicznym przebiegającym z dala od okolicy barkowej: zawałowi serca, zapaleniu trzustki lub pęcherzyka żółciowego, przy nowotworze płuc czy podrażnieniu przepony. Wiele przypadków bólów barków jest przejawem nerwicy.
Bóle łokcia
Najczęstsze przewlekłe bóle w okolicy łokcia mają związek z przeciążeniami przyczepów mięśniowych. Dalsza nasada kości ramiennej - kość wchodząca w skład stawu łokciowego jest miejscem zakotwiczenia dwóch dużych grup mięśniowych: do nadkłykcia bocznego kości ramiennej przyczepiają się prostowniki nadgarstka i palców, zaś do nadkłykcia przyśrodkowego - zginacze.
Nadmierna praca którejś z wspomnianych grup mięśni może zaowocować uszkadzaniem włókien kolagenowych łączących mięśnie z kością. Na mikrourazy narażone są osoby, których praca wymaga intensywnych ruchów obrotowych nadgarstka i ręki. Charakterystyczny związek między przeciążenia i obrazu choroby znalazł odzwierciedlenie w terminologii medycznej: zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej nazywane jest łokciem tenisisty, zaś bocznego - łokciem golfisty.
Trudność leczenia dolegliwości łokcia polega na tym, że pacjentowi trudno jest wyrzec się czynności wywołującej chorobę - często jest ona związana ze sposobem zarobkowania lub ulubionym sportem. W niektórych przypadkach bóle są tak intensywne, że mimo zastosowania odpowiednich leków przeciwzapalnych i miejscowych wstrzyknięć preparatów sterydowych trzeba zastosować okresowe unieruchomienie kończyny w szynie gipsowej.
Obrzęk łokcia
Czasami na skutek przebytych stłuczeń łokcia lub powtarzających się mikrourazów dochodzi do masywnego obrzęku nad szczytem łokcia. Zgrubienie to jest niekiedy bardzo duże i utrudnia zginanie. Pod palcami można wyczuć sprężynujący opór przypominający poduszeczkę wypełnioną płynem. Jest to objaw wysiękowego zapalenia kaletki nad wyrostkiem łokciowym. Leczenie polega na nacięciu w znieczuleniu miejscowym zbiornika płynu. Zwykle celem zapobieżenia nawrotowi na kilka dni w miejscu nacięcia pozostawia się lateksowy sączek. Czasem po nacięciu kaletki zamiast przejrzystego płynu stwierdza się świeżą krew. Niekiedy kaletka może ulec zapaleniu spowodowanemu przez bakterie i wtedy okolica łokcia jest zaczerwieniona, gorąca i bardzo bolesna. Występuje gorączka. Prócz leczenia chirurgicznego stosuje się odpowiednie antybiotyki.
Bóle przedramienia i ręki
Nadwerężenie pracą może powodować przeciążenia na przebiegu ścięgien. Najczęściej dochodzi do bolesnego zapalenia zginaczy nadgarstka i zginaczy palców. Pierwszym znakiem jest nasilający się przy ruchach ból po dłoniowej stronie nadgarstka i ręki. W sytuacji, gdy nadmiar ruchu lub obrzęk upośledza poślizg ścięgien względem obejmujących jest pochewek ścięgnistych, ruchom towarzyszy charakterystyczne trzeszczenie dające wrażenie szorstkiego tarcia we wnętrzu przedramienia. Objawy zwykle ustępują po zastosowaniu unieruchomienia, zimnych okładów i leków przeciwzapalnych. Choroba rzadko przechodzi w formę przewlekłą. Szczególną i trudniejszą w leczeniu postacią zapalenia ścięgien jest choroba De Qurevaina. Przyczyna jest przeciążenie ścięgien prostownika i odwodziciela kciuka długotrwałym pisaniem, rąbaniem drzewa czy inną jednostajną czynnością. Ból i obrzęk obejmuje zagłębienie u nasady kciuka. Proces zapalny często wikła się zwłóknieniem pochewki ścięgnistej. Same ścięgna ulegają guzkowatemu zgrubieniu i przestają się mieścić w pochewce. Dolegliwości często nie ustępują po zastosowaniu konwencjonalnego leczenia i wymagają operacyjnego nacięcia zwyrodniałej pochewki ścięgna.
Nocne drętwienie palców
Bóle ręki, zwłaszcza w obrębie kciuka, palca wskazującego i środkowego mogą być spowodowane przez ciasnotę kanału nadgarstka. Nerw pośrodkowy - jeden z trzech głównych pni nerwowych kończyny górnej przebiega w kanale utworzonym przez kości przedramienia i nagrarstka i więzadło poprzeczne nadgarstka. Wraz z nerwem przez kanał ten przechodzą ścięgna zginaczy palców oraz naczynia krwionośne. Do wzrostu ciśnienia w kanale nadgarstka może dochodzić w następstwie urazu (czasem chorobę obserwuje się jako powikłanie po złamaniu przedramienia), przeforsowania ścięgien, zmian zwyrodnieniowych nadgarstka, a także w wyniku pewnych schorzeń ogólnoustrojowych - reumatoidalnego zapalenia stawów czy zaburzeń hormonalnych. Zespół cieśni nadgarstka bywa obserwowany u kobiet w ciąży i kojarzony jest z zatrzymywaniem płynów w organizmie. Nerw pośrodkowy jest najbardziej wrażliwą na ucisk strukturą przebiegającą przez kanał nadgarstka. Prócz bólu dochodzi do drętwienia i zaburzeń czucia w obrębie palców. Niekiedy dochodzi do osłabienia krótkich mięśni kciuka. Na ogół objawy nasilają się porze nocnej.
Stosowanie leków przeciwobrzękowych, łącznie z miejscowym podawaniem preparatów sterydowych oraz ochładzaniem kończyny nie zawsze przynosi spodziewaną ulgę. W przypadkach nie poddających się leczeniu chorego kieruje się na zabieg operacyjny polegający na przecięciu więzadła poprzecznego nadgarstka.
koniec
Dr med. Piotr Tederko
linki sponsorowane, reklamy

151641
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

27 pacjent 31.175.3.53
2013-03-30 21:05:01

Na reumatyzm tkanek miękkich cierpię już ponad dwa lata. Byłem w takim stanie że choroba zaczynała atakować narządy wewnętrzne. Chodziłem do wielu lekarzy ale nie potrafili mi pomóc, w końcu poszedłem do neurologa który postawił dobrą diagnozę, zaordynował odpowiednie leki i terapię. Przy tym schorzeniu podstawa to wzmocnienie naczyń krwionośnych, w celu ich rozszerzenia przyjmuję lek o nazwie Halidor, do tego Guarana w celu naturalnego pobudzenia krążenia, do tego witaminy na zwiększenie elastyczności naczyń krwionośnych które przy niskiej temperaturze pękają podwodując patologię tkanek miękkich. Ważny też jest ruch, należy pobudzać układ krążenia do działania, ale nie należy sie forsować bo będzie to miało zły skutek. Warto też się hartować na zmianę zimną i ciepłą wodą. Z własnego doświadcznia wiem że jeśli pojawią się dolegliwości, należy jak najszybciej włożyć nogi do ciepłej wody, bo degradacja naczynek przebiega błyskawicznie a ich regeneracja bardzo wolno. Leczenie może potrwać wiele miesięcy a nawet lat. ps. Wszyscy którzy myślą że pomoże im sok z noni stanowczo odradzam! Wydałem na to kuuupę pieniędzy i nic! Lepiej sobie kupić odżywkę dla sportowców na badzie białka i witamin niż tracić pieniądze na noni! Pozdrawiam
26 lilianna 31.182.91.228
2013-03-06 20:26:46

bardzo ciekawy artykuł mądrze opisany i zrozumiale był mi potrzebny
25 andrzejdzie 88.156.134.213
2013-02-14 21:36:34

dziekuje za artykul.BEDZIE TO POMOCNE W CZASIE WIZYTY U LEKARZA
24 piotr 89.68.62.169
2012-12-29 23:35:54

Dziękuję za solidny wykład schorzenia które nękają multum ludzi. Brawo!!!
23 DOROTA 83.18.29.202
2012-09-25 13:30:36

JEST BARDZO DOBRZE OPISANE
22 Henryk 83.31.54.40
2012-09-22 21:14:47

Panie doktorze to jest własnie dokładny opis jednej z moich dolegliwości.Natychmiast ide do reumatologa i zasugeruję mu jaką mam konkretną nazwe choroby.Wielkie dzięki i szacunek
21 Ela 81.190.215.74
2012-09-11 13:34:25

Świetny tekst. Napisany jasnym i zrozumiałym językiem. Polecam wszystkim, którzy cierpią.Szczególnie polecam tzw. komputerowcom narazonym na spore problemy sprawnościowe kończym górnych.
20 Agnieszka 188.121.0.16
2012-08-06 22:14:30

Kłaniam się naprawdę nisko autorowi tejże strony. Od 2 lat borykam się z problemem bólu barku i szyi, lekarze przepisuja wyłącznie leki przeciwbólowe i nie potrafią wprost powiedzieć tego co tu właśnie wyczytałam, teraz jestem świadoma tego co mi dolega. jeszcze raz wielki pokłon.!
19 Marlena 81.219.157.131
2012-04-27 19:21:02

Naprawdę dobrze napisane wytłumaczenie moich kłopotów. Teraz mogłam sie dowiedzieć co naprawdę mi dolega. Super też jest porównanie bólów kręgosłupa z innymi problemami ruchowymi- dzięki za artykuł:)
18 Agnieszka1234 79.163.29.111
2012-04-07 22:41:51

Skręciłam sobie drugi raz prawą nogę w stawie kolanowym miałam robione rtg kolana i wyszło z opisu zdjęcia :zwapnienie tkanek miękkich powyżej czy po niżej rzepki kolanowej.Wchodzi mi ból dośc że w kolano to skręcone raz z prawej strony kolana,lewej strony kolana góra ,dół .A z resztą promieniuje mi raz w jedną nogę i raz w drugą i się przemieszcza do samej kostki w nodze a pod stopą dretwieją mi nogi robią się sztywne i czuje jak by mi mrówki wchodziły,łapie mnie 3 razy w ciągu dnia około 3-6minut.I póżniej przechodzi a ponadto trentwieją mi ręce w nocy że nie mogę wyprostowac palcy.Opiszcie jak możecie i się orientujecie co to jest to zwapnienie tkanek miękkich powyżej czy po niżej rzepki kolanowej.
17 Irena 92.55.234.204
2012-03-10 09:47:49

Mam zapalenie kaletki łokciowej. Pierwsza faza leczenia na pogotowiu lekarz próbował igłą ściągnąć płyn, nic nie było został wielki siniak. Następnie ortopeda przepisał tabletki przeciwzapalne, a łokieć jak bolał tak boli. Co mam robić dalej. Zaczynam się bać, że taki spuchnięty i bolący zostanie. Proszę o radę.
16 EWA 77.115.247.230
2012-03-08 20:40:52

PANIE DOKTORZE-DZIEKI ZA CIEKAWY TEKST
15 Ilza 78.8.106.90
2012-01-29 10:50:43

Dziękuję za bardzo przystępny artykuł, dla laika jakim jestem ja, wiele się dowiedziałam..pozdrawiam!
14 Izabela 83.29.200.225
2012-01-28 22:18:57

Dziękuje, artykuł okazał się bardzo pomocny.
13 sd 62.141.246.92
2012-01-12 23:50:37

Witam co pan stosowal i dzieki czemu sie Pan wyleczył prosil bym o odpowiedz
12 Mirek 91.226.16.24
2012-01-04 05:40:02

Mądre wytłumaczenie problemu osobie mającej mierne pojęcie o temacie, wystarczy aby rozwiązać nurtującą go dolegliwość. Po przeczytaniu tego artykułu wiem z czym mam do czynienia. W młodości zabawa w siłowe sporty, wojsko w "wodzie", praca przy samochodach, emerytura czyli praca fizyczna na działce i w garażu, mięśnie pracują. Teraz zastój zimowy ponad dwumiesięczny to przyczyna mojego problemu. Dziękuję za ten artykuł. Wyjaśnił mi sporo.
11 Urszula 91.2.176.15
2012-01-04 00:56:53

Dziekuje za jasne wyjasnienie,
10 grazyna 109.74.97.120
2011-12-17 20:04:28

Dziekuje ,opracowanie jest b. dobre zrozumialam na czym polega mój problem Tylko jak sobie z tym radzić żeby żyć?
9 Anastea 79.184.56.222
2011-12-15 13:14:26

Taaa, skądś to znam. "niech Pani lepiej zacznie się ruszać to przejdzie, albo Pani tak trochę jest hipochondryczką" - lekarze od siedmiu boleści. A kiedy słyszę hasło "noo chyba Pani to dolega" to mnie strzela. Noo ale do rzeczy. Czy powinnam się obawiać tej choroby, że będzie się pogłębiać i będzie coraz gorzej? Czy są jakieś sposoby żeby to zatrzymać, leki? z góry dziękuje za odpowiedź.
8 aga 77.114.40.119
2011-12-03 22:34:38

b. zrozumiale napisane jak dla zwykłego śmiertelnika:)
7 janusz 24.13.74.114
2011-10-25 00:11:21

czy moze podac mi Pan co Pan stosowal
6 wojciech 89.231.251.83
2011-09-25 12:10:44

dobrze opisana i tresc do zrozumienia
5 Elżbieta
2011-07-05 22:24:10

Wielkie dzięki za artykuł. Wiedziałam, że moje rozliczne kłopoty z aparatem ruchu można wyjaśnić jednym określeniem, czułam to.Artykuł potwierdził moje przypuszczenia. Chodzi o reumatyzm tkanek miękkich, czyli zespoły przeciążeniowe... A nikt z wielu lekarzy, którzy mnie badali, nie "zebrał" moich problemów i nie podsumował ich w tak prosty i logiczny sposób. Jeden lekarz był od palca, inny od kolana, jeszcze inny od łokcia,nikt nie dostrzegał całości problemu, żeby nie powiedzieć -człowieka, a nie jego kawałek. Kiedyś nawet usłyszałam u reumatologa w Enel-medzie :"najlepiej niech pani idzie do psychiatry, bo nic pani nie jest, ma pani dobre wyniki, a boli "z głowy"... A boli i utrudnia codzienne czynności , i to nie jest wesołe. Jeszcze raz - dziękuję.
4 Emma
2011-07-02 15:15:39

artykuł właściwie wyjasnia nama gdy mamay problemy z barkiem. miałam zapalenie tkannki miękiej barku. Teraz jest OK, długo trwało zanim uzyskałam formę.
3 Czesław
2011-06-28 21:57:08

Dziękuję.
2 Kuba
2011-05-12 00:44:30

Swietny artykol pelen wielu ciekawostek, bardzo rzetelny i zrozumialy :P czyta sie swietnie i za jednym zamachem mozna przyswoic wiele waznych informacji na temat tych jakze popularnych schorzen, prawde mowiac, dzieki temu artyjkolowi zdiagnozowalem u siebie chorobe De Qurevaina :] dodam tez ze pierwszy komentarz swietnie podsumowuje artykul :]
1 Czesław
2011-03-03 16:40:55

Artykuł jest napisany obiektywnie. pozwala to na spojrzenie z różnych pozycji na omawiane problemy. Zespopły przeciążeniowe powstają również z nierównowagi mięśniowej, sygnalizowanej przez zmianę zakresu ruchu w stawie. oprócz tego pojawia się ból. Bardzo łatwo jest doprowadzić do fizjologicznej rownowagi metodami fizjoterapeutycznymi. Warunek to ograniczyć zażywanie leków przeciwbólowych i rozluźniających w czasie trwania terapii.. Powodują one akceptację przeciążenia i uniemożliwiają prawidłową pracę mięśni. Błędne koło choroby to słuszne stwierdzenie. Można je przerwać im wcześniej tym lepiej. Dysfunkcje są zaburzeniami mechnicznymi a nie organicznymi. Leczenie ich popularnymi środkami jest nieleczalne. Przypomina wlewanie do ściśniętego węża ogrodowego środków chemicznych dla uzyskania lepszego przepływu a powinno się usunąć uciśnięcie. Odcinek szyjny kregosłupa może mieć istotny wpływ na omawiane bóle. Jednak występują one bardzo rzadko. Dlaczego sa tak popularnie diagnozowane. Ponieważ nie bierze się pod uwagę trasy przebiegu nerwu i najłatwiej jest powiedzieć, że to od kręgosłupa. Tymczasem nerwy mogą być uciśnięte przez szereg struktur przez które przechodzą a nawet przez zmianę temperatury. Żadne leki nie likwidują w pełni uciśnięcia, mozna to jedynie zrobić metodami fizjoterapeutycznymi manualnymi. Te techniki są dostępne i działają przyczynowo. Bóle łokci istotnie mogą stanowić problem. Ale wynika on z nierównowagi mięśniowej omawianego rejonu co zaakcentowano w artykule. Wystarczy doprowadzić do równowagi i problem zostaje zminimalizowany. Zespół kanału nadgarstka jesłatwo zlikwidować poprzez ćwiczenia które zluzują napiete mięśnie dłoni i rozciągające więzadło nadgarstka. Ćwiczeniami obejmujemy wszystkie mięśnie współpracujące z stawami obu rąk. Operacje powinybyć tylko wyjątkowo. Zapoananie się z artykułem przybliży wielu istniejące problemy i pozwoli podjąć działania profilaktyczne.


Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
- href="/alergia/index3.php3?s=3&d=4&t=3&p1=0">Choroba zwyrodnieniowa
- href="/alergia/index7.php3?s=3&d=4&t=7&p1=0">Choroba zwyrodnieniowa stawów - pytania do lekarza
- href="/alergia/index8.php3?s=3&d=4&t=8&p1=0">Gorączka reumatyczna
- href="/alergia/index5.php3?s=3&d=4&t=5&p1=0">Jak leczyć chorobę?
- href="/alergia/index1.php3?s=3&d=4&t=1&p1=0">Jak leczyć reumatyzm?
- href="/alergia/index4.php3?s=3&d=4&t=4&p1=0">Objawy i przebieg choroby
- href="/alergia/index2.php3?s=3&d=4&t=2&p1=0">Reumatoidalne zapalenie stawów
- href="/alergia/index9.php3?s=3&d=4&t=9&p1=0">Reumatyzm tkanek miękkich
- href="/alergia/index6.php3?s=3&d=4&t=6&p1=0">Ruch leczniczy i wypoczynek
- href="/alergia/index10.php3?s=3&d=4&t=10&p1=0">Zwyrodnienia szyjnego odcinka kręgosłupa
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->