Przychodnia.pl
Sobota 26. Maja 2018r
Filipa, Pauliny
0
Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
linki sponsorowane, reklamy
KLACID
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:tabletki 250; 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Zawartośćsubstancja czynna - clarithromycin Substancja czynna: 1 fiolka zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum) Substancje pomocnicze: Kwas laktobionowy 252,7 mg, wodorotlenek sodu q.s.
Zamienniki LekuClarithromycin

Sposób działaniaKlacid zaburza syntezę białek w komórce bakterii i przez to uniemożliwia bakteriom namnażanie się.
ZastosowanieKlacid podaje się w infekcjach górnych dróg oddechowych, jak stany zapalne gardła, zatok nosowych, bronchit oraz dolnych dróg oddechowych, jak zapalenie płuc. Antybiotyk stosuje się również w stanach zapalnych uszu oraz infekcjach skórnych, w chlamydii.
Inne leki związane ze schorzeniamiChlamydia Infekcje bakteryjne

OstrzeżeniePreparatu nie wolno podawać osobom uczulonym na makrolidy, tj grupę leków do których należy clarithromycin. Leku nie wolno podawać pacjentom zażywającym lek przeciwalergiczny terfenadin oraz pacjentom cierpiącym na wadę serca lub zaburzenia elektrolitowe. Pacjenci cierpiący na zaburzenia w czynności wątroby lub nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Klacidem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Klacid stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków jednocześnie z preparatem należy omówić z lekarzem. Jeśli w związku z podawaniem leku wystąpi reakcja nadwrażliwości, należy natychmiast zastosować leczenie objawowe. Lekarz przepisując klarytromycynę do infuzji kobiecie w ciąży powinien każdorazowo ocenić korzyści i ryzyko wynikające z zastosowania preparatu. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego trymestru ciąży. Powikłaniem wynikającym ze stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym antybiotyków makrolidowych, może być rzekomobłoniaste zapalenie jelit. W zależności od nasilenia objawów (od łagodnego do zagrażającego życiu) należy zastosować odpowiednie leczenie. Klarytromycyna jest metabolizowana głównie w wątrobie. Należy zatem zachować szczególną ostrożność podając ten lek pacjentom z niewydolnością wątroby. Należy również zachować ostrożność podczas stosowania klarytromycyny u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek. Po wprowadzeniu do obrotu informowano o toksycznym działaniu kolchicyny, kiedy stosowana była jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Działanie to obserwowano niekiedy u pacjentów z niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów informowano o zgonach. Bakterie oporne na klarytromycynę mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe, linkomycynę i klindamycynę (tzw. oporność krzyżowa).
Działania niepożądane>1/100 - Bóle i zawroty głowy, zaburzenia przewodu pokarmowego - mdłości, biegunka, wzdęcia. - Brak apetytu, kwaśne odbicia. - Zmiana odczuć smakowych. 1/1000 - Wysypka. - Zaburzenia w czynnościach wątroby. - Reakcje alergiczne. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi w wyniku podawania klarytromycyny w postaci do infuzji były zmiany zapalne w miejscu wkłucia, tkliwość, zapalenie żył i ból. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym nie związanym z drogą podawania były zaburzenia smaku. Podczas badań klinicznych klarytromycyny podawanej doustnie najczęściej zgłaszano zaburzenia ze strony układu pokarmowego takie, jak nudności, zaburzenia trawienia, bóle brzucha, wymioty i biegunka. Ponadto, bóle głowy, zaburzenia smaku oraz przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Po wprowadzeniu leku na rynek Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, sporadycznie informowano o zaburzeniach czynności wątroby takich, jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie miąższu wątroby i (lub) cholestatyczne zapalenie wątroby z objawami żółtaczki lub bez. Te zaburzenia czynności wątroby mogą przybierać ciężką postać i zazwyczaj są przemijające. Bardzo rzadko informowano o niewydolności wątroby ze zgonem, co zazwyczaj wiązano z ciężką chorobą podstawową i (lub) stosowanymi jednocześnie innymi lekami. Występowały sporadyczne przypadki zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu, ale związek przyczynowy ze stosowaniem klarytromycyny nie został ustalony. Po doustnym podaniu klarytromycyny wystąpić mogą reakcje alergiczne od pokrzywki i wykwitów skórnych do reakcji anafilaktycznej i zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej rozpływnej martwicy naskórka. Istnieją doniesienia o przemijających działaniach niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy takich, jak niepokój, zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, bezsenność, koszmary senne, szumy uszne, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy, psychozy i depersonalizacja. Związek przyczynowy ze stosowaniem klarytromycyny nie został udowodniony. Informowano także o przemijającej utracie słuchu w wyniku stosowania klarytromycyny, ustępującej zazwyczaj po odstawieniu leku, oraz o zaburzeniach węchu występujących zazwyczaj równocześnie z zaburzeniami smaku. W rzadkich przypadkach informowano o hipoglikemii, która niekiedy występowała u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne preparaty przeciwcukrzycowe lub insulinę. Odnotowano pojedyncze przypadki leukopenii i trombocytopenii. Inne reakcje niepożądane o których informowano po zastosowaniu doustnych postaci klarytromycyny to: zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, grzybica jamy ustnej, przebarwienia języka, przebarwienia zębów oraz zwiększenie w surowicy stężeń podawanych jednocześnie następujących leków: astemizol, alkaloidy sporyszu, triazolam, midazolam i cyklosporyna. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych rzadko wystąpić mogą zaburzenia pracy serca takie, jak wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy i zaburzenia typu torsade de pointes. Rzadko występowało zapalenie trzustki i drgawki. Informowano o śródmiąższowym zapaleniu nerek występującym podczas stosowania klarytromycyny. Informowano o toksycznym działaniu kolchicyny, kiedy stosowana była jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Działanie to obserwowano niekiedy u pacjentów z niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów informowano o zgonach Pacjenci z obniżoną odpornością Dotychczas brak danych dotyczących stosowania klarytromycyny w postaci do infuzji u pacjentów z obniżoną odpornością, natomiast dostępne są dane dotyczące stosowania doustnych postaci klarytromycyny u pacjentów zakażonych HIV. U pacjentów z zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS) oraz z innymi stanami upośledzenia odporności, leczonych z powodu zakażeń wywołanych przez Mycobacterium przez długi okres dużymi dawkami klarytromycyny, często trudno było odróżnić ewentualne działania niepożądane spowodowane przez lek od objawów zakażenia HIV lub chorób występujących w przebiegu tego zakażenia. U dorosłych pacjentów otrzymujących 1 gram klarytromycyny na dobę najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: nudności, wymioty, zaburzenia smaku, bóle brzucha, biegunka, wysypka skórna, wzdęcia, bóle głowy, zaparcia, zaburzenia słuchu oraz zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT). Do innych, rzadko występujących reakcji niepożądanych zaliczano duszność, bezsenność i suchość w jamie ustnej. U pacjentów z obniżoną odpornością wyniki badań laboratoryjnych analizowano, uwzględniając wartości znacznie wykraczające poza prawidłowe (tzn. skrajnie zwiększone lub skrajnie zmniejszone). Na podstawie tego kryterium u około 2% do 3% pacjentów, którzy otrzymywali 1 gram klarytromycyny na dobę, stwierdzono znaczne zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT) oraz istotne zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi. Mniejszy odsetek pacjentów miał również zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi.
DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawka zależy od typu i nasilenia infekcji. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 250 mg 2 razy dziennie (co 12 godzin) podczas 7-14 dni. Już po paru dawkach leku następuje wyraęna poprawa stanu zdrowia nie oznacza to jednak, że można przerwać przepisaną przez lekarza kurację. Przedwczesne przerwanie leczenia grozi bowiem nawrotem choroby. Zalecana dawka dobowa klarytromycyny do infuzji wynosi 1 gram, w dwóch dawkach podzielonych po 500 mg. Proszek należy rozpuścić, a następnie rozcieńczyć w odpowiednim rozpuszczalniku. Dawkę leku podawać dożylnie we wlewie trwającym co najmniej 60 minut. Nie należy podawać preparatu w pojedynczym, szybkim wstrzyknięciu (bolus), ani domięśniowo. W zależności od ciężkości zakażenia podawanie klarytromycyny we wlewie dożylnym można ograniczyć do 2 - 5 dni. Tak szybko, jak jest to możliwe, należy rozpocząć podawanie doustnej postaci leku, zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o połowę. Pacjenci z obniżoną odpornością zakażeni drobnoustrojami z rodzaju Mycobacterium Dotychczas brak danych klinicznych dotyczących stosowania klarytromycyny do infuzji u pacjentów z obniżoną odpornością, natomiast dostępne są dane dotyczące stosowania doustnych postaci klarytromycyny u pacjentów zakażonych HIV. W przypadku rozsianych lub zlokalizowanych zakażeń M. avium, M. intracellulare, M. chelonae, M. fortuitum lub M. kansasii zalecana dawka dobowa u dorosłych wynosi 1 gram w dwóch dawkach podzielonych.
Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje szkodliwie na płód. Nie wolno podawać leku w okresie ciąży. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w postaci do infuzji w okresie ciąży i karmienia piersią. Klarytromycyna przenika do mleka matki.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanieNa Forum
Raczej z kawy nigdy nie zrezygnuje. Wystarczy spożywać ją w odpowiednich ilościach i raczej nic nikomu wtedy nie będzie ...marchewkowa284     39742

Myślę, że nie ma czym się martwić, ale lepiej udaj się do lekarza, bo może być to początek jakichś z ...marchewkowa284     1592

Lepiej udaj się do lekarza jak najszybciej, bo to mógł być nawet stan przedzawałowy. ...marchewkowa284     2073

Mam 28 lat, żadko pije alkohol a ręce trzęsą mi się że mam problemy z napięciem się kawy, zazwyczaj gdy jest m ...Karola     196

Dzień Dobry, piszę, bo mam dość poważny problem i nie wiem tak właściwie kogo się doradzić. Parę ...rekotka     214

linki sponsorowane, reklamy
Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.