Przychodnia.pl
Środa 17. Października 2018r
Małgorzaty, Wiktora
Jakie defekty odporności leczy akupunktura?
Na leczenie akupunkturą najsilniej reagują układy sterujące organizmem –nerwowy i hormonalny oraz zabezpieczający nasze zdrowie układ immunologiczny. Szczególnie podatny na lecznicze nakłucia jest ten ostatni określany w języku polskim, jako odpornościowy. Sprawnie funkcjonujący układ odpornościowy potrafi zwalczyć prawie każde pospolite zagrożenie dla zdrowia, takie jak np. infekcja przeziębieniowa, grypa, itp. Niekiedy jednak osłabia go podeszły wiek, szkodliwy dla zdrowia styl życia, błędy i niedobory żywieniowe, niektóre leki oraz choroby. W takich sytuacjach może pomóc akupunktur, która „ …pobudza siły obronne organizmu do walki z takim lub innym schorzeniem”. Finalnym efektem stymulacji odpowiednich punktów akupunkturowych jest podniesienie się odporności na wiele zagrażających nam zarazków i chorób oraz ogólna poprawa zdrowia.[1,2].

1. NIEDOBÓR ODPORNOŚCI ZAGRAŻA ZDROWIU
 

Rodzaje niedoborów odporności [3,6]
Jeśli siła naszego układu odpornościowego jest za mała dla zniszczenia atakujących nas zarazków i innych patogenów - mówimy o niedoborze immunologicznym. Bardzo rzadko zdarza się całkowity brak odporności, gdyż taki stan niemal natychmiast pozbawiłby nas życia, wskutek banalnej infekcji kataralnej. Przeżycie wymagałoby życia „pod kloszem”, czyli w całkowicie aseptycznym sztucznym środowisku.

Skąd się biorą niedobory odpornościowe?
Niedobory odpornościowe wynikają z różnych przyczyn. Po pierwsze z wad przeciwciał wykrywających i obezwładniających patogeny; po drugie z wad morfologicznych komórek odpornościowych. W szczególnych sytuacjach dochodzi do uogólnionych zaburzeń odporności i mamy do czynienia z błędami w produkcji przeciwciał, jak i białych krwinek. Ponadto niedobory immunologiczne mogą mieć charakter pierwotny, czyli być związane z wrodzonymi defektami genetycznymi; albo mogą być wtórne, a więc - nabyte. Większość nabytych niedoborów immunologicznych możemy eliminować lecząc układ immunologiczny, czyli wzmacniając odporność – np. przy pomocy akupunktury.

Pierwotne niedobory odporności są oporne na leczenie
Do niedoborów pierwotnych zalicza się zaburzenia wytwarzania przeciwciał uwarunkowane defektem genetycznym. Przykładem może być rzadki defekt genetyczny występujący tylko u chłopców - choroba Brutona związana z chromosomem X. Powoduje ona niezdolność dojrzewania limfocytów B i w związku z tym ich niemożność produkcji przeciwciał do zwalczania infekcji bakteryjnych.

Nabyte niedobory odporności [3,6]
Utrata odporności najczęściej ma miejsce z tak banalnych przyczyn jak nieprawidłowe żywienie albo nieodpowiedzialne głodzenie się podczas głodówek służących odchudzaniu lub detoksykacji. Również niedożywienie z biedy może spowodować przemijające zaburzenia odporności. Inną przyczyną utraty odporności bywa przewlekły silny stres. Silny stres psychiczny powoduje „emisję” do krwi i tkanek niezliczonej liczby toksycznych rodników tlenowych. Rodniki te przypominają żażące się „iskry”, które padając na leśne igliwie i wzniecają pożary. Dlatego rodniki często wywołują lokalne zapalenia żył, tętnic i okolicznych tkanek, zaś uszkadzając DNA komórek mogą inicjować raka. Dlatego ich masowa emisja jest zwana jest stresem oksydacyjnym. Gdy stresowi oksydacyjnemu towarzyszy głęboka depresja to łącznie oba te czynniki silnie osłabiają odporność na choroby. Udokumentowano, że osoby przewlekle narażone na stres są i depresję są bardziej podatne na rozmaite choroby, w zwalczaniu których układ immunologiczny jest szczególnie mocno zaangażowany.
Dotyczy to również chorób które mają przemijający charakter, np. zdarza się to dość często w początkowej fazie wielu chorób infekcyjnych, szczególnie wirusowych, np. w grypie, w mononukleozie zakaźnej, itp.

Nabyte niedobory odporności możemy leczyć akupunkturą
Nakłucie określonych aktywnych biologicznie punktów poprawia odporność organizmu. Pod wpływem serii zabiegów zwiększa się ilość leukocytów, w tym np. komórek żernych (fagocytów) a tym samym wzmacnia się potencjał niszczenia zarazków (wirusów i bakterii) i innych patogenów.

Nie jesteśmy w stanie leczyć ciężkich chorób układu odpornościowego
Przewlekłe choroby, zwłaszcza nowotworowe, szczególnie te bezpośrednio związane z układem immunologicznym i krwiotwórczym (białaczki, chłoniaki), mogą trwale zmniejszyć odporność. Również przewlekłe choroby nerek z towarzyszącą dużą utratą białka (straty immunoglobulin) mogą powodować znaczące upośledzenia odporności typu humoralnego. Wycięcie śledziony, np. w następstwie urazu brzucha, może spowodować poważne zaburzenia odporności, gdyż ten narząd jest ważnym miejscem syntezy przeciwciał. Upośledzenie odporności może być wynikiem innych oddziaływań zewnętrznych, nieinfekcyjnych, np. terapeutycznych (glikokortykoidy, leki immunosupresyjne, cytostatyki, niektóre antybiotyki czy leki przeciwbólowe) albo np. środowiskowych (promieniowanie ultrafioletowe).

2. JAK AKUPUNKTURA WZMACNIA ODPORNOŚĆ?
 

Akupunktura tłumi choroby w zarodku
Zaburzenia i niedobory odporności skutkują wieloma niebezpiecznymi chorobami. Akupunktura dysponuje unikalną zdolnością blokowana tych chorób. Dokonuje tego po pierwsze dzięki pobudzaniu układu odpornościowego. Po drugie dzięki normalizacji kooperujących układów regulacyjnych – nerwowego i hormonalnego. Łącznym efektem terapeutycznym jest znacząca poprawa odporności na choroby. Uważa się, że osiąga się tą drogą wzrost odporności komórkowej i nabyte. Przekłada się to na skuteczniejsze zwalczanie infekcji wirusowych i bakteryjnych, takich jak przeziębienia, katary, bakteryjne zakażenia pokarmowe, itp. Ten rodzaj odporności na infekcje wirusowe widzimy np. u ludzi niemal nigdy nie ulegających infekcji katar, czy na grypę, np. u tzw. morsów. [1,2,3,4,5].

Efekt terapeutyczny akupunktury - skuteczna reakcja odpornościowa
Infekcje, urazy, zmiany degeneracyjne i martwicze wywołują często bolesne stany zapalne. Jeśli szkodliwy dla zdrowia czynnik z zewnątrz lub samoistny (autogenny), jest nawet tylko potencjalnie niebezpieczny, to i tak powinien być jak najszybciej wydalony. Zdrowy organizm i sprawnie funkcjonujący w nim układ immunologiczny zwykle daje sobie radę z prawie każdym takim agresorem-patogenem. Układ odpornościowy reaguje wówczas na agresję każdego patogenu emisją cytokin i mediatorów zapalenia. Są to związki alarmowe sterujące kierunkiem i metodą ataku immunologicznego. Sygnały chemiczne stosunkowo szybko docierają do wyspecjalizowanych limfocytów dyżurujących we krwi i w węzłach limfatycznych. Alarm chemiczny ściąga wkrótce w zapalne miejsce całą ich formację, jaką dysponuje organizm. Cytokiny pobudzają komórki do walki adekwatnej do cech patogennego obiektu. Na przykład mobilizują do komórki tuczne wchłaniania i chemicznego trawienia wirusów, bakterii, czy martwiczych tkanek. [3,6]

Udokumentowano przy pomocy licznych badań klinicznych, że stymulacja punktów akupunkturowych wywiera następujące efekty prozdrowotne:
- podnosi poziom prostaglandyn - substancji pro i przeciwzapalnych podnoszących alarm immunologiczny lub odwrotnie – łagodzących i tonujących przebieg zapalenia,
- zwiększa liczbę białych krwinek (leukocytów) walczących z patogenami,
- podnosi poziom enzymów dopełniacza, które opłaszczają i porażają patogeny
- podnosi poziom immoglobulin – przeciwciał rażących konkretne patogeny – wirusy, bakterie, itp.
- usprawnia lokalne krążenie krwi poprzez poszerzenie mikro naczyń krwionośnych, co przyśpiesza dotarcie leukocytów i przeciwciał do miejsca infekcji
- podnosi poziom hormonów przeciwbólowych - serotoniny i endorfiny (tzw. hormony szczęścia). [2,3,5,6]

3. SŁOWNICZEK IMMUNOLOGICZNY:
 

– czyli jak leukocyty – biała armia krwinek walczących z chorobami
Infekcja, zakażenie, uraz ciała, itp. zagrożenia zdrowia mobilizują do boju o zdrowie armię białych krwinek. Białe krwinki, z łac. leukocyty to mikroskopijne komórki wytwarzane przez nasz szpik kostny w ogromnych ilościach. Ci komórkowi „biali rycerze” potrafią wykryć i zneutralizować prawie wszystkie szkodliwe dla zdrowia patogeny jakie wchłaniamy z pokarmów i wody oraz przez płuca i skórę ze środowiska. Umiejętność demaskacji patogenu i zniszczenia go leukocyty zawdzięczają umiejętnej specjalizacji i „uzbrojeniu”, kooperacji i wysokim kompetencjom swej „kadry dowódczej”. Dlatego stymulacja wybranych punktów akupunkturowych na naszym ciele zapewnia podniesienie się celowej aktywności leukocytów i tym samym wzmocnienie odporności na wiele chorób [1,2,3,6]

Odporność wrodzona – komórkowa
 

Ten rodzaj odporności , dzięki komórkom żernym – zabójcom zarazków i innych patogenów.
Znakomita większość białych krwinek – komórki żerne – to swoiści mikrodrapieżcy polujący na zagrażające zdrowiu patogeny w każdym zakątku ciała. Czyhają na bakterie i wirusy zarówno w we krwi jak i w tkankach. Są tak zaprogramowane, że gdy tylko dopadną bakterię, czyi wirusa „rozszarpują go na strzępki” jak stado wilków lub połykają jak kaszalot fokę. Nazwa komórek trafnie oddaje ich charakter „pożeraczy” zarazków. W języku medycznym ta zdolność nazywana jest fagocytozą. Polega ona na pobraniu ze środowiska substancji wyselekcjonowanych organicznych i następnie ich „trawieniu” żrącymi substancjami jakim komórka dysponuje. Dzięki tej zdolności komórki żerne skutecznie niszczą bakterie, wirusy, czy nawet duże pasożyty, itp. i inne patogeny.

Drapieżniki 1 lini pola walki dzielą się na dwie główne klasy.
Bardzo liczna to maleńkie granulocyty – neutrofile, które pierwsze atakują zarazki. Większość z nich wydziela żrący nadtlenek wodoru łatwo niszczący tkankę bakterii i wirusów! Resztki jakie pozostają czyszczą „olbrzymie” monocyty - komórki tuczne. W porównaniu z maleńkimi granulocytami wyglądają jak „czołgi-śmieciarki” zdolne „połykać” całe zarazki i je trawić chemicznie. Oporne na nadtlenek wodoru zarazki na rozkaz komórek sztabowych – limfocytów T – są niszczone żrącymi enzymami – z tzw. układu dopełniacza. Dzięki kooperacji wymienionych komórek odpornościowych zdrowy układ immunologiczny skutecznie niszczy patogeny. [3,6]

Odporność nabyta, czyli inteligentne przeciwciała
Odporność komórkowa (wrodzona) nie zawsze umożliwia zniszczenie każdego patogenu. Niekiedy jej potencjał jest za mały – a wówczas organizm włącza do gry o zdrowie swą najdoskonalszą broń - tzw. odporność nabytą. Stanowią ją przeciwciała – inteligentne związki biochemiczne wytwarzane przez „dział techniczny” komórek odpornościowych - limfocyty B. Przeciwciała samoistnie unoszą się i we krwi i wraz z nią krążą „wypatrując” konkretnego wroga – wirusa, bakterię, itp! Są one w stanie wykryć każdy patogen i całkowicie sparaliżować jego zjadliwość. Dodajmy, że limfocyty B produkujące przeciwciała są ściśle koordynowane przez limfocyty T. Wszystkie limfocyty są małe, okrągłe i jest łącznie bardzo dużo, bowiem około biliona. [3,6]

Posłowie:
Akupunktura zwana też refleksologią jest dziś metodą leczniczą uznaną przez Światową Organizację Zdrowia. Do 20 wieku była stosowana głównie przez lekarzy w krajach Dalekiego Wschodu, skąd się wywodzi i gdzie od tysiącleci milionom chorych przywraca zdrowie. Od połowy 20 wieku została zaabsorbowana i rozwinięta przez lekarzy europejskich, szczególne w Rosji, Ukrainie i Francji. Poszerzono w tym czasie jej klasyczne techniki – nakłucie igłą, przyżeganie ogniem, masaż punktów akupunkturowych - o bardziej nowoczesne formy refleksologii, takie jak: elektropunktura, laseropunktura, farmakpunktura, itp. Dzięki temu akupunktura stała się popularna w Niemczech, Francji,USA, jak do pewnego stopnia w Polsce. W ramach rozprzestrzeniania się akupunktury na Zachód przeprowadzono reprezentatywne badania kliniczne jej efektywności terapeutycznej, czego wyniki w zakresie jej tradycyjnych zastosowań okazały się zadawalające. W Polsce Ministerstwo Zdrowia już w 1985 roku powołano głównego specjalistę medycznego ds. akupunktury, którym został wówczas wybitny specjalista prof. dr n med. Zbigniew Garnuszewski. Od roku 1988 powstało Stołeczne Centrum Akupunktury kształcące polskich lekarzy. Normalizację tę osiąga się pobudzając specjalne punkty ciała zwane akupunkturowymi. [1,2].

Piśmiennictwo
  1. Akupunktura i inne metody refleksoterapii; Autor – E. L. Maczeret I. Z. Samosiuk Wydawnictwo – PZWL,1990. Liczba stron – 326
  2. Akupunktura- Prof. dr med. Zbigniew Garnuszewski - Wydawnictwo Amber Sp. z.o.o. Warszawa , 1994-6; I tom.
  3. Elektropunktura, refleksoterapia; Foma G. Portnow; Wydawnictwo Elektron – Warszawa 1991 r.
  4. Leczenie akupunkturą; dr n.med Henryk Operacz; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1997r
  5. Wzmacnianie układu odpornościowego – Ingeborg Cernaj; Świat Książki; Diogenes 1995 r
  6. Pobudzanie odporności a choroby układu immunologicznego-artykuł lek. med. Ryszarda Feldmana, ordynatora III Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Praskim p. w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie, napisany w czerwcu 2000 dla serwisu www-RES MEDICA
  7. Co warto wiedzieć o akupunkturze - Medycyna Natualna www- http://www.melisa.poznan.pl
  8. Wypowiedź Dr Sainjargal Byambasuren-Federowska, specjalisty medycyny rodzinnej, specjalista akupunktury i medycyny wschodniej w Warszawie: www- http://www.swiat-zdrowia.pl/artykul/odpornosc-mozna-wzmocnic


 
Oprac. redakcyjne Edward Ozga Michalski
Konsultacja medyczna:
Lek. Med. Reumatolodzy Tatiana Nikołajczuk, Aleksander Nikołajczuk
Gabinet - Elektromed Warszawa-Pyry; ul. Farbiarska 9a
502 208129 ; 22 6483751; Godz przyjęć: pon, wt, czw – 15oo -19oo; śr, pt – 9oo- 13oo
http://www.elektromed.waw.pl
15362
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarzPytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Akupunktura leczy ból
-Akupunktura leczy bolesny skurcz dłoni
-Akupunktura podnosi odporność
-Akupunktura w teorii medycyny chińskiej
-Dyskopatia, czyli dlaczego bolą mnie plecy
-Jak zdiagnozować i leczyć ból pleców?
-Jakie defekty odporności leczy akupunktura?
-Leczenie akupunkturą kataru alergicznego i pokrzywki
-Leczenie alergii akupunkturą
-Reumatyzm? Kontuzja? Pomogą własne płytki krwi
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->