Przychodnia.pl
Wtorek 20. Lutego 2018r
Leona, Ludomiła
0
linki sponsorowane, reklamy

Leczenie cukrzycy ciężarnych
W leczeniu cukrzycy ciężarnych (przedciążowej i ciążowej) obowiązuje bezkompromisowa zasada dążenia do wyrównania cukrzycy.


ABC LECZENIA CUKRZYCY CIĘŻARNYCH


Mamy cukrzycę, gdy pomiar poziomu cukru glukozy we krwi (tzw. glikemia) wyniesie:
A. 2-krotnie w pomiarze rannym na czczo równa się lub jest wyższy, niż 126 mg%, czyli ≥ 7,0mmol/l;
B. 2-krotnie o dowolnej porze doby niezależnie od posiłku jest równa lub jest wyższy niż 200 mg%, czyli ≥ 11,1mmol/l)
C. Wyniesie w tzw. teście obciążenia 75,0 glukozy - w 120. min! ≥ 200 mg%, czyli ≥ 11,1 mmol/l);
Przy stwierdzeniu cukrzycy o niedużym nasileniu leczenie zwykle zaczyna się od odpowiedniej diety leczniczej.
Zasadą jest podawanie 6-8 posiłków w ciągu dnia. Wartość energetyczna diety powinna być utrzymana na poziomie 30-35 kalorii na 1 kg tzw. należnej masy ciała (należna waga jest zależna od wagi i płci – obliczana ze specjalnych tablic, które można łatwo znaleźć w internecie). Pamiętajmy, że waga chorej na cukrzycę powiększa w czasie ciąży o 8-10 kg. Dlatego w diecie należy unikać nadmiaru i uwzględnić optymalne proporcje (ilościowe i jakościowe) najważniejszych składników pokarmowych.
Dieta w ciąży obarczonej cukrzycą zawiera zazwyczaj:
- ok. 10 - 15 % diety białko ( np. 1,0 g białka na 1 kg należnej masy ciała, w tym 50% mięsa i nabiału)
- ok. 60 % węglowodany złożone (pieczywo, kasze, itp.)
- poniżej 30 % - tłuszcze, w tym w połowie roślinne i w połowie zwierzęce
- Należy spożywać jak najwięcej warzyw i znaczne ilości owoców – dbając o to aby wybierać płody zawierające mało cukru, a dużo witamin i mikroelementów.
- Dietę należy uzupełniać podawaniem preparatów wielowitaminowych i soli mineralnych, a w szczególności żelaza i wapnia.
Zalecane jest, dla zdrowia dziecka aby poziomu glukozy we krwi - zarówno na czczo jak i po posiłkach był optymalny:
  1. glukoza na czczo i przed posiłkiem powinna być w zakresie: 70 -110 mg% (3,9 - 6,1 mmol/l)
  2. w 1 godzinę po posiłku - mniej niż 160 mg% (8,9 mmol/l)
  3. W 2 godziny po posiłku - niż 140 mg% (7,8 mmol/l)
Szczególnie ważna jest glikemia poranna:
O prawidłowym poziomie glukozy we krwi na czczo mówimy, gdy jest mniejszy niż 110 mg% (6,1 mmol/l). Stężenia cukru mieszczące się w granicach między 110 mg% a 125 mg% (6,1-7,0 mmol/l), określa się już jako nieprawidłową glikemię na czczo. Taka nieprawdidłowa glikemia nie jest jeszcze objawem cukrzycy, nie mniej oznacza stan zagrożenia cukrzycą i jej powikłaniami.
Jeśli dieta nie przyniesie pożądanego efektu konieczne są wstrzyknięcia insuliny
Jeżeli dieta nie przynosi efektu leczniczego stosuje się insulinę. W cukrzycy ciążowej nie stosuje się doustnych leków przeciwcukrzycowych! W większości przypadków zadowalające wyrównanie glikemii uzyskuje się, stosując stosunkowo niewielkie dawki insuliny. Dlatego nie jest na ogół wymagana hospitalizacja - leczenie prowadzi się w trybie ambulatoryjnym (samoleczenie w domu + konsultacje), po uprzednim przeszkoleniu ciężarnej.
Najczęściej stosowanym modelem insulinoterapii są 4 wstrzyknięcia:
- 3 wstrzyknięcia insuliny krótko działającej
- 1 wstrzyknięcie insuliny izofanowej na noc.
Jest to model najbardziej zbliżony do wzorca fizjologicznego, dający możliwości optymalnego wyrównania cukrzycy, niemożliwego przy stosowaniu np. mieszanek insulinowych.
Czym zagraża zlekceważenie lub niewłaściwe leczenie cukrzycy ciężarnych?
Na skutek nie leczonej (lub źle leczonej) cukrzycy ciężarnych rodzą się dzieci bardzo duże, lecz niedojrzałe. Przyjście na świat dużego dziecka powoduje trudności połogowe i zwykle konieczność cięcia cesarskiego. Poważniejszym problemem jest niedojrzałość płodu. Niekiedy może to być niedorozwój narządów, np. niewydolność oddechowa i konieczność nadzoru neonatologicznego.
Jak postępuje się z ciężarną w przypadku stwierdzenia cukrzycy ciążowej?
Pacjentka leczona jest wówczas przez kilka dni dietą, a jeśli nie uzyska się tą drogą spodziewanego efektu, powstaje konieczność prowadzenia leczenia insulinowego.
Czy w cukrzycy ciężarnych stosuje się pompy insulinowe?
Nie. W przypadku cukrzycy ciążowej zwykle nie ma konieczności stosowania osobistych pomp insulinowych, z uwagi na dość stabilny przebieg choroby i na ogół niewielkie zapotrzebowanie na insulinę egzogenną.
Czy cukrzyca ciężarnych rzeczywiści zanika zaraz po porodzie?
Tak. Nadmiar cukru (glukozy) we krwi oraz chorobowe zaburzenia gospodarki węglowodanowej, objawy niedocukrzenia, itp. - zanikają po porodzie u kobiet z tym rodzajem cukrzycy. Wówczas można zrezygnować z podawania wstrzyknięć insuliny. Matki te karmią dzieci już bez obciążeń cukrzycowych.
Czy cukrzyca ciężarnych powraca w następnej ciąży?
Niestety tak. Występuje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w następnej ciąży cukrzyca ciężarnych u tych kobiet znów się pojawi.
Cukrzyca ciężarnych i ryzyko zachorowania na cukrzycę
Pozornie cukrzyca ciężarnych nie wnosi ryzyka zachorowania na cukrzycę. Wynika to z faktu, że ten typ nietolerancji rozwija się wyłącznie w ciąży i prawie u wszystkich matek całkowicie ustępuje po porodzie. Niestety samo wystąpienie tego zaburzenia ma duże znaczenie prognostyczne. Wskazuje na możliwość wystąpienia cukrzycy u matki w późniejszym okresie życia. Bowiem u 50 % kobiet, u których stwierdzono w czasie ciąży cukrzycę ciężarnych, cukrzyca jawna – zwykle typu 2 rozwija się w ciągu 10 - 20 lat!


LECZENIE CIĄŻY U KOBIET JUŻ CHORYCH NA CUKRZYCĘ


Zasada leczenia cukrzycy przedciążowej
Zasadą powinno być optymalne, wręcz idealne wyrównanie cukrzycy typu 1 u kobiet w ciąży – najlepiej zanim jeszcze zajdą w ciążę. Dlatego już na jakiś dłuższy czas przed zajściem w ciążę należy zadbać o precyzyjne dawkowanie insuliny - odpowiednio do dobrze kontrolowanej diety, jak też do zaplanowanego wysiłku fizycznego. Należy przy tym jednak uwzględnić fakt, że ciąża zwiększa znacznie zapotrzebowanie na insulinę i utrudnia kontrolę choroby.
Reguła planowania ciąży przez chore z cukrzycą typu 1
Jeśli kobieta chora na cukrzycę typu 1 chce zajść w ciążę wówczas, wg. wybitnego lekarza diabetologa prof. dr hab. Janowi Tatonia - powinna: „.. już przed zapłodnieniem powinna mieć dobrze wyrównaną cukrzycę (mierzona wskaźnikiem HbA1c). Tylko wtedy jest szansa na urodzenie zdrowego dziecka, bez wad. To dobre wyrównanie cukrzycy musi być utrzymywane przez całą ciążę, aby dziecko nie urodziła się przedwcześnie lub z cechami niedojrzałości.
Jednak w praktyce, gdy w ciąży pacjentka z cukrzycą typu 1 (insulinozależną) zgłasza się do kliniki ginekologicznej.
Obowiązuje ją taka sama procedura, jak w przypadku kobiet, które dotąd nie chorowały na cukrzycę. Przyjmuje się pacjentkę do kliniki i wdraża się postępowanie mające na celu jak najlepsze wyrównanie cukrzycy. Ponadto, uzupełnia się jej edukację w kontroli cukrzycy.
Zasady insulinoterapii dla ciężarnych pacjentek z cukrzycą typu 1
Jako standardowe leczenie wybiera się zwykle 3-5 -krotne wstrzykiwanie szybkodziałającej insuliny w ciągu doby. W tym schemacie konieczne jest 4-krotna kontrola zmienności poziomu cukru we krwi – czyli 4 pomiary przy pomocy glukometru. Ponadto – dodatkowy pomiar pomiar cukru we krwi we wszystkich okolicznościach sugerujących zaburzenia glikemii.
Oganizacja samokontroli dla ciężarnych pacjentek z cukrzycą typu 1:
A. CO 2 TYGODNIE:
- pomiar ciśnienia tętniczego,
- pomiar wagi,
- ogląd kostek u nóg – czy nie ma obrzęków?
- pomiar białka w moczu (czy nie ma białkomoczu)
- badanie osadu moczu
B. CO 4 TYGODNIE:
- oznaczanie zawartości hemoglobiny glinowanej
- badanie morfologiczne krwi
Pomocne pompy insulinowe!
Aby uzyskać należyte wyrównanie cukrzycy typu 1 u kobiet w ciąży korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie indywidualnych, osobistych, noszonych pomp insulinowych. Niestety pompy te są stosunkowo drogie i niewiele pacjentek może sobie na nie pozwolić.


NIE LECZONA CUKRZYCA ZAGRAŻA ZDROWIU I ŻYCIU CIĘŻARNEJ I DZIECKA


Zagrożenie zdrowia u kobiet w ciąży
Trzeba wiedzieć, że cukrzyca u kobiety ciężarnej zaburza równowagę hormonalną oraz powoduje znaczne niedobory energetyczne. Wskutek tego zmienia się niekorzystnie metabolizm kobiety, osłabia się system immunologiczny, czego objawem jest np. zwiększona podatność na przeziębienia i infekcje zakaźne. W trakcie ciąży pojawia się niekiedy ryzyko powstania groźnych dla życia stanów przedrzucawkowych i rzucawki. Wzrasta prawdopodobieństwo konieczności rozwiązania ciąży metodą operacyjną - przez cięcie cesarskie. Zwiększa się ryzyko krwotoku po porodzie.
Zagrożenie kwasicą ketonową, u kobiet ze źle leczoną cukrzycą typu 1
U kobiet ze źle leczoną (lub nie leczoną) cukrzycą typu 1 (tzw. insulinozależną, czyli wymagającą wstrzyknięc insuliny) – może dość do sytuacji, w której długotrwały, wysoki niedobór insuliny wytwarza zastępcze procesy metaboliczne pozyskiwania energii. Organizm zaczyna wówczas w pierwszym rzędzie przetwarzać tłuszcz na substancje energetyczne. Nie ma to jednak nic wspólnego z racjonalnym odchudzaniem się. Ustrój przetwarza (spala) nadmierne ilości tłuszczu usiłując wykorzystać energetycznie nawet tłuszcz zgromadzony w wątrobie. A to prowadzi do wytwarzania, jako produktów ubocznych tzw. ciał ketonowych działających jak trucizna! Ich wysoki poziom powoduje wystąpienie kwasicy ketonowej, wywołującej zaburzenia pracy mózgu (śpiączkę). Uwaga! Nieleczona kwasica może prowadzić do śmierci! Należy pamiętać, że u ciężarnej - toksyczne ciała ketonowe zagrażają również zdrowiu i życiu płodu.
Wpływ nie leczonej cukrzycy matki na noworodka
Wysokie zagrożenia dla zdrowia niesie nie leczona cukrzyca matki dla płodu i noworodka. Wzrasta 2-5 razy ryzyko pojawienia się wad wrodzonych u dzieci matek chorych na cukrzycę. Wadami dotknięte mogą być układy: kostny, nerwowy, sercowo-naczyniowy, moczowo-płciowy i pokarmowy. Wystąpić też mogą wady genetyczne jak np.: zespół Downa. Ponadto istnieje zwiększone ryzyko zgonu noworodka przy porodzie, urazu okołoporodowego (ze względu na dużą masę urodzeniową noworodków – dosyć często występującą w ciąży wikłanej cukrzycą), zespołu zaburzeń oddychania czy wystąpienia cukrzycy w kolejnym pokoleniu.
Czym zagraża nie leczenie cukrzycy w ciąży?
W najgorszym scenariuszu, ale niestety realnym - nie leczenie cukrzycy zagraża śmiercią noworodka. Śmiertelność okołoporodowa noworodków urodzonych przez kobiety chore na cukrzycę wynika często ze źle leczonej cukrzycy. Nie wyrównanie cukrzycy w ciąży może bowiem spowodować niedorozwój płodu wskutek którego powstają wady serca, kręgosłupa, układu kostnego, centralnego systemu nerwowego. Na skutek tych wad ciąża obumiera lub rodzi się noworodek niezdolny do życia.
oprac. Red eomPiśmiennictwo
1. Profesorowie med: Jan Tatoń, Anna Czech; CUKRZYCA - podręcznik edukacji terapeutcznej; PWM, 2000 (s 290)
2. Diabetologia; 37-letnia kobieta z cukrzycą ciążową; dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie; Medycyna Praktyczna 2006/05
3. Cukrzyca - oficjalny serwis Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Informacje dla lekarzy i pacjentów o diagnostyce i leczeniu cukrzycy.
4. Wypowiedź prof. dr hab. Jacka Sieradzkiego na łamach "Bądź zdrów" - popularny dodatek do "Dziennika Polskiego" Nr 49/04
5. "Cukrzyca w ciąży" dr n. med. Stanisław Skublicki
6. Jak żyć z cukrzycą wymagającą wstrzyknięć insuliny; prof. dr hab. Jan Tatoń; PZWL, 2001 (s 315).

linki sponsorowane, reklamy

Lekarz diabetolog
Odchudzanie

Zobacz odpowiedź
lekarza diabetologa
- Najczęściej zadawane pytania usługa bezpłatna:
Roche Diagnostics Polska
-   Zadaj pytanie
Pytanie nie dotyczące cukrzycy pozostanie bez odpowiedzi.
20658
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

4 E 188.123.193.94
2013-01-25 05:54:32

Podane docelowe wartości glikemii są niezgodne z aktualnie obowiązującymi zaleceniami PTD
3 sylwia
2011-06-19 19:46:37

iwono, liczy sie stezenie po 2 godzinach a nie po 1. jesli masz po 2h powyzej 140 to masz zagrozenie cukrzycowe. ja sie wypytalam i teraz uz nie jestem taka glupia.
2 Oliwia
2011-03-10 22:09:02

CHORUJĄC NA CUKRZYCĘ POWINNIŚMY ZATEM, REALIZOWAĆ DIETĘ: Wg tzw. NISKICH węglowodanów, tj. do 26% wzrostu, i nie chodzi bynajmniej o ilość czy o to, że są cukry proste lub złożone. Chodzi o to, aby klasyfikować węglowodany wg wzrostu poziomu cukru jaki POWODUJĄ we krwi po spożyciu. Nie uwzględniają tego wymienniki WW węglowodanowe, które pokazują wyłącznie ilości węglowodanów jako ilości, a nie uwzględniają JAKOŚCI !!
1 iwona
2010-11-24 16:01:47

Nie wiem z którego roku jest ta publikacja ale chyba dane w niej zawarte są nieaktualne. Mam obecnie cukrzycę ciążową i naram 1 h po posiłku to 120 mg% a nie jak napisano wyżej 160 mg%


Na Forum
Moje córki na szczęscię żadko miewają bóle głowy, jeśli już to podczas choroby. Wtedy sprawdza się I ...pacjent     70096

Nie doleczona grypa może mieć poważne powikłania. Na grypę najlepsza jest Polopiryna, herbatka z lipy z miodem i cytryną ...pacjent     187803

Ja od dziecka jestem uczulona na kurz ...po generalnych porządkach czy sprzątaniu katar sienny to u mnie norma :P ...pacjent     18038

Kofeina w dużych dawkach może doprowadzić do zawału! Podnosi ciśnienie, zakwasza organizm i wypłukuje go z minerał& ...pacjent     28346

Migrena nic przyjemnego :s kiedyś miewałam takie napady migreny w nocy , że kręciło mi się w głowie i wymiotowa ...pacjent     107962

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-„Cukrzyca” bez cukrzycy
-ACCU-CHEK® 360°
-ACCU-CHEK® Active
-ACCU-CHEK® Go
-ACCU-CHEK® Multiclix
-ACCU-CHEK® Smart Pix
-ACCU-CHEK® Softclix
-Alkohol i cukrzyca
-Ceny insulin Novo Nordisk bez zmian
-Choroby wątroby w cukrzycy
-Co oznacza wartość kaloryczna diety?
-Cukrzyca - uleczalne zaburzenie metaboliczne
-Cukrzyca i uszkodzone „nerwy”
-Hemoglobina glikowana
-Hipoglikemia - groźne powikłanie cukrzycy
-Hipoglikemia zagraża pracy mózgu
-InnoLet – nowy, łatwy w obsłudze dozownik insuliny
-Jak się odżywiać w cukrzycy ?
-Leczenie cukrzycy ciężarnych
-Leczenie cukrzycy w ciąży
-Leczenie zespołu stopy cukrzycowej
-Nadciśnienie i cukrzyca
-Nefropatia cukrzycowa
-Nefropatia cukrzycowa i nadciśnienie tętnicze
-Niebezpieczny spadek cukru
-Odżywianie w cukrzycy
-Peny pomagają, kiedy wzrok zawodzi
-Pompy insulinowe
-Precyzyjny pomiar glikemii
-Przyczyny i objawy cukrzycy
-Retinopatia cukrzycowa
-Samokontrola w cukrzycy
-Samokontrola w hipoglikemii
-Wysiłek leczy cukrzycę
-Zamaskowana cukrzyca
-Zapobieganie owrzodzeniom stóp
linki sponsorowane, reklamyDesign by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.